2019-05-31 13:45:19

Val till Europaparlamentet - Röster

Samtliga 6305 valdistrikt räknade.

Beslut resultat val till Europaparlamentet 2019

Efter att Storbritannien lämnat EU utökades från och med den 1 februari 2020 antal mandat för Sverige i Europaparlamentet från 20 till 21. Det nya mandatet tilldelades Miljöpartiet de gröna.

16,83%
10,78%
4,13%
8,62%
23,48%
6,80%
11,52%
15,34%
0,77%
0,64%
1,09%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 55,27%
+4,20
2014: 51,07%

Röstfördelning

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 698770 16,83% +191282 +3,18 507488 13,65%
C Centerpartiet 447641 10,78% +206540 +4,30 241101 6,49%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 171419 4,13% -197095 -5,79 368514 9,91%
KD Kristdemokraterna 357856 8,62% +137282 +2,69 220574 5,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 974589 23,48% +75515 -0,71 899074 24,19%
V Vänsterpartiet 282300 6,80% +48028 +0,50 234272 6,30%
MP Miljöpartiet de gröna 478258 11,52% -94333 -3,89 572591 15,41%
SD Sverigedemokraterna 636877 15,34% +277629 +5,68 359248 9,67%
FI Feministiskt initiativ 32143 0,77% -171862 -4,71 204005 5,49%
PP Piratpartiet 26526 0,64% -56237 -1,59 82763 2,23%
ÖVR Övriga anmälda partier 45091 1,09% +17943 +0,36 27148 0,73%
  Giltiga röster 4151470 100,00% +434692   3716778 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1709 0,04% +1709 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 30712 0,73% -8223 -0,30 38935 1,04%
OG Ogiltiga röster - övriga 3957 0,09% +719 +0,01 3238 0,09%
VDT Valdeltagande 4187848 55,27% +428897 +4,20 3758951 51,07%
  Antal röstberättigade 7576917   +216955   7359962  

Röstfördelning per län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,30% 8,60% 2,93% 8,22% 27,61% 5,08% 7,72% 22,46% 0,45% 0,72% 0,91% 0,03% 0,92% 0,09% 52,58%
13,61% 13,58% 2,27% 7,68% 26,21% 6,26% 8,77% 19,27% 0,62% 0,63% 1,09% 0,06% 0,83% 0,08% 53,11%
12,31% 19,09% 2,59% 6,07% 24,79% 8,10% 13,20% 11,06% 1,42% 0,64% 0,72% 0,05% 0,86% 0,04% 54,70%
13,75% 11,07% 2,66% 6,69% 29,24% 7,18% 8,74% 18,73% 0,56% 0,52% 0,86% 0,06% 0,73% 0,06% 49,82%
20,51% 12,15% 3,77% 9,68% 21,44% 3,97% 9,67% 16,77% 0,48% 0,44% 1,13% 0,05% 0,91% 0,06% 56,75%
11,28% 16,91% 2,11% 6,26% 28,74% 7,33% 10,74% 14,47% 0,68% 0,53% 0,95% 0,02% 0,86% 0,14% 51,47%
14,88% 12,18% 2,57% 15,14% 22,93% 3,99% 9,59% 17,16% 0,39% 0,45% 0,73% 0,03% 0,90% 0,09% 54,82%
14,39% 12,12% 2,36% 10,22% 26,40% 5,08% 8,51% 18,75% 0,52% 0,46% 1,18% 0,04% 1,26% 0,08% 53,50%
16,22% 11,02% 2,40% 10,48% 25,42% 5,32% 9,27% 18,03% 0,51% 0,48% 0,85% 0,04% 0,92% 0,12% 54,36%
10,61% 8,54% 2,06% 6,47% 37,95% 9,34% 8,00% 14,68% 0,69% 0,76% 0,89% 0,05% 0,73% 0,10% 50,37%
18,22% 8,80% 4,95% 8,29% 20,80% 5,66% 10,49% 20,20% 0,82% 0,70% 1,07% 0,03% 0,79% 0,09% 54,36%
20,48% 10,96% 5,91% 7,67% 18,72% 7,72% 14,68% 11,05% 0,96% 0,66% 1,21% 0,03% 0,48% 0,12% 59,39%
16,88% 9,91% 3,01% 7,53% 27,59% 5,70% 10,02% 17,27% 0,58% 0,51% 0,99% 0,05% 0,80% 0,11% 52,42%
15,90% 11,87% 4,39% 8,54% 21,53% 7,15% 14,72% 12,99% 0,86% 0,71% 1,34% 0,04% 0,61% 0,09% 58,87%
14,05% 11,31% 2,89% 8,35% 29,02% 6,23% 9,26% 16,82% 0,62% 0,47% 0,98% 0,06% 0,88% 0,08% 51,48%
9,83% 12,13% 2,76% 6,62% 34,91% 10,73% 10,85% 9,61% 0,89% 0,79% 0,90% 0,06% 0,90% 0,11% 54,90%
10,55% 11,78% 2,29% 7,88% 35,94% 6,99% 8,24% 14,14% 0,59% 0,62% 0,96% 0,07% 0,70% 0,10% 51,92%
17,68% 10,33% 3,42% 7,76% 26,66% 5,72% 8,69% 17,69% 0,50% 0,60% 0,95% 0,06% 0,71% 0,06% 50,34%
16,15% 9,99% 4,11% 9,93% 21,94% 7,79% 12,01% 15,32% 0,92% 0,70% 1,13% 0,05% 0,78% 0,08% 55,49%
13,43% 9,89% 3,45% 8,94% 28,56% 6,31% 10,84% 16,32% 0,65% 0,57% 1,02% 0,02% 0,90% 0,09% 53,44%
17,53% 11,61% 3,48% 8,94% 23,98% 5,45% 11,10% 15,43% 0,60% 0,71% 1,17% 0,04% 0,75% 0,12% 54,73%
Sverige 16,83% 10,78% 4,13% 8,62% 23,48% 6,80% 11,52% 15,34% 0,77% 0,64% 1,09% 0,04% 0,73% 0,09% 55,27%

