Till sidans innehåll | Välj annat område |
till www.val.se

Val till Sametinget 2021

Val till Sametinget - Röster

Protokoll val till Sametinget 2021-05-16

16,34%
37,54%
7,47%
3,85%
0,97%
5,74%
19,44%
8,66%
0,00%
G JF LSS MG NSR SAM SP VS ÖVR
Valdeltagande
2021: 64,78%
+7,11
2017: 57,68%

Röstfördelning

Förk. Parti Antal
2021
Andel
2021
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2017
Andel
2017
G Guovssonásti 976 16,34% +190 +0,74 786 15,60%
JF Jakt- och Fiskesamerna 2242 37,54% +773 +8,38 1469 29,16%
LSS Landspartiet Svenska Samer 446 7,47% +24 -0,91 422 8,38%
MG Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu 230 3,85% +31 -0,10 199 3,95%
NSR Nya Samiska Reformpartiet 58 0,97% +58 +0,97    
SAM Samerna 343 5,74% +110 +1,12 233 4,62%
SP Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 1161 19,44% -37 -4,34 1198 23,78%
VS Vuovdega-Skogssamerna 517 8,66% +40 -0,81 477 9,47%
ÖVR       -254 -5,04 254 5,04%
  Giltiga röster 5973 100,00% +935   5038 100,00%
OG Ogiltiga röster 4 0,07% -14 -0,29 18 0,36%
VDT Valdeltagande 5977 64,78% +921 +7,11 5056 57,68%
  Antal röstberättigade 9226   +460   8766  

Röstfördelning övriga partier

Förk. Parti Antal
2021
Andel
2021
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2017
Andel
2017
AAAF Albmut - Almetjh - Almasj - Folket     -122 -2,42 122 2,42%
SF Samiska Folkomröstningspartiet     -132 -2,62 132 2,62%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2021            
  Totalt övriga partier     -254 -5,04 254 5,04%

http://www.val.se