2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Sverige

Valdeltagande
2006: 81,99%
+1,88%
2002: 80,11%

26,23%
M
7,88%
C
7,54%
FP
6,59%
KD
34,99%
S
5,85%
V
5,24%
MP
5,67%
ÖVR
Samtliga 6177 distrikt räknade.

Sverige

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1456014 26,23 97 809041 15,26 55
C Centerpartiet 437389 7,88 29 328428 6,19 22
FP Folkpartiet liberalerna 418395 7,54 28 710312 13,39 48
KD Kristdemokraterna 365998 6,59 24 485235 9,15 33
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1942625 34,99 130 2113560 39,85 144
V Vänsterpartiet 324722 5,85 22 444854 8,39 30
MP Miljöpartiet de gröna 291121 5,24 19 246392 4,65 17
ÖVR Övriga partier 315014 5,67 0 165390 3,12 0

Sverige

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5551278 5303212
Ogiltiga röster blanka 96922
Ogiltiga röster övriga 2216 82218
Summa avgivna röster 5650416 5385430
Röstberättigade 6892009 6722176
Valdeltagande 81,99% 80,11%