Statistik - Val till Europaparlamentet 2019

Här finnas övergripande statistik om valet till Europaparlamentet 2019 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Datat är fritt att använda, så länge Valmyndigheten anges som källa.

Slutligt valresultat

Röstfördelning

Filerna visar röster i antal och procent per kommun respektive per valdistrikt, inklusive blanka och valdeltagande.

ep2019_röstfördelning_per_kommun.xlsx

ep2019_röstfördelning_per_valdistrikt.xlsx

Handskrivna röster på partier som inte beställt valsedlar finns i nedanstående fil.

handskrivna.xls

Rådata i xml-format

De komprimerade zip-filerna innehåller ett antal xml-filer med valresultat. Mer information om innehållet kan fås genom att följa länken till en dtd-fil som finns angiven i respektive xml-fil.

prelresultat.zip

slutresultat.zip

Kandidaturer

kandidaturer.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • E = Europaparlamentsval
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning*
 • Partikod
 • Valsedelsstatus*
  • B = Beställd
  • S = Skickad till tryckeri
 • Listnummer* – nummer på listan/valsedeln
 • Ordning* – kandidaturens plats på en valsedel
 • Anmkand – om partiet har anmälda kandidater eller inte, J/N
 • Anmdeltagande – om partiet har anmält deltagande eller inte, J/N
 • Samtycke – om kandidaten har lämnat samtycke för ett parti som inte anmält sina kandiater, J/N/I (I = irrelevant, om partiet har anmälda kandidater så lämnas istället förklaring)
 • Förklaring – om kandidaten har lämnat samtycke för ett parti som anmält sina kandidater, J/N/I (I = irrelevant, om partiet inte har anmälda kandidater så lämnas istället samtycke)
 • Kandidatnummer – unikt nummer på kandidaten vid detta valtillfälle
 • Namn – om kandidaturen inte är giltig anges istället här orsaken till varför kandidaturen är ogiltig.
 • Ålder på valdagen* – bygger på uppgifter från folkbokföringen
 • Kön* – bygger på uppgifter från folkbokföringen
 • Folkbokföringsort* – kommun i vilken kandidaten är folkbokförd, vid skrivtillfället, hämtas från folkbokföringen.
 • Valsedelsuppgift* – övrig frivillig id-uppgift på valsedeln, t.ex. yrke.
 • Antal beställda valsedlar – antal beställda valsedlar som kandidaturen förekommer på
 • Valbar på valdagen* – fylls i på valdagen
 • Giltig – anger om kandidaturen är giltig eller inte, dvs. om en personröst på kandidaturen kommer att ingå i valresultatet eller inte, J/N

Personuppgifter visas endast för de kandidater som samtyckt till kandidatur. Fält med * kan vara tomma.

Deltagande partier

Deltagande partier per valområde

deltagande_partier_per_valomrade.xlsx

deltagande_partier_per_valomrade.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • E = Europaparlamentsval
 • Valområdesnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Registrerad partibeteckning – J/N
 • Anmälda kandidater – J/N
 • Symbol – sökväg till fil med symbol, om symbol finns

Deltagande partier (rådata)

deltagande_partier.xlsx

deltagande_partier.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • E = Europaparlamentsval
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Länskod
 • Länsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Partikod
 • Anmälningsdatum – datum då anmälan om deltagande inkommit (om det är en automatisk anmälan är detta fält tomt)
 • Registreringsdatum – datum då anmälan registrerats (om det är en automatisk anmälan är detta fält tomt)
 • Diarienummer
 • Registrerad partibeteckning – J/N
 • Anmälda kandidater – J/N
 • Symbol – sökväg till fil med symbol, om symbol finns
 • Deltagandegrund –
  • R = Redan representerad, anses anmält deltagande
  • A = Anmält deltagande
  • K = Anmält kandidater och anses därigenom anmält deltagande

Antal röstberättigade

Antal röstberättigade, i åldersintervall (18-29, 30-49, 50-64, 65-), förstagångsväljare, män/kvinnor, EU-medborgare, folkbokförda utomlands.

Webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Unionsmedborgare per län

Antal unionsmedborgare folkbokförda i Sverige, per län (den 11 mars 2019)

Utlandsröstkort

Antal skickade utlandsröstkort, per land. För att ett utlandsröstkort ska kunna skickas måste den röstberättigade ha uppgett en adress till folkbokföringen.

ep2019_antal_utlandsrostkort_per_land.xlsx

Röstmottagningsställen

Vallokaler

Datat uppdateras flera gånger per dag inför valet och innehåller bl.a.:

 • Besöksadresser
 • Öppettider på valdagen
 • Koordinater i WGS84 decimal

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Datat uppdateras flera gånger per dag inför valet och innehåller bl.a.:

 • Besöksadresser
 • Öppettider
 • Koordinater i WGS84 decimal

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

Mottagna förtidsröster

Rådata över registrerade förtidsröster per dag och röstningslokal. Observera att siffrorna bygger på det som registrerats in och att vissa kommuner registrerar med någon dags fördröjning.

mottagna_fortidsroster.xlsmottagna_fortidsroster.skv

GIS och valgeografi

Shape-filer (rådata)

Filerna är ihopzippade och innehåller shape-filer som visar namn och id på respektive valdistrikt. Med hjälp av valdistrikten är det möjligt att bygga upp resepektive geografisk enhet. Du måste ha speciell GIS-programvara för att se dessa filer.

Referenssystem: SWEREF99 TM

ep2019_alla_valdistrikt.zip

Jämförelser 2014 och 2019 års valdistrikt och uppsamlingsdistrikt

mappning_ep2014_ep2019.zip

Filerna innehåller följande per valdistrikt och per uppsamlingsdistrikt:

 • Valdistriktskod 2014
 • Motsvarande valdistriktskod 2019
 • Procent mappning

Samt:

 • Uppgift om hur Valmyndigheten valt att tolka skillnaden:
  • O = Oförändrat, jämförelse kommer att ske
  • M = Modifierat, jämförelse kommer inte att ske
  • S = Summerat, jämförelse kommer att ske, men mot summerat antal
  • N = Nytt, jämförelse kommer inte att ske

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val.se