2019-04-10 14:43:23

Omval till kommunfullmäktige i Falun - Röster

Samtliga 37 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Falun

20,00%
16,99%
3,55%
5,54%
27,17%
10,86%
4,31%
9,24%
0,08%
2,22%
0,04%
M C L KD S V MP SD FI FAP ÖVR
Valdeltagande
2019: 60,99%
-24,43
2014: 85,42%

Röstfördelning - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5558 20,00% -2551 -1,46 8109 21,46%
C Centerpartiet 4720 16,99% +419 +5,60 4301 11,38%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 986 3,55% -990 -1,68 1976 5,23%
KD Kristdemokraterna 1540 5,54% +544 +2,91 996 2,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7549 27,17% -4232 -4,02 11781 31,18%
V Vänsterpartiet 3018 10,86% -44 +2,76 3062 8,10%
MP Miljöpartiet de gröna 1199 4,31% -1579 -3,04 2778 7,35%
SD Sverigedemokraterna 2568 9,24% -569 +0,94 3137 8,30%
FI Feministiskt initiativ 22 0,08% -69 -0,16 91 0,24%
FAP Falupartiet 616 2,22% -795 -1,52 1411 3,73%
ÖVR Övriga anmälda partier 12 0,04% -126 -0,32 138 0,37%
  Giltiga röster 27788 100,00% -9992   37780 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 8 0,03% +8 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 174 0,62% -588 -1,35 762 1,98%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,10% +5 +0,04 24 0,06%
VDT Valdeltagande 27999 60,99% -10567 -24,43 38566 85,42%
  Antal röstberättigade 45911   +760   45151  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Falun

