Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-10-05 12:36:29

Val till kommunfullmäktige - Röster

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 6063 valdistrikt räknade

Röstfördelning per kommun

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
22,43% 4,77% 5,67% 3,89% 35,28% 5,67% 5,07% 5,59% 11,64% 1,61% 0,06% 82,60%
24,18% 5,33% 14,14% 7,21% 27,24% 7,16% 10,03% 3,73% 0,96% 1,54% 0,04% 84,26%
25,40% 12,31% 3,08% 3,32% 24,52% 4,01% 3,22% 5,34% 18,81% 1,71% 0,03% 80,61%
13,85% 23,03% 7,57% 14,59% 27,03% 0,81% 5,63% 7,45% 0,02% 1,79%   83,22%
21,05% 5,86% 10,39% 4,55% 40,27% 6,33% 4,68% 4,06% 2,81% 2,06%   80,92%
0,92% 16,78% 10,73% 0,66% 53,08% 12,71% 4,52% 0,61%   1,50% 0,05% 76,82%
7,42% 24,62% 3,32% 0,18% 46,94% 13,32% 1,73% 2,44% 0,02% 1,28% 0,04% 82,93%
19,48% 10,46% 6,28% 1,71% 47,20% 6,00% 4,86% 3,84% 0,17% 1,69% 0,05% 78,06%
20,88% 8,72% 6,22% 7,49% 43,35% 5,21% 4,25% 3,83% 0,05% 2,21% 0,01% 82,63%
22,65% 8,48% 4,53% 2,71% 44,39% 4,82% 3,90% 4,30% 4,21% 1,70% 0,06% 81,62%
13,67% 22,12% 7,66% 5,07% 41,71% 4,45% 2,28% 2,54% 0,48% 2,19%   75,14%
15,57% 20,44% 3,74% 1,49% 35,26% 3,37% 6,82% 2,36% 10,95% 2,14% 0,04% 77,99%
33,21% 15,17% 8,40% 5,35% 34,08% 2,55% 0,44% 0,81%   0,62%   81,72%
21,43% 4,58% 4,01% 2,23% 42,44% 2,28% 3,50% 19,25% 0,28% 1,57% 0,05% 74,16%
31,51% 2,37% 2,44% 2,47% 41,59% 10,66% 2,98% 2,05% 3,94% 1,04% 0,05% 84,76%
35,54% 7,90% 4,00% 4,15% 34,52% 1,37% 5,81% 6,46% 0,26% 1,58% 0,05% 85,84%
12,12% 10,36% 10,30% 3,52% 30,67% 5,37% 3,22% 6,53% 17,91% 2,05% 0,06% 78,71%
21,81% 25,38% 3,32% 5,62% 26,21% 2,88% 5,08% 1,95% 7,73% 1,47% 0,03% 82,35%
18,15% 6,84% 4,38% 2,91% 38,62% 7,61% 4,37% 10,87% 6,26% 1,52% 0,02% 82,36%
26,73% 4,76% 8,08% 4,49% 33,73% 6,47% 5,58% 6,96% 3,19% 1,43% 0,03% 81,72%
21,60% 1,50% 5,42% 3,51% 36,19% 6,57% 7,06% 4,00% 14,15% 0,79% 0,07% 72,80%
15,83% 12,55% 3,02% 5,28% 54,49% 1,85% 4,19% 2,74% 0,06% 2,34% 0,06% 85,26%
18,32% 4,06% 6,06% 2,21% 39,79% 8,05% 4,57% 16,80% 0,14% 1,89% 0,04% 81,50%
15,56% 15,27% 3,72% 0,68% 53,15% 6,69% 2,88% 2,06%   1,95%   79,00%
25,11% 2,58% 7,56% 1,23% 33,69% 3,63% 5,13% 17,32% 3,76% 1,05% 0,03% 75,62%
30,30% 14,47% 7,34% 3,52% 15,13% 0,46% 7,50% 3,70% 17,57% 1,55%   83,18%
14,30% 37,24% 2,65% 6,64% 28,56% 0,64% 4,06% 2,51% 3,43% 1,80% 0,03% 75,37%
42,12% 20,76% 16,79% 7,08% 6,71% 0,54% 5,14% 0,74% 0,12% 0,41% 0,02% 89,19%
6,94% 6,00% 2,24% 3,11% 27,82% 48,59% 3,45% 1,79% 0,06% 1,37%   83,88%
