2010-09-20 09:58:53

Val till landstingsfullmäktige - Valnatt

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 5629 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per landsting

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
23,4% 6,7% 5,7% 3,6% 39,1% 5,3% 4,6% 8,5% 3,0% 1,9% 0,2% 81,5%
21,9% 10,2% 4,6% 4,5% 38,8% 5,5% 4,6% 4,6% 5,3% 2,8% 0,3% 78,8%
20,0% 7,8% 6,3% 4,4% 36,8% 7,3% 5,4% 6,0% 6,1% 2,3% 0,3% 78,2%
32,1% 9,8% 8,0% 4,4% 29,1% 3,6% 5,5% 4,3% 3,2% 2,1% 0,3% 81,6%
19,5% 16,2% 4,3% 2,4% 41,1% 6,8% 5,8% 2,7% 1,2% 2,6% 0,3% 77,6%
24,8% 8,9% 5,4% 13,2% 33,8% 4,4% 4,3% 5,1% 0,1% 1,9% 0,2% 80,7%
21,2% 10,2% 5,1% 8,2% 41,0% 5,0% 4,6% 4,3% 0,6% 2,4% 0,3% 80,6%
27,0% 10,7% 5,7% 6,0% 33,8% 6,7% 5,2% 4,7% 0,1% 2,5% 0,3% 79,7%
11,8% 4,9% 4,1% 2,6% 43,2% 8,5% 4,0% 1,6% 19,3% 1,7% 0,4% 80,0%
30,9% 4,6% 7,9% 3,5% 30,5% 3,9% 6,6% 9,4% 2,9% 1,7% 0,3% 77,2%
37,0% 3,8% 9,4% 4,8% 25,5% 6,1% 9,6% 2,8% 1,1% 1,2% 0,3% 78,0%
24,6% 5,8% 7,5% 4,7% 37,7% 5,6% 7,4% 5,6% 1,1% 3,3% 0,5% 79,7%
27,4% 8,0% 8,4% 5,3% 31,3% 6,2% 8,6% 3,6% 1,2% 1,9% 0,3% 80,8%
20,9% 8,5% 6,0% 3,7% 41,2% 5,4% 4,4% 3,4% 6,6% 2,1% 0,2% 78,8%
13,9% 7,8% 9,1% 6,0% 45,1% 9,5% 5,4% 1,6% 1,6% 2,0% 0,2% 80,6%
21,6% 7,2% 5,5% 3,7% 40,5% 5,6% 4,3% 2,9% 8,7% 1,8% 0,2% 80,7%
23,6% 5,1% 7,8% 4,5% 39,1% 6,5% 4,8% 4,3% 4,2% 2,0% 0,4% 79,3%
26,0% 5,7% 8,1% 5,8% 30,9% 6,0% 7,2% 4,4% 5,9% 1,9% 0,3% 79,1%
20,8% 5,2% 6,6% 6,3% 44,5% 6,2% 5,2% 4,9% 0,4% 1,9% 0,3% 81,0%
24,8% 5,7% 6,1% 5,1% 34,6% 4,9% 6,4% 3,5% 8,8% 1,8% 0,3% 81,2%
Sverige 27,3% 6,2% 7,5% 5,1% 33,1% 5,7% 6,7% 4,6% 3,8% 1,9% 0,3% 79,1%

http://www.val.se