Område M C L KD S V MP SD FI FAP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,18% 23,45% 2,12% 6,20% 18,61% 7,72% 4,24% 13,31% 0,15% 3,03%     0,30% 0,30% 60,62%
17,13% 18,36% 2,47% 8,33% 25,00% 9,26% 2,16% 15,28% 0,15% 1,70% 0,15%   0,92%   53,34%
13,95% 20,54% 0,67% 7,92% 26,00% 12,39% 4,35% 11,61% 0,33% 2,23%     0,99% 0,11% 55,38%
16,64% 21,77% 1,71% 6,22% 29,24% 6,84% 2,95% 13,22%   1,40%     0,62% 0,15% 56,01%
6,92% 6,76% 1,45% 2,58% 37,52% 25,44% 4,83% 13,04% 0,16% 0,97% 0,32% 0,16% 0,48% 0,48% 44,16%
17,48% 28,57% 1,39% 6,52% 22,05% 8,04% 1,53% 12,62% 0,14% 1,66%     0,96% 0,27% 48,57%
19,08% 16,73% 5,42% 4,71% 27,33% 9,78% 8,95% 5,18%   2,83%     1,05%   66,72%
21,54% 20,44% 3,14% 5,19% 25,47% 7,55% 2,52% 11,95% 0,16% 2,04%     0,31% 0,16% 59,78%
13,51% 15,17% 1,67% 4,25% 34,60% 16,39% 5,16% 7,44%   1,82%   0,15% 0,75% 0,30% 53,96%
21,83% 28,57% 0,93% 3,31% 20,11% 6,35% 1,19% 16,40%   1,06% 0,26%   0,66% 0,13% 57,04%
23,88% 16,51% 2,72% 4,04% 27,74% 8,34% 5,71% 7,90%   3,07% 0,09%   0,61% 0,09% 70,20%
22,32% 14,58% 2,98% 6,10% 28,57% 11,46% 5,51% 6,55%   1,93%     0,74%   56,18%
14,46% 10,14% 3,34% 4,20% 35,85% 14,96% 1,61% 13,84%   1,61%     0,25%   52,36%
11,23% 6,86% 2,65% 4,68% 44,62% 14,04% 2,96% 10,14%   2,50% 0,31%   0,31% 0,16% 45,64%
19,51% 16,37% 3,25% 5,83% 30,04% 9,30% 4,15% 8,97% 0,11% 2,47%   0,11% 0,67% 0,22% 65,05%
24,09% 15,10% 3,13% 6,51% 24,09% 9,24% 2,08% 12,24% 0,13% 3,39%     0,26%   66,67%
24,86% 13,69% 2,79% 5,59% 29,19% 11,17% 2,23% 7,82%   2,65%     0,42% 0,14% 59,26%
20,11% 15,80% 3,98% 5,91% 29,43% 11,14% 3,98% 7,95%   1,70%     0,45% 0,11% 60,95%
23,79% 15,80% 4,59% 7,14% 25,40% 8,07% 4,50% 7,22% 0,17% 3,23% 0,08%   0,68%   63,17%
22,14% 18,98% 4,47% 5,21% 25,95% 8,37% 4,28% 9,40%   1,21%   0,09% 0,74%   59,30%
26,90% 15,22% 3,54% 5,13% 21,77% 12,57% 5,13% 7,26%   2,30% 0,18% 0,18% 0,70%   62,43%
15,44% 11,23% 2,59% 5,94% 32,18% 15,55% 4,97% 9,29% 0,11% 2,59% 0,11% 0,11% 0,85% 0,11% 56,73%
22,29% 19,02% 7,00% 5,48% 18,67% 12,72% 7,82% 5,13%   1,87%     0,92%   70,73%
26,52% 16,24% 4,57% 6,09% 24,62% 7,49% 4,70% 6,73%   3,05%     0,51%   65,19%
19,67% 15,13% 4,99% 6,51% 25,57% 13,16% 4,84% 7,41% 0,30% 2,42%   0,15% 0,75%   52,77%
13,87% 34,31% 1,22% 4,62% 18,98% 5,60% 0,73% 18,98%   1,70%   0,24% 0,24%   57,52%
21,90% 17,38% 9,05% 4,88% 22,14% 10,83% 7,02% 5,00%   1,67% 0,12%   0,47% 0,12% 73,54%
14,98% 7,67% 2,26% 5,92% 36,76% 15,16% 8,01% 8,89%   0,35%     0,52% 0,35% 47,27%
21,32% 17,81% 5,89% 5,05% 26,79% 9,12% 4,21% 5,75% 0,14% 3,93%     0,97%   66,06%
17,80% 14,48% 3,16% 6,16% 39,77% 9,15% 4,49% 3,83%   1,16%     0,50%   72,34%
23,80% 18,40% 7,10% 5,70% 25,70% 6,10% 4,70% 6,20% 0,20% 2,10%     0,20%   76,90%
26,76% 16,83% 1,93% 5,24% 23,72% 6,76% 3,45% 12,14%   3,17%     1,09%   63,68%
22,43% 22,06% 2,82% 6,74% 19,49% 8,95% 3,43% 12,13%   1,96%     0,73%   61,30%
21,84% 16,29% 4,16% 4,33% 22,53% 17,68% 5,55% 6,41% 0,17% 1,04%         57,58%
22,13% 14,54% 5,01% 3,55% 24,39% 16,32% 6,95% 5,65%   1,45%     0,96%   63,97%
19,90% 13,74% 3,08% 5,65% 31,07% 12,71% 2,44% 7,06%   4,36%     0,51% 0,25% 66,69%
13,84% 17,19% 3,35% 6,29% 28,09% 15,30% 3,35% 9,64% 0,63% 2,31%     0,41% 0,83%  
Falun 20,00% 16,99% 3,55% 5,54% 27,17% 10,86% 4,31% 9,24% 0,08% 2,22% 0,04% 0,03% 0,62% 0,10% 60,99%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
ENH Enhet     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 12 0,04% -125 -0,32 137 0,36%
  Totalt övriga partier 12 0,04% -126 -0,32 138 0,37%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falun

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se