0,87% 5,64% 11,92% 4,17% 48,24% 5,58% 0,33% 0,49% 22,76% 1,54% 0,27% 79,62%
11,57% 27,86% 2,09% 2,68% 30,09% 1,48% 0,65% 1,96% 21,61% 1,98% 0,11% 66,99%
43,39% 4,25% 10,20% 5,18% 12,49% 2,08% 9,69% 2,24% 10,46% 0,84% 0,07% 88,08%
21,21% 22,64% 4,62% 9,79% 29,87% 1,17% 5,48% 5,07% 0,15% 1,67% 0,04% 82,00%
17,99% 15,69% 2,53% 4,60% 47,27% 4,39% 3,53% 2,78% 1,23% 1,71% 0,03% 81,96%
33,80% 13,02% 4,42% 3,17% 30,56% 3,59% 6,21% 4,49% 0,73% 1,88% 0,03% 82,20%
22,16% 4,83% 7,17% 3,87% 38,05% 5,77% 8,04% 9,58% 0,54% 1,66% 0,03% 79,21%
20,92% 10,21% 7,48% 1,56% 35,08% 3,11% 4,02% 13,47% 4,15% 1,42% 0,06% 80,28%
33,19% 17,69% 3,71% 6,21% 28,11% 3,41% 4,49% 3,08% 0,11% 2,09% 0,08% 82,93%
8,15% 1,93% 2,25% 2,33% 23,94% 55,63% 1,06% 4,57% 0,13% 1,63% 0,01% 78,66%
21,16% 21,64% 5,71% 3,23% 31,42% 3,67% 5,07% 5,05% 3,06% 1,96% 0,03% 82,12%
25,11% 10,77% 4,55% 8,99% 32,94% 4,04% 4,93% 8,56% 0,11% 1,56% 0,04% 82,43%
24,05% 8,45% 4,33% 3,58% 37,15% 4,99% 6,75% 3,93% 6,76% 2,03% 0,03% 82,85%
15,53% 7,10% 5,15% 3,32% 48,07% 8,66% 2,67% 3,72% 5,77% 1,73% 0,09% 79,30%
20,24% 7,49% 6,26% 4,86% 43,64% 9,29% 5,06% 3,02% 0,12% 1,77% 0,04% 82,57%
17,31% 8,74% 4,01% 3,77% 38,63% 6,10% 5,03% 7,57% 8,84% 1,69% 0,04% 81,82%
16,09% 10,94% 4,12% 2,91% 54,99% 4,02% 2,96% 3,82% 0,15% 1,10% 0,03% 85,06%
18,57% 22,35% 5,73% 8,28% 29,81% 5,15% 1,99% 6,75% 1,39% 4,07% 0,09% 80,69%
13,77% 32,68% 2,95% 5,15% 34,82% 1,21% 5,32% 3,99% 0,12% 2,17% 0,03% 84,11%
26,77% 12,17% 4,47% 6,21% 35,32% 2,00% 3,05% 6,52% 3,49% 1,62% 0,06% 80,33%
24,81% 10,78% 5,78% 2,82% 35,00% 4,48% 11,23% 4,81% 0,29% 1,73% 0,04% 83,08%
21,56% 10,29% 5,01% 19,16% 32,80% 0,36% 0,38% 8,34% 2,09% 2,18% 0,08% 80,52%
20,27% 19,73% 4,67% 2,13% 33,39% 7,66% 8,52% 2,43% 1,21% 1,90% 0,16% 82,64%
20,13% 12,36% 2,38% 0,64% 53,15% 4,21% 3,08% 3,56% 0,50% 1,82% 0,05% 79,18%
33,54% 20,59% 9,19% 0,51% 28,98% 0,99% 1,07% 2,37% 2,77% 2,11%   83,42%
22,75% 7,85% 7,51% 0,66% 48,03% 0,89% 2,33% 3,80% 6,18% 2,19%   80,74%
17,13% 1,09% 1,32% 0,90% 50,35% 16,87% 1,70% 1,86% 8,78% 1,17% 0,05% 78,97%
27,24% 4,16% 7,93% 3,18% 34,04% 7,03% 7,70% 7,74% 0,98% 1,58% 0,05% 82,36%
25,53% 2,30% 8,37% 3,77% 29,37% 7,12% 9,90% 4,45% 9,18% 0,97% 0,04% 78,99%
16,28% 11,32% 6,28% 7,47% 34,91% 4,33% 5,09% 2,56% 11,76% 1,78% 0,02% 84,17%
33,76% 5,16% 6,06% 16,01% 30,55% 1,81% 2,54% 4,07% 0,03% 1,94% 0,01% 87,31%
9,85% 12,42% 8,60% 0,70% 50,10% 11,27% 2,21% 4,63% 0,22% 1,52% 0,02% 79,51%