Röstfördelning övriga partier

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 19178 0,46% +19178 +0,46    
MED Medborgerlig Samling 6363 0,15% +6363 +0,15    
PV Partiet Vändpunkt 5171 0,12% +5171 +0,12    
DjuP Djurens parti 4105 0,10% -4668 -0,14 8773 0,24%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2059 0,05% +2059 +0,05    
KrVP Kristna Värdepartiet 1596 0,04% +1596 +0,04    
DD Direktdemokraterna 1276 0,03% +1276 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 974 0,02% +974 +0,02    
ViS Vi Socialkonservativa 715 0,02% +715 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 702 0,02% +210   492 0,01%
BASIP Basinkomstpartiet 213 0,01% +213 +0,01    
SKÅ SKÅNEPARTIET 117   +117      
  Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 103   +103      
TRP TRYGGHETSPARTIET 53   +53      
NYREF NY REFORM 50   +50      
CSIS Common sense in Sweden 33   +33      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 29   -141   170  
  Solens Frihetsparti 19   +19      
  Boningpartiet, Sveriges Rikes 3kr Bondesrepublikanerna, co-op, B.r.p. 8   +8      
  Det nya partiet 7   +7      
VSAM Valsamverkanspartiet 3   +3      
  Kustkult 2   +2      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 2315 0,06% -15398 -0,42 17713 0,48%
  Totalt övriga partier 45091 1,09% +17943 +0,36 27148 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 712
Nordiska motståndsrörelsen 644
Mjölbypartiet 567
Volt Sverige 146
Blankt 92
SOCIALLIBERALERNA 35
POPULISTERNA 24
Folkhemmet Sverige 17
Folkstyret 11
iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP! 7
Raggarpartiet 6
Vägvalet 6
Ändrings partiet revolution 5
Demokraterna i Göteborg 4
Initiativet 4
Humandemokraterna 3
Kärlek 3
Norrlandspartiet 3
numen kärlekspartiet 3
Nya bjornska partiet 3
Äkta demokrati 3
Allians för Sverige 2
Demokrati Sverige 2
NPP Nya Pensions Partiet 2
Technopartiet 2
Final Partiet 1
FN Parti art: 27 1
Generation Utveckling 1
Partiet Folkomröstning 1
Rosa Drömmar 1
Sjöbopartiet 1
Skolpartiet Göteborg 1
Sociala Partiet (SP) 1
Visiona 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se