2010-09-20 03:29:02

Val till kommunfullmäktige - Valnatt

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 5668 valdistrikt räknade

Röstfördelning per kommun

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
22,5% 4,8% 5,7% 3,9% 35,3% 5,6% 5,0% 5,6% 11,6% 1,6% 0,4% 81,6%
24,2% 5,3% 14,2% 7,2% 27,3% 7,2% 9,9% 3,7% 0,9% 1,5% 0,3% 83,2%
25,4% 12,3% 3,1% 3,3% 24,5% 4,0% 3,2% 5,3% 19,0% 1,7% 0,3% 79,7%
13,5% 23,4% 7,5% 14,5% 27,3% 0,7% 5,6% 7,5%   1,7% 0,8% 80,9%
21,1% 5,9% 10,4% 4,6% 40,3% 6,3% 4,6% 4,0% 2,7% 2,0% 0,4% 80,0%
0,9% 16,9% 10,7% 0,5% 53,0% 12,7% 4,6% 0,6%   1,6% 0,6% 72,3%
7,1% 25,1% 3,4% 0,2% 46,8% 13,2% 1,8% 2,4%   1,3% 0,2% 79,5%
19,5% 10,3% 6,3% 1,7% 47,5% 6,0% 4,6% 3,9% 0,2% 1,6% 0,3% 74,7%
21,0% 8,9% 6,3% 7,6% 43,4% 5,2% 4,1% 3,7%   2,2% 0,4% 80,4%
22,6% 8,5% 4,5% 2,7% 44,5% 4,8% 3,8% 4,3% 4,2% 1,6% 0,5% 80,4%
13,6% 21,9% 7,8% 5,0% 42,3% 4,4% 2,2% 2,4% 0,4% 2,1% 0,9% 74,1%
15,5% 20,7% 3,8% 1,5% 35,4% 3,3% 6,7% 2,2% 11,0% 2,0% 0,4% 74,4%
32,9% 15,2% 8,4% 5,5% 34,2% 2,7% 0,4% 0,8%   0,6% 0,4% 78,6%
21,5% 4,6% 4,0% 2,3% 42,5% 2,3% 3,5% 19,2% 0,2% 1,5% 0,3% 73,3%
31,4% 2,4% 2,4% 2,4% 41,7% 10,7% 2,9% 2,0% 3,9% 1,0% 0,4% 83,6%
35,4% 7,8% 4,0% 4,2% 34,9% 1,4% 5,8% 6,4% 0,2% 1,6% 0,6% 84,1%
12,1% 10,4% 10,4% 3,5% 30,8% 5,3% 3,1% 6,5% 17,9% 2,0% 0,5% 77,7%
21,8% 25,8% 3,3% 5,6% 26,3% 2,9% 4,8% 1,9% 7,6% 1,3% 0,3% 78,2%
18,1% 6,8% 4,4% 2,9% 38,7% 7,6% 4,3% 10,9% 6,3% 1,4% 0,4% 81,4%
26,8% 4,8% 8,1% 4,5% 33,8% 6,5% 5,5% 7,0% 3,1% 1,4% 0,3% 81,0%
21,8% 1,5% 5,5% 3,5% 35,7% 6,5% 7,1% 4,0% 14,5% 0,8% 0,4% 70,4%
15,5% 12,6% 3,1% 5,2% 54,8% 1,8% 4,1% 2,8% 0,1% 2,3% 0,6% 84,5%
18,3% 4,1% 6,0% 2,2% 39,9% 7,9% 4,5% 16,8% 0,2% 1,9% 0,2% 80,2%
15,5% 15,5% 3,8% 0,7% 53,2% 6,7% 2,7% 2,0%   1,9% 0,2% 75,4%
25,3% 2,6% 7,6% 1,2% 33,6% 3,6% 5,1% 17,3% 3,7% 1,0% 0,4% 73,9%
30,2% 14,6% 7,3% 3,5% 15,1% 0,5% 7,4% 3,7% 17,8% 1,4% 0,1% 82,0%
14,2% 37,2% 2,7% 6,7% 28,6% 0,6% 4,0% 2,5% 3,4% 1,7% 0,1% 73,7%
41,9% 20,4% 17,6% 7,1% 6,7% 0,5% 5,1% 0,7% 0,1% 0,4% 0,3% 87,0%
6,7% 5,5% 2,2% 2,9% 27,6% 49,8% 3,4% 1,7% 0,1% 1,4% 0,3% 80,3%
0,7% 5,8% 12,0% 4,4% 48,5% 5,2% 0,3% 0,4% 22,9% 1,4% 0,6% 73,2%
11,6% 27,9% 2,1% 2,7% 30,1% 1,4% 0,6% 1,9% 21,7% 1,9% 0,4% 66,1%
43,6% 4,2% 10,2% 5,2% 12,6% 1,9% 9,5% 2,2% 10,7% 0,8% 0,4% 85,5%
21,1% 22,7% 4,6% 9,8% 29,9% 1,1% 5,4% 5,1% 0,2% 1,5% 0,3% 81,0%