16,51% 7,55% 4,98% 4,74% 49,80% 5,89% 4,27% 6,18% 0,09% 1,61% 0,03% 83,66%
14,88% 4,13% 9,42% 5,75% 50,29% 8,25% 3,09% 4,01% 0,16% 1,49% 0,04% 78,58%
30,28% 6,53% 6,96% 3,22% 36,04% 3,84% 6,17% 4,69% 2,27% 1,58% 0,06% 82,51%
26,72% 5,14% 7,48% 8,60% 39,67% 4,24% 5,53% 2,60% 0,03% 1,31% 0,02% 87,15%
33,26% 3,15% 7,85% 3,87% 31,22% 4,34% 6,87% 5,77% 3,66% 1,31% 0,05% 78,01%
15,93% 12,22% 0,24% 2,43% 57,43% 8,16% 0,78% 1,20% 1,61% 1,49% 0,12% 61,04%
13,97% 20,83% 4,18% 4,15% 33,39% 4,42% 3,89% 5,08% 10,10% 2,35% 0,05% 78,78%
17,22% 18,94% 2,31% 2,61% 33,48% 4,87% 5,98% 6,35% 8,25% 1,99% 0,04% 78,80%
33,43% 2,34% 7,44% 3,03% 28,73% 3,28% 8,61% 10,50% 2,64% 1,30% 0,05% 78,73%
12,97% 16,93% 9,85% 7,58% 23,42% 1,98% 3,39% 3,74% 20,12% 2,26% 0,02% 83,09%
29,04% 8,17% 11,39% 6,85% 30,23% 3,90% 7,72% 2,64% 0,07% 2,67% 0,05% 83,64%
12,96% 4,85% 6,13% 1,80% 43,39% 10,87% 3,67% 6,02% 10,31% 1,47% 0,05% 79,86%
34,11% 2,54% 7,73% 4,04% 26,62% 4,94% 7,52% 4,39% 8,11% 0,97% 0,03% 78,64%
18,69% 16,71% 3,93% 4,20% 34,60% 10,01% 6,17% 4,08% 1,61% 2,08% 0,04% 79,43%
13,73% 23,88% 3,22% 11,66% 32,46% 8,18% 3,79% 2,96% 0,12% 1,83% 0,04% 79,66%
11,80% 15,81% 7,06% 3,04% 32,21% 1,85% 2,08% 4,12% 22,04% 1,72% 0,06% 78,11%
27,28% 6,36% 9,14% 2,97% 36,63% 2,43% 4,10% 3,57% 7,50% 1,78% 0,09% 83,75%
12,59% 11,07% 0,39% 2,24% 33,69% 11,31% 1,76% 2,78% 24,16% 1,90% 0,09% 79,86%
15,18% 13,12% 4,10% 1,87% 41,82% 5,45% 1,30% 7,65% 9,51% 1,58% 0,06% 78,60%
19,13% 8,67% 4,87% 2,89% 40,78% 7,75% 7,45% 2,42% 6,04% 1,14% 0,06% 81,59%
29,66% 6,04% 11,65% 3,50% 21,92% 4,35% 8,41% 4,59% 9,90% 1,30% 0,04% 85,84%
23,98% 9,81% 5,30% 5,57% 29,56% 3,03% 5,36% 14,15% 3,24% 1,67% 0,05% 80,26%
46,98% 5,70% 9,56% 3,96% 17,58% 2,13% 6,66% 5,58% 1,86% 1,33% 0,03% 84,09%
10,60% 24,77% 1,58% 6,20% 41,05% 2,21% 3,36% 9,42% 0,79% 1,53%   78,46%
35,72% 10,68% 4,45% 2,35% 20,01% 1,91% 5,00% 12,09% 7,79% 1,34% 0,02% 78,97%
36,56% 5,64% 6,31% 2,70% 23,70% 3,45% 7,49% 11,94% 2,20% 1,62% 0,06% 81,01%
4,14% 3,41% 7,41% 0,26% 46,99% 11,46% 8,32% 0,91% 17,11% 1,22% 0,12% 80,28%
34,43% 3,53% 9,33% 5,52% 29,93% 5,06% 7,46% 4,42% 0,33% 1,12% 0,03% 81,90%
25,27% 5,76% 6,03% 15,75% 31,51% 4,86% 5,29% 4,58% 0,95% 1,31% 0,04% 83,20%
14,22% 7,07% 3,30% 1,12% 45,98% 5,53% 16,61% 1,53% 4,65% 2,37% 0,01% 81,97%
21,38% 6,88% 5,71% 3,78% 45,88% 4,50% 6,34% 4,55% 0,97% 1,58% 0,03% 83,68%
15,34% 25,83% 9,50% 3,40% 38,74% 1,62% 3,71% 1,78% 0,07% 2,61% 0,04% 83,69%
