2010-09-29 10:22:45

Val till landstingsfullmäktige - Preliminärt valresultat

6012 av 6021 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per landsting

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
23,4% 6,7% 5,8% 3,6% 39,0% 5,4% 4,7% 8,5% 3,0% 1,9% 0,2% 82,9%
22,0% 10,2% 4,6% 4,4% 38,6% 5,5% 4,8% 4,6% 4,8% 2,8% 0,3% 80,7%
20,0% 7,8% 6,3% 4,4% 36,8% 7,3% 5,5% 6,0% 5,9% 2,4% 0,3% 80,0%
32,1% 9,8% 8,0% 4,4% 29,0% 3,7% 5,5% 4,3% 3,0% 2,1% 0,3% 83,1%
19,5% 16,1% 4,3% 2,4% 41,0% 6,9% 6,0% 2,7% 1,1% 2,7% 0,3% 79,6%
24,8% 8,9% 5,4% 13,2% 33,8% 4,4% 4,4% 5,1%   2,0% 0,2% 82,1%
21,2% 10,1% 5,1% 8,2% 40,9% 5,0% 4,6% 4,3% 0,6% 2,5% 0,3% 81,9%
27,0% 10,7% 5,7% 6,0% 33,8% 6,6% 5,3% 4,7%   2,5% 0,3% 80,5%
11,9% 4,9% 4,1% 2,6% 43,1% 8,5% 4,0% 1,6% 16,4% 1,8% 0,4% 81,6%
30,9% 4,5% 7,8% 3,5% 30,6% 3,9% 6,6% 9,3%   1,7% 0,3% 78,9%
36,8% 3,8% 9,3% 4,7% 25,6% 6,2% 9,7% 2,8%   1,2% 0,4% 81,1%
24,6% 5,8% 7,5% 4,7% 37,7% 5,6% 7,5% 5,6% 1,0% 3,3% 0,5% 81,1%
27,4% 8,0% 8,4% 5,3% 31,2% 6,3% 8,7% 3,6% 1,0% 2,0% 0,3% 83,0%
20,9% 8,5% 6,0% 3,7% 41,1% 5,4% 4,4% 3,4% 6,5% 2,1% 0,2% 80,0%
13,9% 7,9% 9,1% 6,0% 45,1% 9,5% 5,4% 1,6% 1,5% 2,0% 0,2% 81,5%
21,6% 7,2% 5,5% 3,7% 40,4% 5,6% 4,4% 2,9% 7,5% 1,8% 0,2% 81,7%
23,7% 5,1% 7,8% 4,4% 39,0% 6,5% 4,9% 4,3% 4,2% 2,0% 0,4% 80,6%
26,0% 5,6% 8,1% 5,7% 30,9% 6,1% 7,3% 4,4% 5,0% 2,0% 0,3% 80,5%
20,8% 5,2% 6,6% 6,3% 44,4% 6,2% 5,3% 4,9% 0,3% 1,9% 0,3% 82,5%
24,8% 5,7% 6,1% 5,1% 34,5% 5,0% 6,5% 3,5% 8,8% 1,8% 0,3% 82,6%
Sverige 27,3% 6,2% 7,5% 5,1% 33,0% 5,8% 6,8% 4,6% 3,7% 1,9% 0,3% 81,0%

http://www.val.se