Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-28 17:07:03

Val till kommunfullmäktige - Röster - Skåne län

Samtliga 774 valdistrikt räknade

Röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,43% 4,58% 4,01% 2,23% 42,44% 2,28% 3,50% 19,25% 0,28% 1,57% 0,05% 74,16%
18,32% 4,06% 6,06% 2,21% 39,79% 8,05% 4,57% 16,80% 0,14% 1,89% 0,04% 81,50%
25,11% 2,58% 7,56% 1,23% 33,69% 3,63% 5,13% 17,32% 3,76% 1,05% 0,03% 75,62%
30,30% 14,47% 7,34% 3,52% 15,13% 0,46% 7,50% 3,70% 17,57% 1,55%   83,18%
20,92% 10,21% 7,48% 1,56% 35,08% 3,11% 4,02% 13,47% 4,15% 1,42% 0,06% 80,28%
33,43% 2,34% 7,44% 3,03% 28,73% 3,28% 8,61% 10,50% 2,64% 1,30% 0,05% 78,73%
23,98% 9,81% 5,30% 5,57% 29,56% 3,03% 5,36% 14,15% 3,24% 1,67% 0,05% 80,26%
46,98% 5,70% 9,56% 3,96% 17,58% 2,13% 6,66% 5,58% 1,86% 1,33% 0,03% 84,09%
35,72% 10,68% 4,45% 2,35% 20,01% 1,91% 5,00% 12,09% 7,79% 1,34% 0,02% 78,97%
36,56% 5,64% 6,31% 2,70% 23,70% 3,45% 7,49% 11,94% 2,20% 1,62% 0,06% 81,01%
28,28% 7,71% 4,49% 6,20% 34,00% 2,75% 3,49% 12,86% 0,22% 1,86% 0,02% 75,07%
23,30% 5,51% 12,61% 2,75% 30,49% 3,21% 5,21% 12,25% 4,68% 1,59% 0,07% 81,42%
33,77% 5,28% 10,86% 1,48% 29,74% 1,79% 4,70% 7,75% 4,63% 1,34% 0,05% 85,77%
10,84% 1,31% 29,97% 0,73% 34,03% 4,28% 2,92% 15,82% 0,12% 0,85% 0,06% 77,68%
51,88% 3,67% 11,61% 2,01% 18,16% 0,54% 5,17% 3,61% 3,36% 1,01% 0,04% 90,48%
28,05% 5,41% 13,43% 2,93% 21,93% 5,69% 12,98% 5,08% 4,51% 1,39% 0,03% 84,11%
27,35% 1,32% 6,39% 1,60% 34,91% 5,18% 7,53% 10,42% 5,30% 0,95% 0,05% 74,34%
14,57% 17,17% 3,36% 5,42% 36,91% 1,15% 4,35% 12,90% 4,18% 1,54% 0,05% 80,35%
14,41% 10,07% 3,68% 2,19% 27,51% 4,63% 3,37% 8,00% 26,14% 1,25% 0,07% 75,54%
28,64% 8,03% 5,13% 2,34% 26,19% 2,14% 5,28% 5,60% 16,66% 1,58% 0,08% 80,76%
30,74% 8,37% 3,29% 7,02% 18,89% 3,55% 4,13% 10,25% 13,76% 1,88% 0,06% 78,05%
28,55% 8,43% 10,22% 1,20% 25,60% 2,36% 3,64% 11,67% 8,33% 2,00% 0,03% 80,03%
45,30% 3,79% 6,80% 1,75% 24,59% 1,24% 5,95% 5,09% 5,50% 1,14% 0,03% 86,15%
19,43% 17,80% 7,29% 2,30% 29,84% 2,60% 5,25% 14,08% 1,43% 1,48% 0,09% 79,53%
32,99% 3,44% 6,69% 1,44% 25,14% 1,61% 4,41% 16,19% 8,09% 1,34% 0,01% 85,06%
24,34% 14,34% 4,19% 2,11% 28,85% 2,12% 5,36% 14,53% 4,16% 2,23% 0,02% 77,89%
30,44% 2,87% 4,13% 3,14% 31,46% 1,75% 3,47% 15,05% 7,70% 1,15% 0,11% 80,09%
49,80% 1,80% 14,98% 3,56% 9,66% 0,60% 3,36% 5,82% 10,41% 0,78% 0,04% 89,62%
31,93% 6,30% 5,60% 4,59% 36,60% 1,91% 4,39% 7,09% 1,62% 1,58% 0,03% 81,77%
22,71% 6,04% 5,55% 3,03% 43,77% 1,86% 2,95% 13,11% 0,98% 1,61% 0,07% 74,36%
38,06% 6,49% 4,50% 4,13% 23,04% 1,69% 5,51% 6,51% 10,05% 1,67% 0,02% 81,30%
26,15% 8,46% 9,80% 9,51% 24,31% 0,92% 1,60% 11,58% 7,66% 1,78% 0,02% 75,73%
24,79% 7,63% 8,63% 5,17% 35,54% 3,26% 3,90% 11,02% 0,06% 2,50% 0,06% 81,07%
Skåne län 29,39% 4,82% 8,61% 2,78% 29,08% 3,44% 6,50% 10,27% 5,12% 1,32% 0,05% 79,51%

http://www.val.se