21,42% 6,69% 5,20% 2,74% 39,28% 4,32% 8,95% 8,73% 2,68% 1,80% 0,03% 82,48%
26,37% 3,00% 5,31% 3,87% 44,43% 6,15% 4,31% 2,82% 3,76% 1,40% 0,04% 81,63%
25,94% 5,90% 7,32% 3,26% 37,72% 4,16% 4,85% 10,73% 0,12% 1,65% 0,05% 84,65%
27,43% 5,93% 7,66% 4,62% 37,28% 5,21% 7,97% 3,33% 0,57% 1,57% 0,03% 83,60%
16,60% 6,22% 13,37% 3,79% 44,27% 3,75% 6,44% 4,43% 1,13% 1,77% 0,04% 82,54%
20,93% 14,55% 4,66% 5,00% 40,34% 4,18% 5,76% 3,71% 0,87% 1,85%   83,18%
16,45% 23,46% 6,63% 5,86% 29,66% 4,27% 7,76% 3,77% 2,14% 1,90%   83,64%
8,02% 18,55% 1,66% 2,19% 35,14% 12,94% 2,54% 1,49% 17,49% 1,30% 0,05% 80,48%
28,28% 7,71% 4,49% 6,20% 34,00% 2,75% 3,49% 12,86% 0,22% 1,86% 0,02% 75,07%
30,49% 8,51% 9,78% 4,68% 19,48% 3,42% 5,20% 2,64% 15,80% 1,05% 0,05% 86,87%
12,38% 16,30% 3,52% 2,80% 49,49% 9,79% 3,78% 1,74% 0,18% 1,53% 0,06% 81,44%
23,30% 5,51% 12,61% 2,75% 30,49% 3,21% 5,21% 12,25% 4,68% 1,59% 0,07% 81,42%
27,25% 11,27% 5,88% 3,37% 38,16% 6,85% 3,94% 3,22% 0,07% 1,85% 0,04% 82,11%
16,56% 24,73% 2,68% 2,49% 37,73% 7,21% 5,94% 2,60% 0,06% 2,17% 0,01% 80,80%
18,21% 6,39% 6,80% 6,69% 48,74% 4,00% 3,83% 5,30% 0,04% 1,67% 0,01% 84,00%
38,97% 8,29% 11,55% 5,18% 15,71% 2,49% 5,95% 3,69% 8,16% 1,11% 0,02% 87,20%
21,68% 11,25% 17,65% 3,72% 32,46% 5,51% 3,62% 4,05% 0,08% 2,52% 0,09% 82,08%
25,75% 6,77% 10,05% 5,64% 30,52% 3,56% 5,81% 5,37% 6,52% 1,34% 0,03% 86,29%
33,77% 5,28% 10,86% 1,48% 29,74% 1,79% 4,70% 7,75% 4,63% 1,34% 0,05% 85,77%
19,16% 8,34% 5,31% 3,12% 45,24% 8,28% 3,98% 5,18% 1,38% 1,39% 0,06% 78,89%
30,35% 17,74% 5,78% 2,46% 22,73% 2,90% 4,52% 6,66% 6,86% 1,68% 0,01% 81,18%
10,84% 1,31% 29,97% 0,73% 34,03% 4,28% 2,92% 15,82% 0,12% 0,85% 0,06% 77,68%
11,79% 9,40% 6,76% 11,56% 44,96% 8,48% 3,11% 2,00% 1,95% 2,31%   82,31%
17,36% 18,73% 3,60% 7,38% 29,93% 3,24% 6,21% 5,80% 7,74% 1,90% 0,04% 85,44%
17,44% 22,36% 4,82% 16,14% 23,25% 3,37% 5,70% 2,23% 4,70% 1,99% 0,01% 83,28%
32,73% 6,06% 10,47% 4,70% 24,74% 6,29% 9,54% 4,83% 0,64% 1,39% 0,03% 87,56%
20,21% 13,33% 3,30% 1,74% 44,23% 6,52% 4,78% 5,79% 0,10% 2,13% 0,08% 82,40%
35,66% 16,00% 10,70% 4,03% 10,41% 2,08% 6,77% 1,47% 12,88% 0,67% 0,03% 86,55%
22,23% 8,11% 6,13% 7,25% 41,40% 6,23% 5,54% 2,87% 0,24% 1,61% 0,01% 84,89%
15,80% 15,69% 5,62% 2,79% 37,25% 10,98% 3,85% 7,69% 0,33% 1,88% 0,03% 78,28%
18,62% 13,84% 4,14% 3,77% 42,48% 4,28% 4,68% 8,10% 0,08% 1,45% 0,01% 81,84%
30,17% 6,59% 8,63% 4,92% 30,53% 4,51% 9,26% 3,73% 1,68% 1,51% 0,05% 83,96%