18,0% 15,8% 2,5% 4,6% 47,3% 4,4% 3,6% 2,6% 1,2% 1,7% 0,9% 80,8%
33,8% 13,1% 4,4% 3,2% 30,8% 3,5% 6,1% 4,5% 0,7% 1,8% 0,2% 80,8%
22,2% 4,9% 7,2% 3,9% 38,1% 5,7% 8,0% 9,6% 0,5% 1,6% 0,4% 78,1%
20,9% 10,3% 7,5% 1,6% 35,0% 3,1% 4,0% 13,5% 4,1% 1,4% 0,3% 78,9%
33,4% 17,8% 3,7% 6,3% 28,2% 3,4% 4,4% 2,7% 0,1% 2,0% 0,6% 81,5%
8,1% 1,9% 2,2% 2,3% 24,0% 56,0% 1,0% 4,5% 0,1% 1,6% 0,6% 77,5%
21,1% 21,8% 5,7% 3,2% 31,4% 3,6% 5,0% 5,0% 3,1% 1,9% 0,2% 80,2%
25,1% 10,8% 4,6% 9,0% 33,0% 4,0% 4,8% 8,5% 0,1% 1,5% 0,4% 81,7%
24,0% 8,5% 4,3% 3,6% 37,3% 4,9% 6,6% 4,0% 6,7% 2,0% 0,3% 81,4%
15,5% 7,1% 5,1% 3,3% 48,1% 8,6% 2,7% 3,7% 5,7% 1,7% 0,4% 78,8%
20,1% 7,5% 6,2% 4,9% 43,9% 9,3% 5,0% 3,0% 0,2% 1,7% 0,3% 80,7%
17,2% 8,8% 4,0% 3,8% 38,9% 6,0% 5,0% 7,5% 8,8% 1,6% 0,4% 79,2%
16,2% 9,8% 4,2% 2,9% 56,0% 4,1% 2,9% 3,8%   1,3% 0,3% 81,2%
18,5% 22,5% 5,7% 8,4% 29,8% 5,1% 1,9% 6,8% 1,2% 4,1% 0,6% 78,8%
13,7% 32,9% 2,9% 5,2% 34,9% 1,2% 5,3% 3,8% 0,1% 2,2% 0,1% 82,4%
26,9% 12,2% 4,5% 6,3% 35,2% 2,0% 3,0% 6,5% 3,5% 1,6% 0,4% 79,4%
24,7% 10,8% 5,8% 2,7% 35,2% 4,5% 11,1% 4,8% 0,3% 1,7% 0,9% 81,9%
21,6% 10,4% 5,0% 19,3% 32,7% 0,3% 0,3% 8,3% 2,1% 2,1% 0,5% 79,4%
20,3% 19,9% 4,7% 2,1% 33,6% 7,6% 8,2% 2,4% 1,2% 1,7% 0,3% 80,3%
20,5% 12,2% 2,4% 0,6% 53,4% 4,1% 3,0% 3,5% 0,3% 2,1% 0,7% 77,4%
33,6% 20,7% 9,2% 0,5% 28,9% 0,9% 1,1% 2,4% 2,8% 2,0% 0,1% 82,1%
22,4% 7,7% 7,8% 0,7% 48,2% 0,8% 2,1% 3,9% 6,4% 2,2% 0,1% 74,6%
17,0% 1,1% 1,3% 0,9% 50,5% 16,9% 1,6% 1,8% 8,9% 1,0% 0,6% 77,1%
27,1% 4,1% 7,9% 3,2% 34,2% 7,0% 7,6% 7,8% 1,0% 1,5% 0,4% 80,8%
25,5% 2,3% 8,4% 3,8% 29,4% 7,1% 9,8% 4,5% 9,2% 0,9% 0,3% 77,1%
16,2% 11,2% 6,2% 7,5% 35,3% 4,3% 5,0% 2,5% 11,6% 1,7% 0,5% 82,6%
33,5% 5,3% 6,2% 16,0% 30,5% 1,8% 2,5% 4,0% 0,4% 1,6% 1,0% 83,3%
9,8% 12,5% 8,6% 0,7% 50,2% 11,3% 2,2% 4,6% 0,2% 1,5% 0,1% 78,8%
16,6% 7,5% 5,0% 4,8% 49,7% 6,0% 4,2% 6,2% 0,1% 1,6% 0,4% 82,0%
14,8% 4,2% 9,5% 5,8% 50,4% 8,3% 3,0% 4,0%   1,5% 0,4% 77,3%
30,3% 6,6% 6,9% 3,3% 36,1% 3,8% 6,1% 4,6% 2,2% 1,6% 0,5% 80,9%
26,7% 5,1% 7,5% 8,6% 39,8% 4,2% 5,5% 2,6%   1,3% 0,5% 86,7%
33,4% 3,1% 7,8% 3,9% 31,3% 4,3% 6,9% 5,7% 3,7% 1,2% 0,5% 75,0%
15,9% 12,4% 0,2% 2,4% 57,3% 8,3% 0,6% 0,9% 1,9% 1,3% 0,3% 59,5%
13,9% 21,0% 4,1% 4,1% 33,5% 4,5% 3,7% 5,0% 10,1% 2,3% 0,6% 77,6%
17,2% 19,2% 2,3% 2,6% 33,5% 4,8% 5,8% 6,2% 8,3% 1,9% 0,9% 77,2%
33,4% 2,3% 7,5% 3,0% 28,7% 3,3% 8,6% 10,5% 2,7% 1,3% 0,5% 77,8%
