Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

Statistik

Här finnas övergripande statistik om valet 2010 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Se teckenförklaring och information om datat längst ner på sidan.

Uppdateras varje dygn under mandatperioden:

Uppdateras inte:

Nuvarande ledamöter

Datat uppdateras varje dygn under mandatperioden.

Listor med namn på nuvarande ledamöter hittar du här:

Statistiken finns även som excel och semikolonseparerad fil. Filerna visar de personer som är invalda just nu. I filerna finns uppgifter om kön, tillträdesdag, invalsordning, om de blivit personvalda, ålder på valdagen, vilken lista de blivit valda ifrån och platsen på den listan. De som avgått finns inte med i dessa filer.

nuvarande_ledamoter_RLK.xls nuvarande_ledamoter_RLK.skv

Avgångna ledamöter

Datat uppdateras varje dygn under mandatperioden.

Listor med namn på de ledamöter som avgått, vem som efterträtt ledamoten, vilket parti, och datum för efterträdarval hittar du här:

Statistik över de ledamöter som avgått per parti uppdelat i ålder och kön hittar du längst ner på dessa statistiksidor:

Statistiken finns även som excel och semikolonseparerad fil. Filerna visar vilka ledamöter som avgått sedan valet och vem som blivit efterträdare. I filerna finns uppgifter om de avgångnas kön, ålder och avgångsdatum samt namn, kön och ålder på efterträdaren. Filerna visar inte ersättare som avgått.

avgang.xls avgang.skv

 

Tomma stolar

Datat uppdateras varje dygn under mandatperioden. Filerna visar var det finns ledamöter som ej kunnat utses pga. avsaknad av namn som fått röster.

tommastolar.xls tommastolar.skv

Slutligt valresultat

Zip-filen innehåller ett antal xml-filer som visar det slutliga valresultatet, t.ex. röstfördelning för samtliga partier, mandatfördelning, valdeltagande och personröster.

slutresultat.zip

Riksdag

Filerna visar röster i antal och procent per valdistrikt respektive kommun för de partier som totalt fått mer än 0,1%, samt blanka och valdeltagande.

slutligt_valresultat_kommuner_R.xlsslutligt_valresultat_kommuner_R.skv

slutligt_valresultat_valdistrikt_R.xlsslutligt_valresultat_valdistrikt_R.skv

Landsting

Filerna visar röster i antal och procent per valdistrikt respektive kommun för de partier som totalt fått mer än 0,1%, samt blanka och valdeltagande.

slutligt_valresultat_kommuner_L.xlsslutligt_valresultat_kommuner_L.skv

slutligt_valresultat_valdistrikt_L.xlsslutligt_valresultat_valdistrikt_L.skv

Kommun

Filerna visar röster i antal och procent per valdistrikt respektive kommun för de partier som totalt fått mer än 0,1%, samt blanka och valdeltagande.

slutligt_valresultat_kommuner_K_procent.xlsslutligt_valresultat_kommuner_K_procent.skv

slutligt_valresultat_kommuner_K_antal.xlsslutligt_valresultat_kommuner_K_antal.skv

slutligt_valresultat_valdistrikt_K_procent.xlsslutligt_valresultat_valdistrikt_K_procent.skv

slutligt_valresultat_valdistrikt_K_antal.xlsslutligt_valresultat_valdistrikt_K_antal.skv

Valda ledamöter vid valet

Filerna visar personer som blev valda på valdagen. I filernan finns uppgifter om kön, invalsordning, om de blivit personvalda, ålder på valdagen, vilken lista de blivit valda ifrån och platsen på den listan.

alla_ursprungliga_ledamoter_RLK.xls alla_ursprungliga_ledamoter_RLK.skv

Mandatfördelning

Filerna visar mandatfördelning per valkrets, utjämningsmandat och fasta mandat är särredovisade i de fall de förekommer.

Riksdag

mandatfordelning_per_valkrets_R.xls

Landsting

mandatfordelning_per_valkrets_L.xls

Kommun

mandatfordelning_per_valkrets_K.xls

Personröster

Filen visar antal som personröster som varje kandidat fått per riksdagsvalkrets, samt kandidatnummer, ålder på valdagen och kön.

personroster_per_valkrets_R.xlspersonroster_per_valkrets_R.skv

Filen visar vilka personer som inte skulle ha valts i ett system utan personval.

kandidater_som_inte_skulle_ha_valts_med_ett_system_utan_personval.xls

kandidater_som_inte_skulle_ha_valts_med_ett_system_utan_personval.skv

Handskrivna partibeteckningar

Filerna innehåller handskrivna partibeteckningar och var dessa avgivits.

handskrivna.xls handskrivna.skv

Preliminärt valresultat - valnatt

Zip-filen innehåller ett antal xml-filer som visar det preliminära valresultatet från valnatten, t.ex. röstfördelning för de större partierna, mandatfördelning och valdeltagande.

valnatt.zip

Valsedlar och kandidater

Statistiken innehåller kandidater uppdelat på parti, ålder, kön, förstagångsväljare, ej svenska medborgare (endast vid kommun- och landstingsval) och folkbokförda utomlands (endast vid riksdagsval).