22,40% 16,84% 4,90% 4,77% 29,96% 5,32% 3,62% 3,55% 8,64% 2,29% 0,06% 80,01%
16,62% 12,69% 8,20% 3,30% 32,37% 7,70% 5,80% 4,22% 9,11% 2,43% 0,05% 76,05%
17,38% 13,82% 0,84% 0,39% 41,16% 8,16% 5,46% 5,88% 6,91% 2,17% 0,03% 76,67%
51,88% 3,67% 11,61% 2,01% 18,16% 0,54% 5,17% 3,61% 3,36% 1,01% 0,04% 90,48%
18,72% 5,21% 4,22% 1,98% 47,10% 7,42% 4,67% 4,76% 5,91% 1,94% 0,04% 79,88%
15,11% 4,76% 5,21% 2,58% 50,45% 6,42% 5,24% 1,98% 8,24% 1,16% 0,06% 84,26%
28,05% 5,41% 13,43% 2,93% 21,93% 5,69% 12,98% 5,08% 4,51% 1,39% 0,03% 84,11%
17,49% 4,25% 8,71% 8,78% 49,61% 7,22% 2,58% 1,32% 0,03% 1,44% 0,02% 80,68%
13,31% 4,25% 23,49% 0,71% 33,01% 3,54% 4,10% 2,13% 15,45% 1,63% 0,04% 81,93%
27,35% 1,32% 6,39% 1,60% 34,91% 5,18% 7,53% 10,42% 5,30% 0,95% 0,05% 74,34%
23,63% 8,63% 7,02% 1,16% 36,11% 11,40% 1,73% 1,96% 8,37% 1,95% 0,01% 80,45%
0,52% 1,98% 9,39% 2,50% 41,10% 14,39% 0,33% 0,42% 29,36% 1,35% 0,05% 81,99%
25,14% 5,98% 5,31% 4,60% 30,75% 11,49% 4,40% 3,27% 9,06% 2,26% 0,04% 80,86%
18,72% 10,83% 6,10% 5,45% 33,08% 5,80% 4,28% 2,63% 13,13% 1,74% 0,03% 83,09%
7,06% 7,03% 1,10% 44,72% 29,59% 0,71% 4,06% 5,73%   1,30% 0,03% 78,06%
17,24% 19,78% 5,81% 8,19% 29,35% 6,75% 4,30% 5,36% 3,21% 1,71% 0,05% 77,77%
23,71% 7,12% 8,55% 4,77% 39,53% 5,51% 5,11% 3,71% 1,98% 1,64% 0,02% 82,58%
14,21% 26,88% 3,36% 4,06% 30,84% 3,75% 3,85% 3,21% 9,85% 2,47% 0,02% 78,75%
24,77% 4,54% 7,24% 3,44% 43,65% 5,62% 4,64% 4,48% 1,63% 1,43% 0,05% 83,70%
23,04% 2,82% 4,32% 16,22% 25,38% 4,19% 7,64% 1,41% 14,99% 1,81% 0,09% 86,29%
18,96% 19,66% 3,97% 7,74% 31,18% 5,13% 4,09% 4,83% 4,45% 1,74% 0,06% 78,77%
1,92% 18,93% 15,10% 0,28% 52,36% 6,95% 0,80% 3,51% 0,16% 0,87%   81,41%
27,91% 4,15% 12,15% 4,98% 27,66% 5,61% 10,36% 6,38% 0,81% 1,30% 0,05% 83,74%
5,92% 40,37% 2,24% 3,79% 35,53% 3,78% 2,97% 4,17% 1,22% 1,01% 0,09% 83,86%
31,61% 13,57% 5,29% 3,82% 29,73% 4,31% 5,37% 4,73% 1,57% 2,01% 0,01% 86,20%
44,20% 3,86% 11,35% 3,65% 16,72% 3,54% 9,09% 1,88% 5,71% 0,88% 0,04% 84,45%
14,87% 6,86% 6,95% 4,75% 42,85% 3,73% 4,07% 2,29% 13,64% 1,71% 0,07% 82,36%
9,38% 8,51% 12,41% 1,31% 47,35% 14,92% 3,41% 2,54% 0,16% 2,73% 0,08% 81,66%
10,57% 21,14% 13,13% 4,39% 34,49% 5,51% 3,32% 7,21% 0,24% 2,38% 0,03% 78,42%
11,23% 19,40% 8,92% 4,91% 46,01% 5,99% 2,05% 1,31% 0,17% 1,00% 0,06% 81,76%
27,89% 5,23% 6,07% 3,83% 36,60% 5,19% 7,48% 5,17% 2,53% 1,55% 0,06% 81,22%
33,08% 10,74% 7,88% 3,09% 29,60% 3,97% 7,57% 3,93% 0,14% 1,85% 0,02% 80,92%