13,0% 16,8% 9,8% 7,6% 23,5% 1,9% 3,3% 3,7% 20,3% 2,3% 0,3% 82,0%
29,1% 8,2% 11,5% 6,9% 30,4% 3,9% 7,4% 2,6%   2,6% 0,4% 82,0%
13,1% 4,8% 6,3% 1,8% 43,3% 10,9% 3,6% 5,9% 10,4% 1,4% 0,8% 76,7%
33,9% 2,5% 7,7% 4,1% 26,9% 4,9% 7,4% 4,3% 8,2% 0,9% 0,5% 76,5%
18,6% 16,8% 3,9% 4,2% 34,8% 10,0% 6,0% 4,1% 1,6% 2,0% 0,3% 78,2%
13,7% 23,9% 3,2% 11,5% 32,7% 8,1% 3,8% 2,9% 0,1% 1,8% 0,5% 77,4%
11,8% 15,8% 7,1% 3,1% 32,1% 1,8% 2,1% 4,1% 22,2% 1,6% 0,4% 77,1%
27,3% 6,3% 9,1% 2,9% 36,7% 2,4% 4,1% 3,6% 7,5% 1,8% 0,3% 82,9%
12,6% 11,2% 0,4% 2,2% 33,6% 11,4% 1,7% 2,8% 24,2% 1,9% 0,3% 78,6%
15,1% 13,1% 4,1% 1,9% 42,0% 5,4% 1,2% 7,6% 9,6% 1,5% 0,2% 76,9%
19,2% 8,7% 4,9% 2,9% 40,8% 7,8% 7,3% 2,4% 6,1% 1,0% 0,4% 80,6%
29,6% 6,1% 11,7% 3,5% 21,9% 4,3% 8,3% 4,5% 10,0% 1,2% 0,5% 84,7%
24,0% 9,9% 5,3% 5,6% 29,6% 3,0% 5,3% 14,2% 3,2% 1,6% 0,5% 79,1%
47,1% 5,7% 9,6% 4,0% 17,6% 2,1% 6,5% 5,5% 1,9% 1,3% 0,3% 81,5%
10,6% 25,0% 1,6% 6,0% 41,1% 2,2% 3,3% 9,6% 0,8% 1,4%   75,7%
35,8% 10,7% 4,5% 2,3% 19,9% 1,9% 5,0% 12,0% 7,8% 1,2% 0,7% 76,8%
36,8% 5,6% 6,3% 2,7% 23,6% 3,4% 7,5% 11,9% 2,2% 1,6% 0,6% 79,7%
4,0% 3,3% 7,6% 0,2% 46,9% 11,2% 8,2% 0,8% 17,7% 1,1% 0,6% 78,1%
34,5% 3,5% 9,4% 5,5% 29,9% 5,0% 7,4% 4,4% 0,3% 1,1% 0,6% 80,8%
25,2% 5,8% 6,0% 15,8% 31,6% 4,8% 5,2% 4,6% 0,9% 1,3% 0,3% 82,0%
14,1% 7,1% 3,3% 1,1% 46,1% 5,5% 16,7% 1,5% 4,7% 2,3% 0,7% 80,7%
21,4% 6,9% 5,7% 3,8% 46,0% 4,5% 6,2% 4,5% 1,0% 1,5% 0,4% 82,6%
15,3% 25,9% 9,5% 3,4% 38,9% 1,6% 3,6% 1,8%   2,5% 0,2% 81,4%
21,5% 6,7% 5,2% 2,8% 39,5% 4,2% 8,8% 8,6% 2,6% 1,8% 0,3% 80,6%
26,4% 3,0% 5,3% 3,9% 44,4% 6,1% 4,3% 2,8% 3,7% 1,4% 0,5% 80,9%
26,0% 5,9% 7,3% 3,3% 37,9% 4,1% 4,7% 10,8% 0,1% 1,6% 0,3% 83,4%
27,5% 6,0% 7,6% 4,6% 37,3% 5,2% 7,9% 3,3% 0,6% 1,5% 0,3% 82,5%
16,6% 6,3% 13,4% 3,8% 44,3% 3,7% 6,3% 4,4% 1,0% 1,8% 0,4% 79,5%
21,0% 14,7% 4,6% 4,9% 40,5% 4,2% 5,6% 3,7% 0,8% 1,8% 0,7% 81,8%
16,1% 23,6% 6,7% 5,9% 29,9% 4,3% 7,7% 3,7% 2,1% 1,9% 0,1% 78,6%
8,0% 18,6% 1,7% 2,1% 35,3% 12,9% 2,5% 1,5% 17,4% 1,3% 0,4% 78,2%
28,4% 7,7% 4,5% 6,1% 34,0% 2,7% 3,5% 12,9% 0,2% 1,8% 0,4% 74,3%
30,6% 8,8% 9,8% 4,7% 19,2% 3,3% 5,0% 2,7% 15,9% 0,9% 0,4% 81,5%
12,3% 16,4% 3,5% 2,8% 49,7% 9,8% 3,7% 1,7% 0,1% 1,5% 0,4% 80,5%
23,3% 5,5% 12,7% 2,7% 30,5% 3,2% 5,1% 12,3% 4,7% 1,6% 0,3% 80,2%
27,2% 11,3% 5,8% 3,4% 38,3% 6,9% 3,9% 3,2%   1,8% 0,3% 81,5%
16,5% 25,1% 2,6% 2,5% 38,0% 7,1% 5,6% 2,5%   2,1% 0,6% 77,7%