Riksdag Landsting Kommun

Partier som anmält kandidater

partier_som_anmalt_kandidater.xls

Rådatafilerna innehåller information om kandidater med uppgift om kön, ålder och ordning på valsedeln samt listnummer på valsedeln.

Riksdag

alkandur_R.skv 00R.xml

Landsting

alkandur_L.skv

xml-fil finns att nå från respektive landstings valsedelssida.

Kommun

alkandur_K.skv

xml-fil finns att nå från respektive kommuns valsedelssida.

Röstberättigade

Statistiken innehåller röstberättigade uppdelat på ålder, kön, förstagångsväljare, ej svenska medborgare (endast vid kommun- och landstingsval) och folkbokförda utomlands (endast vid riksdagsval).

Riksdag Landsting Kommun

Rådatafilerna innehåller antal röstberättigade per valdistrikt, ålder, förstagångsväljare, kön, ej svensk medborgare, folkbokförd utomlands. Kan summeras t.ex. per kommun och län.

Riksdag

rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Landsting

rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Kommun

rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Statistiken är beräknad med den 19 september satt som valdag.

Antal utlandssvenskar

I slutet av juli/början av augusti skickas utlandsröstkort till alla utlandssvenskar som fortfarande är med i röstlängden samt har en adress i Skatteverkets folkbokföring. Utlandssvenskarna hör till den kommun (och det valdistrikt) de senast var folkbokförda i innan de utvandrade. Vissa utlandssvenskar har särskild postadress i Sverige och finns därför inte med i statistikfilen för utlandssvenskar per land nedan.

Antal utlandssvenskar per land

Antal utlandssvenskar per kommun

Mottagna förtidsröster

Förtidsröstningen pågår den 1-19 september. Kommunerna ska registrera in antal mottagna förtidsröster per röstningslokal. Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats fram till och med gårdagen och hur många som registrerats motsvarande tidpunkt 2006. Statistiken uppdateras varje natt.

Mottagna förtidsröster i landet, per län och per kommun, ackumulerat antal

Rådatafilerna innehåller mottagna förtidsröster per röstningslokal och dag.

mottagna_fortidsroster.xlsmottagna_fortidsroster.skv

Mottagna förtidsröster 2006, per dag och ställe.

Mottagnafortidsroster_perdagochstalle_2006.xls

Röstmottagning

Vallokaler

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och koordinater i RT90 till alla vallokaler.

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och ibland koordinater i RT90 till alla röstningslokaler.

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

Utlandsmyndigheter

Filerna innehåller besöksadresser och öppettider till alla ambassader och konsulat etc. som har förtidsröstning.

utlmynd.xml

Fördelning av valkretsmandat (fasta mandat)

Valkretsmandat riksdagen

Riksdagsvalet avser 349 mandat varav 310 är valkretsmandat som fördelas mellan kretsarna före valet. De resterande 39 mandaten är utjämningsmandat som tillförs valkretsarna vid mandatfördelningen efter valet.

Inför varje val beslutar den centrala valmyndigheten hur många valkretsmandat varje valkrets ska ha. Fördelningen går till på så sätt att varje valkrets får ett mandat för varje gång som antalet röstberättigade i kretsen är jämnt delbart med en trehundrationdel av antalet röstberättigade i hela landet (Omgång 1 i uträkningen nedan). De mandat som inte fördelas på detta sätt tillförs valkretsarna i tur och ordning efter den rest som uppstått vid fördelningen (Omgång 2).

valkretsmandat_R_2010.xlsfastamandat.csv fastamandat.xml

Valkretsmandat riksdagen 1988-2010

Valkretsmandat landstingen

Mandaten i landstingsfullmäktige består av valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar av mandaten är valkretsmandat. Om det blir ett brutet tal görs avrundning till närmast lägre hela tal. Resterande mandat är utjämningsmandat som tillförs valkretsarna vid mandatfördelningen efter valet. Inför varje val beslutar länsstyrelsen hur många valkretsmandat varje valkrets ska ha. Här visas för varje landsting dels totalt antal mandat dels antal valkretsmandat.

valkretsmandat_L_2010.xls fastamandat.csv fastamandat.xml

Valkretsmandat kommunerna

Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med det antal mandat som gäller för kommunen. Därefter delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som uppkom vid beräkningen. Varje gång som antalet röstberättigade i är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat (Omgång 1). Kvarvarande mandat tillförs kretsarna i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen (Omgång 2).

valkretsmandat_K_2010.xls fastamandat.csv fastamandat.xml

GIS

Filerna är zippade och innehåller shape-filer som visar namn och id på respektive geografisk enhet. Du måste ha speciell GIS-programvara för att se dessa filer.

alla riksdagsvalkretsar alla län alla landstingsvalkretsar alla kommuner alla kommunvalkretsar alla valdistrikt

Teckenförklaring och om datat:

XML-data (.xml)
  • Lämpar sig väl för såväl lagring som maskinella bearbetningar.
Semikolonseparerad textfil (.skv)
  • Kan importeras i t.ex. Excel. Högerklicka på länken, spara ner filen till din dator. Högerklicka sedan på den nedladdade filen, välj öppna med excel.
Excel-fil (.xls)
  • Kan öppnas i kalkylprogram som t.ex. Excel.
Zip-fil (.zip)
  • Komprimerad fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val.se