1,16% 13,18% 13,03% 8,50% 53,16% 9,47% 0,67% 0,79% 0,04% 2,41%   79,61%
17,84% 16,43% 2,77% 4,96% 42,06% 6,26% 2,72% 3,07% 3,89% 1,76% 0,09% 81,17%
21,60% 4,03% 6,95% 1,37% 22,64% 2,43% 6,98% 5,42% 28,59% 1,64% 0,05% 85,38%
24,97% 7,00% 7,00% 4,45% 39,83% 4,59% 7,65% 4,37% 0,14% 1,55% 0,06% 83,58%
30,02% 3,31% 6,25% 3,47% 36,56% 5,06% 5,24% 4,01% 6,06% 1,47% 0,02% 80,35%
18,56% 8,28% 7,22% 11,94% 34,43% 3,99% 3,54% 6,39% 5,64% 1,92% 0,05% 82,46%
11,73% 17,68% 3,02% 2,56% 49,57% 5,32% 4,37% 5,74%   1,60%   80,99%
11,28% 9,25% 4,19% 5,28% 52,18% 8,02% 1,99% 7,66% 0,14% 1,44% 0,10% 78,81%
7,60% 29,75% 3,27% 5,28% 36,51% 5,03% 5,08% 7,37% 0,11% 2,11% 0,04% 81,06%
23,12% 9,46% 11,06% 3,20% 27,08% 3,04% 6,85% 2,26% 13,93% 2,32% 0,03% 83,55%
14,57% 17,17% 3,36% 5,42% 36,91% 1,15% 4,35% 12,90% 4,18% 1,54% 0,05% 80,35%
22,67% 5,01% 6,61% 7,06% 38,86% 11,49% 3,18% 5,06% 0,06% 2,03% 0,01% 82,84%
10,22% 27,28% 3,28% 9,63% 40,10% 3,04% 3,57% 2,86% 0,01% 1,92% 0,05% 79,77%
28,69% 2,35% 6,58% 2,08% 39,15% 11,24% 7,40% 2,38% 0,13% 1,68% 0,04% 82,89%
6,80% 3,72% 1,79% 7,61% 50,83% 19,64% 1,00% 0,81% 7,81% 0,85% 0,07% 79,32%
32,10% 3,61% 10,63% 4,81% 25,46% 5,58% 10,27% 5,08% 2,48% 1,11% 0,01% 84,83%
14,41% 10,07% 3,68% 2,19% 27,51% 4,63% 3,37% 8,00% 26,14% 1,25% 0,07% 75,54%
11,21% 6,01% 4,84% 3,97% 56,19% 9,11% 4,54% 0,91% 3,21% 1,20% 0,02% 86,25%
2,00% 21,22% 0,41% 0,26% 54,93% 6,86% 0,75% 1,85% 11,73% 3,11% 0,06% 78,07%
6,54% 30,46% 4,96% 4,78% 44,77% 5,07% 2,60% 0,73% 0,07% 1,40% 0,07% 83,29%
23,51% 11,77% 5,74% 1,83% 30,25% 6,15% 3,65% 9,88% 7,22% 1,40% 0,05% 83,66%
14,46% 26,21% 4,92% 3,13% 37,56% 3,97% 4,21% 3,33% 2,21% 1,88% 0,03% 80,18%
15,41% 17,25% 4,57% 3,82% 34,55% 4,23% 4,64% 4,75% 10,78% 1,88% 0,03% 81,87%
41,88% 4,54% 7,84% 2,94% 21,74% 3,69% 6,59% 3,17% 7,61% 1,31% 0,02% 84,45%
18,56% 6,38% 5,26% 3,34% 42,45% 9,47% 4,40% 5,69% 4,44% 1,74% 0,04% 81,69%
28,17% 3,92% 6,06% 2,98% 42,35% 2,53% 4,55% 3,24% 6,19% 0,87% 0,04% 79,15%
28,64% 8,03% 5,13% 2,34% 26,19% 2,14% 5,28% 5,60% 16,66% 1,58% 0,08% 80,76%
30,74% 8,37% 3,29% 7,02% 18,89% 3,55% 4,13% 10,25% 13,76% 1,88% 0,06% 78,05%
31,31% 8,63% 5,25% 3,87% 35,85% 4,64% 6,13% 4,22% 0,11% 1,61% 0,05% 82,70%
8,99% 7,85% 11,89% 5,18% 51,12% 8,36% 4,74% 1,77% 0,10% 1,28% 0,06% 83,77%
6,70% 6,70% 30,71% 1,25% 37,71% 7,47% 4,55% 3,30% 1,62% 1,39% 0,20% 80,89%
28,55% 8,43% 10,22% 1,20% 25,60% 2,36% 3,64% 11,67% 8,33% 2,00% 0,03% 80,03%