18,2% 6,4% 6,8% 6,7% 48,8% 3,9% 3,7% 5,3%   1,6% 0,2% 82,3%
39,1% 8,4% 11,6% 5,2% 15,7% 2,5% 5,9% 3,7% 8,2% 1,0% 0,4% 85,4%
21,7% 11,3% 17,7% 3,7% 32,5% 5,5% 3,5% 4,0% 0,1% 2,5% 0,7% 81,2%
25,7% 6,8% 10,1% 5,7% 30,6% 3,6% 5,7% 5,3% 6,5% 1,3% 0,3% 84,9%
33,8% 5,3% 10,9% 1,5% 29,9% 1,8% 4,6% 7,7% 4,6% 1,3% 0,4% 85,0%
19,1% 8,3% 5,3% 3,1% 45,3% 8,3% 4,0% 5,2% 1,4% 1,3% 0,3% 78,3%
30,3% 17,8% 5,8% 2,5% 22,7% 2,9% 4,4% 6,6% 6,9% 1,5% 0,3% 80,3%
10,8% 1,3% 30,1% 0,7% 34,1% 4,3% 2,9% 15,8% 0,1% 0,8% 0,5% 76,8%
11,6% 9,1% 6,9% 11,8% 45,4% 8,5% 3,0% 1,8% 2,0% 2,2% 0,8% 80,0%
17,3% 19,0% 3,7% 7,5% 29,8% 3,2% 6,1% 5,5% 7,9% 1,9% 1,3% 84,3%
17,2% 22,3% 4,8% 16,4% 23,5% 3,4% 5,5% 2,2% 4,8% 1,9% 0,3% 74,7%
32,7% 6,1% 10,5% 4,7% 24,8% 6,2% 9,5% 4,8% 0,6% 1,4% 0,4% 86,4%
20,0% 13,4% 3,3% 1,7% 44,0% 6,4% 4,8% 5,7% 0,7% 1,5% 0,4% 81,7%
35,6% 16,2% 10,7% 4,0% 10,3% 2,0% 6,7% 1,4% 12,9% 0,6% 0,3% 84,5%
22,2% 8,1% 6,1% 7,3% 41,5% 6,2% 5,5% 2,9% 0,1% 1,6% 0,6% 84,3%
15,7% 15,8% 5,6% 2,8% 37,4% 10,9% 3,8% 7,6% 0,3% 1,9% 0,8% 77,4%
18,6% 14,0% 4,1% 3,8% 42,6% 4,3% 4,6% 8,1% 0,1% 1,4% 0,5% 80,0%
30,2% 6,6% 8,6% 4,9% 30,6% 4,5% 9,1% 3,7% 1,8% 1,5% 0,4% 82,5%
22,4% 16,9% 4,8% 4,8% 30,1% 5,3% 3,6% 3,5% 8,6% 2,1% 0,5% 77,7%
16,7% 12,8% 8,3% 3,3% 32,4% 7,6% 5,7% 4,1% 9,2% 2,3% 0,5% 74,6%
17,4% 14,2% 0,6% 0,3% 41,6% 7,9% 5,2% 5,7% 7,1% 2,0% 0,6% 72,6%
52,0% 3,6% 11,6% 2,0% 18,1% 0,5% 5,1% 3,6% 3,4% 0,9% 0,4% 89,4%
18,7% 5,3% 4,2% 2,0% 47,0% 7,4% 4,6% 4,7% 6,2% 1,8% 0,4% 78,4%
15,0% 4,8% 5,2% 2,6% 50,7% 6,4% 5,2% 2,0% 8,3% 1,1% 0,4% 83,0%
28,1% 5,4% 13,5% 2,9% 22,0% 5,7% 12,8% 5,1% 4,3% 1,3% 0,3% 82,7%
17,6% 4,2% 8,6% 8,8% 49,8% 7,2% 2,5% 1,3%   1,4% 0,2% 79,2%
13,1% 4,3% 23,7% 0,7% 33,2% 3,5% 4,0% 2,0% 15,5% 1,6% 0,5% 80,5%
27,6% 1,3% 6,4% 1,6% 34,5% 5,1% 7,5% 10,5% 5,4% 0,9% 0,3% 70,6%
23,5% 8,7% 7,1% 1,1% 36,3% 11,4% 1,5% 1,8% 8,4% 1,9% 0,6% 78,5%
0,5% 2,0% 9,2% 2,5% 41,1% 14,6% 0,2% 0,4% 29,3% 1,3% 0,4% 79,3%
25,2% 6,0% 5,3% 4,6% 30,9% 11,5% 4,7% 3,2% 8,7% 2,2% 0,6% 78,4%
18,7% 11,0% 6,1% 5,4% 33,1% 5,8% 4,1% 2,5% 13,2% 1,7% 0,6% 81,2%
7,2% 7,3% 1,0% 45,2% 29,2% 0,6% 4,0% 5,6%   1,2% 0,6% 71,9%
17,1% 20,0% 5,8% 8,3% 29,4% 6,7% 4,2% 5,2% 3,2% 1,7% 0,5% 76,2%
23,7% 7,2% 8,6% 4,8% 39,6% 5,5% 5,1% 3,7% 2,0% 1,6% 0,4% 81,8%
14,1% 27,0% 3,3% 4,1% 30,9% 3,7% 3,8% 3,2% 9,8% 2,4% 0,3% 77,5%
24,8% 4,5% 7,3% 3,4% 43,9% 5,6% 4,5% 4,5% 1,6% 1,4% 0,3% 82,3%
