Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-18 16:50:05

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Karta - Porsön-Björsbyn

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Porsö centrum Valdistrikt: Porsöudden Valdistrikt: Tuna Valdistrikt: Björkskatan norra Valdistrikt: Bergviken Valdistrikt: Björkskatan södra Valdistrikt: Kallkällan Valdistrikt: Knöppelåsen Valdistrikt: Mjölkudden Valdistrikt: Lulsundet Valdistrikt: Gammelstad Valdistrikt: Notviken-Karlsvik Valdistrikt: Öhemmanet Valdistrikt: Porsön-Björsbyn Valdistrikt: Rutvik Valdistrikt: Bensbyn-Brändön

http://www.val.se