26,71% 11,44% 9,62% 5,06% 31,40% 4,85% 5,86% 4,89% 0,16% 2,25% 0,02% 81,72%
14,68% 9,35% 3,40% 1,05% 59,44% 3,86% 4,37% 3,76% 0,10% 2,18% 0,03% 82,56%
14,64% 9,03% 4,21% 2,31% 47,99% 6,91% 3,56% 2,82% 8,55% 1,45% 0,04% 81,58%
41,35% 3,45% 11,25% 4,60% 18,10% 3,15% 6,75% 2,22% 9,14% 0,90% 0,03% 84,53%
40,82% 3,31% 10,28% 3,90% 23,37% 5,61% 10,14% 1,93% 0,63% 1,06% 0,04% 80,09%
7,70% 21,26% 0,31% 6,54% 37,94% 21,38% 3,73% 1,10% 0,06% 1,27% 0,06% 75,48%
36,60% 4,54% 10,55% 5,89% 30,29% 3,28% 3,53% 1,46% 3,86% 1,49% 0,02% 83,34%
45,30% 3,79% 6,80% 1,75% 24,59% 1,24% 5,95% 5,09% 5,50% 1,14% 0,03% 86,15%
30,44% 7,60% 11,31% 4,66% 30,75% 3,72% 7,43% 2,95% 1,14% 2,10% 0,03% 84,08%
34,38% 3,98% 10,02% 3,49% 22,60% 7,44% 13,87% 2,62% 1,61% 0,90% 0,03% 81,58%
14,76% 12,04% 1,10% 2,64% 53,16% 9,69% 2,72% 3,67% 0,22% 1,77%   80,73%
11,88% 19,42% 8,11% 7,85% 37,60% 7,54% 0,78% 0,94% 5,87% 2,13% 0,15% 77,39%
27,60% 10,01% 7,29% 3,69% 26,75% 3,56% 5,74% 4,84% 10,52% 2,26% 0,06% 82,70%
18,24% 16,50% 10,21% 2,52% 25,83% 4,16% 6,72% 2,10% 13,71% 1,92% 0,03% 72,54%
14,61% 13,09% 1,74% 1,15% 45,58% 8,30% 1,66% 4,76% 9,11% 1,95% 0,02% 79,94%
32,91% 3,34% 9,18% 3,92% 29,91% 6,72% 10,33% 3,34% 0,35% 1,22% 0,03% 78,85%
28,41% 5,18% 9,02% 2,87% 36,76% 5,62% 6,26% 4,36% 1,52% 1,53% 0,05% 82,22%
16,33% 35,51% 4,92% 1,65% 29,64% 3,77% 4,34% 3,70% 0,16% 1,63% 0,02% 81,43%
14,23% 7,48% 7,27% 3,24% 48,59% 10,67% 2,24% 4,88% 1,38% 1,83% 0,18% 79,26%
19,43% 17,80% 7,29% 2,30% 29,84% 2,60% 5,25% 14,08% 1,43% 1,48% 0,09% 79,53%
32,99% 3,44% 6,69% 1,44% 25,14% 1,61% 4,41% 16,19% 8,09% 1,34% 0,01% 85,06%
20,51% 25,81% 5,71% 3,07% 32,82% 1,16% 4,01% 6,66% 0,25% 2,18% 0,05% 80,16%
15,38% 27,46% 2,74% 2,46% 27,76% 1,16% 2,99% 4,86% 15,19% 1,54% 0,02% 79,44%
15,68% 20,05% 6,60% 3,20% 42,83% 3,84% 3,65% 4,01% 0,14% 2,38% 0,01% 81,21%
20,67% 15,69% 3,43% 21,06% 26,31% 3,49% 1,28% 8,01% 0,06% 1,05% 0,03% 83,01%
13,87% 13,93% 3,88% 2,96% 39,61% 6,61% 4,82% 11,65% 2,67% 1,47% 0,02% 81,24%
28,54% 15,16% 6,41% 6,06% 28,75% 4,53% 6,64% 3,31% 0,59% 1,78% 0,02% 83,97%
21,90% 4,34% 6,27% 3,87% 36,95% 5,91% 7,88% 7,31% 5,57% 1,05% 0,01% 74,25%
27,49% 4,59% 3,21% 2,30% 42,54% 4,58% 3,38% 11,77% 0,14% 1,39% 0,06% 82,72%
23,28% 26,92% 12,41% 2,44% 19,07% 0,41% 0,98% 2,44% 12,06% 2,35% 0,03% 78,63%
15,49% 8,82% 20,25% 10,86% 35,87% 3,48% 1,35% 3,81% 0,07% 1,94% 0,06% 82,09%
18,53% 7,10% 6,47% 4,04% 49,32% 6,06% 4,17% 3,56% 0,75% 1,65% 0,02% 83,37%