23,1% 2,8% 4,3% 16,2% 25,4% 4,2% 7,6% 1,3% 14,9% 1,7% 0,4% 85,6%
18,9% 19,8% 3,9% 7,8% 31,2% 5,2% 3,9% 4,8% 4,5% 1,8% 0,3% 77,6%
1,9% 19,0% 14,8% 0,3% 52,8% 6,7% 0,7% 3,6% 0,1% 0,8% 0,7% 79,6%
28,0% 4,2% 12,3% 5,0% 27,7% 5,6% 10,3% 6,4% 0,6% 1,3% 0,5% 81,7%
5,9% 40,7% 2,3% 3,8% 35,4% 3,7% 2,8% 4,1% 1,2% 1,0% 0,3% 81,9%
32,0% 13,6% 5,2% 3,8% 29,8% 4,2% 5,2% 4,7% 1,5% 1,9% 0,4% 83,8%
44,3% 3,8% 11,4% 3,7% 16,7% 3,5% 9,0% 1,8% 5,8% 0,8% 0,4% 82,4%
14,9% 6,8% 7,0% 4,7% 43,0% 3,7% 4,0% 2,2% 13,8% 1,5% 0,7% 80,0%
9,5% 8,7% 12,5% 1,2% 47,5% 14,8% 3,4% 2,4% 0,1% 2,6% 0,8% 78,9%
10,5% 21,3% 13,3% 4,2% 34,7% 5,5% 3,2% 7,2% 0,2% 2,4% 0,2% 77,0%
11,2% 19,4% 9,0% 5,0% 46,2% 5,9% 1,9% 1,3% 0,1% 1,0% 0,4% 79,7%
28,0% 5,3% 6,1% 3,8% 36,6% 5,1% 7,3% 5,1% 2,6% 1,5% 0,6% 80,0%
33,0% 10,8% 7,9% 3,1% 29,8% 3,9% 7,4% 3,9% 0,2% 1,6% 0,4% 77,7%
1,1% 13,0% 13,3% 8,6% 53,2% 9,5% 0,6% 0,7%   2,4% 0,2% 76,7%
17,9% 16,5% 2,8% 5,0% 42,2% 6,2% 2,7% 2,9% 3,9% 1,7% 0,8% 80,3%
21,4% 4,0% 7,0% 1,3% 22,7% 2,3% 6,9% 5,2% 29,2% 1,5% 0,4% 80,4%
24,9% 7,0% 7,0% 4,5% 39,9% 4,6% 7,6% 4,4% 0,1% 1,5% 0,3% 82,7%
30,0% 3,3% 6,3% 3,5% 36,7% 5,0% 5,1% 3,9% 6,2% 1,3% 0,4% 77,7%
18,6% 8,3% 7,2% 11,9% 34,6% 3,9% 3,5% 6,4% 5,6% 1,8% 0,4% 80,7%
11,6% 18,0% 3,1% 2,6% 49,7% 5,3% 4,2% 5,6%   1,5% 0,4% 77,8%
11,3% 9,3% 4,1% 5,3% 52,4% 8,0% 1,9% 7,6% 0,1% 1,5% 0,4% 77,9%
7,5% 30,2% 3,3% 5,3% 36,8% 4,9% 4,5% 7,3% 0,1% 1,9% 0,5% 77,9%
23,1% 9,5% 11,1% 3,2% 27,3% 3,0% 6,8% 2,2% 13,7% 2,3% 0,9% 82,6%
14,5% 17,3% 3,4% 5,4% 37,1% 1,0% 4,2% 12,9% 4,2% 1,6% 0,8% 78,2%
22,6% 5,0% 6,6% 7,0% 38,9% 11,5% 3,1% 5,1%   2,0% 0,4% 82,1%
10,0% 27,4% 3,3% 9,7% 40,3% 3,0% 3,5% 2,8%   1,8% 0,2% 77,6%
28,8% 2,3% 6,6% 2,1% 39,3% 11,3% 7,3% 2,3% 0,1% 1,6% 0,4% 81,4%
6,9% 3,7% 1,7% 7,7% 51,0% 19,4% 1,0% 0,8% 7,9% 0,7% 0,6% 75,5%
32,2% 3,6% 10,7% 4,8% 25,4% 5,6% 10,2% 5,0% 2,5% 1,1% 0,4% 83,6%
14,3% 10,1% 3,7% 2,2% 27,6% 4,6% 3,4% 7,7% 26,6% 1,3% 0,5% 71,6%
11,2% 6,0% 4,8% 4,0% 56,1% 9,1% 4,5% 0,9% 3,4% 1,2% 0,3% 85,3%
1,8% 21,1% 0,4% 0,3% 55,5% 6,9% 0,6% 1,8% 11,7% 3,0% 0,4% 77,0%
6,4% 30,7% 5,0% 4,7% 45,0% 4,9% 2,5% 0,7%   1,5% 0,4% 80,6%
23,5% 11,9% 5,7% 1,8% 30,3% 6,1% 3,6% 9,8% 7,2% 1,4% 0,5% 82,3%
14,4% 26,2% 4,9% 3,2% 37,7% 4,0% 4,1% 3,3% 2,1% 1,8% 0,4% 78,2%
15,4% 17,3% 4,6% 3,8% 34,6% 4,2% 4,6% 4,7% 10,8% 1,8% 0,6% 80,5%
41,9% 4,6% 7,9% 2,9% 21,6% 3,6% 6,5% 3,1% 7,7% 1,1% 0,3% 82,6%
