2010-09-20 01:40:38

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Skåne län

Samtliga 729 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,5% 4,6% 4,0% 2,3% 42,5% 2,3% 3,5% 19,2% 0,2% 1,5% 0,3% 73,3%
18,3% 4,1% 6,0% 2,2% 39,9% 7,9% 4,5% 16,8% 0,2% 1,9% 0,2% 80,2%
25,3% 2,6% 7,6% 1,2% 33,6% 3,6% 5,1% 17,3% 3,7% 1,0% 0,4% 73,9%
30,2% 14,6% 7,3% 3,5% 15,1% 0,5% 7,4% 3,7% 17,8% 1,4% 0,1% 82,0%
20,9% 10,3% 7,5% 1,6% 35,0% 3,1% 4,0% 13,5% 4,1% 1,4% 0,3% 78,9%
33,4% 2,3% 7,5% 3,0% 28,7% 3,3% 8,6% 10,5% 2,7% 1,3% 0,5% 77,8%
24,0% 9,9% 5,3% 5,6% 29,6% 3,0% 5,3% 14,2% 3,2% 1,6% 0,5% 79,1%
47,1% 5,7% 9,6% 4,0% 17,6% 2,1% 6,5% 5,5% 1,9% 1,3% 0,3% 81,5%
35,8% 10,7% 4,5% 2,3% 19,9% 1,9% 5,0% 12,0% 7,8% 1,2% 0,7% 76,8%
36,8% 5,6% 6,3% 2,7% 23,6% 3,4% 7,5% 11,9% 2,2% 1,6% 0,6% 79,7%
28,4% 7,7% 4,5% 6,1% 34,0% 2,7% 3,5% 12,9% 0,2% 1,8% 0,4% 74,3%
23,3% 5,5% 12,7% 2,7% 30,5% 3,2% 5,1% 12,3% 4,7% 1,6% 0,3% 80,2%
33,8% 5,3% 10,9% 1,5% 29,9% 1,8% 4,6% 7,7% 4,6% 1,3% 0,4% 85,0%
10,8% 1,3% 30,1% 0,7% 34,1% 4,3% 2,9% 15,8% 0,1% 0,8% 0,5% 76,8%
52,0% 3,6% 11,6% 2,0% 18,1% 0,5% 5,1% 3,6% 3,4% 0,9% 0,4% 89,4%
28,1% 5,4% 13,5% 2,9% 22,0% 5,7% 12,8% 5,1% 4,3% 1,3% 0,3% 82,7%
27,6% 1,3% 6,4% 1,6% 34,5% 5,1% 7,5% 10,5% 5,4% 0,9% 0,3% 70,6%
14,5% 17,3% 3,4% 5,4% 37,1% 1,0% 4,2% 12,9% 4,2% 1,6% 0,8% 78,2%
14,3% 10,1% 3,7% 2,2% 27,6% 4,6% 3,4% 7,7% 26,6% 1,3% 0,5% 71,6%
28,7% 8,1% 5,2% 2,3% 26,3% 2,1% 5,1% 5,5% 16,7% 1,6% 0,2% 79,7%
30,6% 8,3% 3,3% 7,1% 18,8% 3,5% 4,0% 10,1% 14,2% 1,5% 0,4% 77,2%
28,6% 8,4% 10,3% 1,2% 25,5% 2,3% 3,6% 11,7% 8,4% 2,0% 0,5% 79,4%
45,4% 3,8% 6,8% 1,7% 24,6% 1,2% 5,9% 5,0% 5,5% 1,1% 0,6% 85,3%
19,4% 18,0% 7,3% 2,3% 29,8% 2,5% 5,2% 14,0% 1,4% 1,4% 0,6% 78,4%
32,9% 3,5% 6,7% 1,5% 25,0% 1,6% 4,3% 16,2% 8,3% 1,2% 0,3% 83,5%
24,3% 14,4% 4,1% 2,1% 29,1% 2,1% 5,3% 14,4% 4,1% 2,2% 0,6% 76,7%
30,4% 2,9% 4,1% 3,1% 31,5% 1,7% 3,4% 15,0% 7,8% 1,1% 0,7% 79,3%
49,7% 1,8% 15,0% 3,6% 9,7% 0,6% 3,3% 5,8% 10,6% 0,7% 0,2% 88,4%
32,0% 6,3% 5,6% 4,6% 36,7% 1,9% 4,3% 7,0% 1,6% 1,6% 0,4% 80,9%
22,7% 6,0% 5,5% 3,0% 43,8% 1,8% 2,9% 13,1% 1,0% 1,6% 0,4% 73,7%
38,0% 6,5% 4,5% 4,2% 23,1% 1,7% 5,5% 6,5% 10,1% 1,6% 0,5% 80,8%
26,2% 8,5% 9,8% 9,5% 24,4% 0,8% 1,5% 11,4% 7,8% 1,8% 0,5% 75,3%
24,8% 7,6% 8,5% 5,2% 35,8% 3,2% 3,8% 11,1%   2,5% 0,6% 78,3%
Skåne län 29,5% 4,9% 8,6% 2,8% 29,0% 3,4% 6,4% 10,3% 5,2% 1,3% 0,4% 77,7%

http://www.val.se