Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-10-01 13:15:13

Val till landstingsfullmäktige - Röster

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 6021 valdistrikt räknade

Röstfördelning per landsting

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
23,39% 6,68% 5,77% 3,58% 38,94% 5,37% 4,66% 8,52% 3,09% 1,95% 0,05% 82,90%
21,96% 10,18% 4,62% 4,45% 38,62% 5,51% 4,79% 4,62% 5,25% 2,85% 0,03% 80,73%
20,04% 7,75% 6,31% 4,36% 36,77% 7,32% 5,47% 5,95% 6,03% 2,36% 0,05% 80,07%
32,10% 9,78% 8,05% 4,39% 29,07% 3,66% 5,55% 4,31% 3,10% 2,20% 0,02% 83,14%
19,45% 16,10% 4,27% 2,38% 40,96% 6,88% 6,00% 2,71% 1,26% 2,67% 0,05% 79,66%
24,75% 8,87% 5,44% 13,17% 33,78% 4,38% 4,38% 5,14% 0,09% 1,98% 0,04% 82,14%
21,17% 10,14% 5,05% 8,16% 40,90% 5,02% 4,64% 4,26% 0,67% 2,47% 0,03% 81,93%
27,01% 10,71% 5,73% 6,03% 33,73% 6,67% 5,31% 4,71% 0,11% 2,58% 0,05% 81,31%
11,90% 4,95% 4,12% 2,58% 43,11% 8,48% 4,03% 1,64% 19,19% 1,83% 0,06% 81,61%
30,89% 4,54% 7,82% 3,49% 30,54% 3,90% 6,63% 9,28% 2,90% 1,73% 0,04% 79,00%
36,73% 3,82% 9,31% 4,72% 25,60% 6,18% 9,70% 2,83% 1,11% 1,23% 0,03% 81,15%
24,56% 5,80% 7,47% 4,70% 37,67% 5,59% 7,44% 5,65% 1,12% 3,43% 0,05% 81,11%
27,41% 7,95% 8,44% 5,28% 31,13% 6,26% 8,72% 3,62% 1,19% 1,98% 0,04% 83,00%
20,90% 8,53% 5,98% 3,66% 41,10% 5,40% 4,46% 3,41% 6,57% 2,14% 0,03% 80,35%
13,89% 7,85% 9,07% 6,00% 44,95% 9,59% 5,48% 1,57% 1,60% 2,04% 0,05% 82,24%
21,64% 7,15% 5,46% 3,70% 40,38% 5,64% 4,38% 2,96% 8,69% 1,84% 0,06% 81,80%
23,68% 5,12% 7,76% 4,45% 38,99% 6,49% 4,88% 4,35% 4,28% 2,00% 0,05% 80,67%
25,98% 5,64% 8,10% 5,73% 30,88% 6,08% 7,30% 4,42% 5,88% 1,98% 0,03% 80,57%
20,81% 5,15% 6,54% 6,29% 44,40% 6,22% 5,30% 4,92% 0,38% 1,94% 0,03% 82,49%
24,80% 5,73% 6,11% 5,13% 34,53% 4,97% 6,46% 3,48% 8,80% 1,86% 0,06% 82,63%
Sverige 27,29% 6,17% 7,48% 5,07% 33,04% 5,77% 6,85% 4,58% 3,75% 1,90% 0,04% 81,05%

http://www.val.se