18,6% 6,3% 5,3% 3,3% 42,7% 9,5% 4,3% 5,7% 4,3% 1,7% 0,3% 78,0%
28,3% 3,9% 6,1% 3,0% 42,4% 2,5% 4,5% 3,2% 6,3% 0,9% 0,4% 77,5%
28,7% 8,1% 5,2% 2,3% 26,3% 2,1% 5,1% 5,5% 16,7% 1,6% 0,2% 79,7%
30,6% 8,3% 3,3% 7,1% 18,8% 3,5% 4,0% 10,1% 14,2% 1,5% 0,4% 77,2%
31,3% 8,6% 5,2% 3,9% 35,9% 4,7% 6,0% 4,2% 0,3% 1,3% 0,3% 81,4%
8,9% 7,9% 11,9% 5,2% 51,2% 8,3% 4,6% 1,8% 0,1% 1,2% 0,4% 83,0%
6,1% 6,7% 31,7% 1,1% 38,2% 7,6% 4,3% 2,7% 1,6% 1,1% 2,2% 76,8%
28,6% 8,4% 10,3% 1,2% 25,5% 2,3% 3,6% 11,7% 8,4% 2,0% 0,5% 79,4%
26,7% 11,5% 9,6% 5,1% 31,5% 4,8% 5,8% 4,9% 0,1% 2,2% 0,3% 80,8%
14,6% 9,4% 3,5% 1,0% 59,7% 3,7% 4,3% 3,8%   2,2% 0,5% 81,3%
14,6% 9,0% 4,3% 2,3% 48,2% 6,9% 3,3% 2,8% 8,6% 1,4% 0,4% 80,4%
41,7% 3,4% 11,3% 4,6% 17,9% 3,0% 6,5% 2,2% 9,3% 0,9% 0,6% 81,5%
40,9% 3,3% 10,4% 3,9% 23,3% 5,6% 10,1% 1,9% 0,6% 1,0% 0,5% 77,4%
7,8% 20,9% 0,3% 6,5% 37,6% 21,1% 3,7% 1,1% 1,1% 0,5%   72,3%
36,6% 4,5% 10,6% 5,9% 30,3% 3,3% 3,5% 1,5% 3,8% 1,5% 0,4% 81,5%
45,4% 3,8% 6,8% 1,7% 24,6% 1,2% 5,9% 5,0% 5,5% 1,1% 0,6% 85,3%
30,5% 7,7% 11,4% 4,7% 30,8% 3,7% 7,3% 2,9% 1,0% 2,0% 0,5% 82,7%
34,6% 4,0% 10,1% 3,5% 22,4% 7,4% 13,7% 2,6% 1,6% 0,8% 0,4% 77,3%
14,5% 12,2% 1,1% 2,7% 53,2% 10,0% 2,6% 3,5% 0,2% 1,8% 1,7% 76,7%
11,6% 19,5% 8,2% 7,4% 38,0% 7,7% 0,8% 1,0% 5,6% 2,0% 0,7% 71,5%
27,6% 10,1% 7,3% 3,6% 26,9% 3,5% 5,7% 4,8% 10,5% 2,3% 0,6% 81,4%
18,3% 16,4% 10,3% 2,5% 26,0% 4,1% 6,5% 2,0% 13,8% 1,9% 0,4% 71,1%
14,6% 13,0% 1,8% 1,1% 45,8% 8,4% 1,5% 4,8% 9,1% 1,9% 0,6% 78,1%
32,8% 3,3% 9,2% 4,0% 30,0% 6,7% 10,3% 3,3% 0,3% 1,2% 0,4% 76,8%
28,4% 5,2% 9,0% 2,9% 36,9% 5,6% 6,1% 4,3% 1,6% 1,4% 0,3% 80,9%
16,3% 35,8% 4,9% 1,7% 29,7% 3,7% 4,2% 3,7%   1,6% 0,5% 80,4%
14,1% 7,5% 7,3% 3,3% 48,7% 10,7% 2,3% 4,9% 1,4% 1,8% 0,3% 78,4%
19,4% 18,0% 7,3% 2,3% 29,8% 2,5% 5,2% 14,0% 1,4% 1,4% 0,6% 78,4%
32,9% 3,5% 6,7% 1,5% 25,0% 1,6% 4,3% 16,2% 8,3% 1,2% 0,3% 83,5%
20,2% 26,1% 5,7% 3,1% 33,0% 1,1% 3,9% 6,6% 0,2% 2,1% 0,8% 79,1%
15,4% 27,6% 2,7% 2,5% 27,7% 1,1% 2,9% 4,9% 15,3% 1,5% 0,4% 78,4%
15,4% 20,4% 6,7% 3,3% 42,9% 3,7% 3,6% 3,9% 0,1% 2,3% 0,6% 79,0%
20,7% 15,8% 3,3% 21,0% 26,3% 3,5% 1,3% 8,0% 0,1% 1,1% 0,3% 82,3%
13,8% 14,0% 3,9% 3,0% 39,8% 6,6% 4,8% 11,6% 2,6% 1,4% 0,2% 80,1%
28,4% 15,4% 6,5% 6,1% 28,6% 4,5% 6,6% 3,3% 0,5% 1,7% 1,0% 82,1%
21,9% 4,3% 6,3% 3,9% 36,9% 5,9% 7,8% 7,3% 5,7% 0,9% 0,5% 72,2%
27,5% 4,6% 3,2% 2,3% 42,6% 4,5% 3,3% 11,9% 0,1% 1,3% 0,5% 81,3%
23,2% 27,3% 12,6% 2,5% 19,0% 0,3% 0,6% 2,3% 12,1% 2,3% 0,6% 76,7%
15,5% 8,8% 20,4% 10,9% 35,7% 3,4% 1,3% 3,8% 0,2% 1,7% 0,5% 80,8%
18,5% 7,1% 6,5% 4,1% 49,5% 6,0% 4,1% 3,5% 0,7% 1,6% 0,3% 82,4%
14,9% 17,8% 3,8% 2,6% 44,7% 4,9% 5,0% 5,7% 0,7% 1,7% 0,4% 81,0%
17,3% 8,3% 7,1% 2,2% 49,8% 7,1% 3,7% 4,3% 0,2% 1,3% 0,3% 81,0%
26,8% 27,2% 2,5% 3,9% 26,4% 3,7% 4,1% 5,3%   2,0% 0,5% 77,5%
21,9% 4,9% 15,2% 8,2% 30,3% 1,9% 4,2% 2,1% 11,2% 1,9% 0,4% 83,8%
24,3% 14,4% 4,1% 2,1% 29,1% 2,1% 5,3% 14,4% 4,1% 2,2% 0,6% 76,7%
23,5% 10,6% 2,6% 1,7% 48,1% 7,9% 2,5% 2,8% 0,3% 1,5% 0,4% 73,2%
10,8% 30,3% 3,7% 5,3% 32,9% 2,8% 3,7% 3,7% 6,9% 1,9% 0,4% 81,2%
18,8% 22,9% 4,8% 4,3% 35,9% 3,1% 4,0% 5,6% 0,6% 1,5% 0,3% 82,2%
25,5% 7,7% 6,8% 8,1% 36,9% 3,2% 5,9% 5,8% 0,1% 1,0% 0,5% 82,1%
30,4% 2,9% 4,1% 3,1% 31,5% 1,7% 3,4% 15,0% 7,8% 1,1% 0,7% 79,3%
17,9% 4,4% 7,5% 3,5% 50,9% 4,9% 5,6% 5,1% 0,1% 1,4% 0,4% 80,6%
46,3% 3,8% 7,2% 3,6% 25,2% 0,5% 6,0% 4,1% 3,4% 1,1% 0,6% 84,3%
41,2% 3,2% 9,7% 3,5% 27,0% 3,4% 8,8% 3,0% 0,2% 0,9% 0,4% 82,3%
41,8% 4,6% 28,9% 4,2% 12,2% 1,3% 5,5% 1,3% 0,1% 0,6% 0,4% 85,7%
23,9% 21,0% 3,8% 0,9% 37,0% 5,8% 3,2% 4,2% 0,1% 2,0% 0,8% 77,5%
25,0% 5,1% 6,5% 8,2% 34,6% 5,1% 7,0% 4,3% 4,1% 2,0% 0,4% 81,0%
21,3% 20,7% 7,2% 6,0% 27,2% 4,0% 6,0% 6,4% 1,1% 2,1% 0,5% 81,5%
18,3% 6,3% 8,3% 4,7% 38,4% 11,1% 8,0% 1,5% 3,5% 1,5% 0,3% 82,5%
30,7% 3,6% 10,2% 6,4% 32,7% 4,0% 7,4% 4,8% 0,1% 1,0% 0,4% 79,9%
33,0% 3,0% 11,2% 5,2% 28,6% 5,2% 10,0% 3,7% 0,1% 1,0% 0,5% 77,3%
28,3% 7,1% 9,9% 5,7% 24,5% 6,7% 11,9% 3,3% 2,8% 1,4% 0,3% 81,5%
15,4% 27,7% 2,5% 4,3% 32,9% 4,9% 3,0% 8,8% 0,4% 1,4% 0,1% 77,3%
27,1% 7,4% 7,5% 9,4% 34,2% 3,2% 7,7% 3,4% 0,1% 1,9% 0,5% 85,5%
22,4% 7,3% 5,9% 13,7% 38,6% 4,0% 2,5% 5,3% 0,4% 1,1% 0,3% 82,0%
14,7% 16,6% 3,3% 4,1% 35,1% 2,2% 3,4% 2,7% 17,9% 1,0% 0,4% 82,2%
38,6% 12,3% 10,4% 4,4% 18,8% 2,4% 8,6% 2,6% 1,9% 1,3% 0,5% 82,8%
6,7% 27,5% 2,2% 10,3% 30,8% 9,6% 1,4% 1,8% 9,7% 1,9% 0,3% 78,8%
30,5% 13,9% 7,7% 5,0% 31,8% 5,5% 2,2% 3,4%   1,9% 0,5% 80,6%
28,3% 12,0% 6,5% 3,8% 31,6% 4,4% 5,1% 4,1% 4,2% 1,9% 0,4% 83,2%
41,4% 12,3% 11,9% 2,0% 21,5% 2,9% 6,4% 1,4% 0,2% 0,8% 1,2% 84,3%
49,7% 1,8% 15,0% 3,6% 9,7% 0,6% 3,3% 5,8% 10,6% 0,7% 0,2% 88,4%
16,7% 13,0% 6,4% 10,0% 28,4% 3,8% 3,5% 4,8% 13,4% 1,4% 0,3% 78,1%
4,7% 12,3% 5,1% 7,8% 54,9% 6,4% 0,6% 1,0% 7,1% 1,6% 0,5% 80,8%
25,8% 17,7% 2,2% 6,1% 35,3% 3,1% 4,8% 4,2% 0,8% 2,2% 0,4% 81,1%
17,8% 22,3% 4,7% 6,3% 41,8% 3,9% 2,1% 1,0% 0,1% 0,9% 0,5% 77,1%
20,9% 5,5% 3,6% 4,6% 41,5% 3,5% 4,5% 3,1% 12,7% 2,3% 0,9% 82,5%
21,1% 16,5% 10,0% 11,1% 28,5% 2,7% 6,3% 3,8% 0,1% 1,7% 0,5% 82,7%
24,5% 5,9% 9,8% 4,5% 23,4% 15,1% 6,8% 4,6% 5,4% 2,5% 0,8% 81,8%
13,0% 17,6% 5,9% 5,4% 42,1% 10,2% 4,4% 1,3% 0,1% 1,2% 0,4% 80,5%
37,7% 5,6% 8,2% 4,8% 27,9% 3,0% 8,9% 3,3% 0,6% 1,1% 0,5% 82,1%
18,6% 20,0% 3,8% 11,1% 33,6% 3,3% 3,0% 6,1% 0,6% 1,4% 0,5% 81,1%
36,5% 6,4% 3,5% 2,5% 34,8% 3,3% 3,8% 3,0% 6,3% 1,3% 0,4% 81,6%
28,2% 4,0% 11,0% 4,0% 35,2% 5,0% 6,0% 4,6% 1,9% 1,2% 0,4% 80,7%
32,4% 7,7% 6,1% 4,5% 29,7% 7,6% 7,1% 4,1% 0,7% 1,7% 0,3% 82,9%
17,8% 30,7% 1,1% 6,8% 30,7% 0,7% 9,2% 3,0%   1,6% 0,1% 86,1%
32,0% 6,3% 5,6% 4,6% 36,7% 1,9% 4,3% 7,0% 1,6% 1,6% 0,4% 80,9%
12,5% 20,4% 5,6% 5,2% 42,9% 3,4% 4,3% 3,3% 2,5% 1,7% 0,3% 77,9%
14,3% 12,6% 1,8% 2,8% 56,2% 5,5% 2,8% 3,9% 0,1% 1,3% 0,7% 77,2%
16,8% 17,7% 6,6% 2,4% 32,6% 1,8% 5,6% 0,9% 15,6% 2,0% 0,2% 79,3%
11,5% 24,8% 12,2% 4,8% 36,6% 1,6% 0,6% 2,3% 5,6% 1,8% 0,3% 67,9%
0,9% 0,6% 7,3% 0,3% 50,9% 4,6% 0,3% 1,1% 34,1% 1,1% 0,4% 75,6%
22,7% 6,0% 5,5% 3,0% 43,8% 1,8% 2,9% 13,1% 1,0% 1,6% 0,4% 73,7%
26,8% 8,6% 2,5% 2,5% 45,4% 2,7% 3,4% 2,1% 6,0% 2,0% 0,5% 83,5%
21,5% 21,4% 3,3% 5,4% 35,7% 3,4% 4,0% 5,1% 0,1% 1,6% 0,5% 80,2%
15,5% 20,6% 4,2% 3,5% 38,6% 0,8% 3,3% 2,6% 10,9% 2,5% 0,3% 76,4%
15,9% 4,7% 4,5% 1,4% 43,6% 5,2% 3,7% 7,2% 13,9% 1,9% 0,5% 78,5%
1,6% 19,5% 9,8% 3,6% 39,4% 17,7% 1,7% 1,9% 4,9% 1,0% 0,6% 80,4%
38,0% 6,5% 4,5% 4,2% 23,1% 1,7% 5,5% 6,5% 10,1% 1,6% 0,5% 80,8%
31,6% 1,6% 15,4% 17,2% 21,5% 3,3% 7,3% 2,0% 0,2% 1,7% 0,3% 86,9%
15,2% 9,8% 2,2% 30,7% 15,9% 2,1% 6,7% 2,1% 15,2% 2,8% 0,8% 79,1%
21,8% 4,7% 9,1% 6,9% 39,5% 6,4% 6,2% 5,2% 0,3% 1,5% 0,5% 82,5%
26,2% 8,5% 9,8% 9,5% 24,4% 0,8% 1,5% 11,4% 7,8% 1,8% 0,5% 75,3%
12,4% 14,1% 3,2% 7,0% 52,3% 3,3% 3,1% 2,0% 2,6% 1,4% 0,2% 83,0%
19,8% 17,1% 5,1% 2,1% 39,7% 6,3% 7,6% 2,2% 0,1% 1,6% 0,4% 79,6%
34,5% 3,6% 12,2% 3,5% 20,5% 2,9% 7,4% 1,8% 13,5% 1,1% 0,6% 82,8%
19,4% 18,6% 4,2% 2,9% 37,9% 4,0% 4,0% 4,1% 4,9% 1,7% 0,7% 80,2%
24,8% 7,6% 8,5% 5,2% 35,8% 3,2% 3,8% 11,1%   2,5% 0,6% 78,3%
4,4% 16,5% 2,6%   56,2% 16,4% 2,8% 0,9% 0,1% 1,0% 0,4% 79,1%
4,1% 19,0% 1,3% 2,6% 48,1% 13,2% 0,3% 0,6% 10,9% 0,8% 0,5% 73,4%
Sverige 26,2% 7,6% 7,9% 4,4% 32,5% 5,5% 6,9% 4,9% 4,0% 1,4% 0,4% 79,7%

http://www.val.se