14,96% 17,68% 3,77% 2,54% 44,70% 4,89% 5,04% 5,71% 0,70% 1,78% 0,03% 81,93%
17,35% 8,29% 7,08% 2,20% 49,70% 7,12% 3,70% 4,34% 0,22% 1,27% 0,04% 82,06%
26,83% 26,92% 2,59% 3,88% 26,36% 3,76% 4,29% 5,29% 0,08% 2,09% 0,04% 79,27%
22,02% 4,80% 15,08% 8,14% 30,27% 1,98% 4,41% 2,13% 11,18% 1,97% 0,05% 85,57%
24,34% 14,34% 4,19% 2,11% 28,85% 2,12% 5,36% 14,53% 4,16% 2,23% 0,02% 77,89%
23,36% 10,73% 2,61% 1,71% 47,87% 8,04% 2,52% 2,88% 0,28% 1,60% 0,01% 77,15%
10,80% 30,20% 3,68% 5,27% 32,80% 2,95% 3,75% 3,70% 6,86% 1,97%   82,14%
18,85% 22,85% 4,84% 4,21% 35,79% 3,16% 4,09% 5,60% 0,61% 1,54% 0,05% 83,27%
25,62% 7,71% 6,78% 8,11% 36,78% 3,24% 5,91% 5,76% 0,08% 1,08% 0,03% 82,89%
30,44% 2,87% 4,13% 3,14% 31,46% 1,75% 3,47% 15,05% 7,70% 1,15% 0,11% 80,09%
17,98% 4,38% 7,53% 3,48% 50,66% 4,93% 5,73% 5,12% 0,20% 1,43% 0,03% 81,83%
46,02% 3,73% 7,20% 3,58% 25,13% 0,52% 6,23% 4,10% 3,49% 1,11% 0,11% 85,38%
41,11% 3,19% 9,58% 3,45% 27,10% 3,39% 8,90% 3,07% 0,20% 0,93% 0,02% 84,50%
41,85% 4,65% 28,70% 4,17% 12,26% 1,36% 5,60% 1,32% 0,08% 0,60% 0,01% 87,58%
23,95% 20,99% 3,83% 0,98% 36,82% 5,87% 3,22% 4,23% 0,11% 2,13% 0,03% 78,66%
24,99% 5,08% 6,50% 8,15% 34,61% 5,10% 7,06% 4,39% 4,12% 2,04% 0,04% 82,12%
21,33% 20,57% 7,16% 5,99% 27,30% 4,02% 6,03% 6,43% 1,17% 2,12% 0,03% 82,68%
18,29% 6,29% 8,27% 4,65% 38,23% 11,14% 8,14% 1,47% 3,52% 1,53% 0,07% 83,85%
30,66% 3,64% 10,24% 6,34% 32,52% 4,04% 7,47% 4,88% 0,22% 1,01% 0,03% 80,86%
32,81% 3,03% 11,03% 5,17% 28,92% 5,19% 9,96% 3,70% 0,18% 0,99% 0,03% 79,35%
28,15% 7,03% 9,84% 5,61% 24,54% 6,74% 12,13% 3,32% 2,64% 1,40% 0,04% 84,11%
15,66% 27,55% 2,57% 4,27% 32,85% 5,01% 3,19% 8,77% 0,14% 1,74%   79,07%
27,09% 7,31% 7,58% 9,26% 34,01% 3,21% 7,80% 3,50% 0,25% 1,91% 0,06% 86,33%
22,34% 7,28% 5,83% 13,65% 38,76% 3,98% 2,56% 5,41% 0,18% 1,37% 0,01% 82,99%
14,86% 16,62% 3,39% 4,13% 34,84% 2,24% 3,39% 2,73% 17,80% 1,03% 0,02% 83,31%
38,47% 12,16% 10,40% 4,33% 18,79% 2,48% 8,76% 2,68% 1,93% 1,32% 0,04% 85,13%
6,70% 27,43% 2,23% 10,45% 30,61% 9,56% 1,52% 1,84% 9,67% 1,98% 0,02% 81,22%
30,56% 13,84% 7,72% 4,93% 31,78% 5,46% 2,29% 3,37% 0,04% 1,94% 0,06% 81,46%
28,29% 11,94% 6,43% 3,76% 31,47% 4,48% 5,26% 4,17% 4,20% 1,88% 0,02% 84,54%
41,50% 12,21% 11,79% 2,11% 21,16% 3,09% 6,50% 1,46% 0,18% 1,07% 0,04% 88,14%
49,80% 1,80% 14,98% 3,56% 9,66% 0,60% 3,36% 5,82% 10,41% 0,78% 0,04% 89,62%
16,80% 12,82% 6,34% 9,99% 28,33% 3,91% 3,65% 4,85% 13,31% 1,55% 0,06% 81,77%
4,67% 12,30% 5,04% 7,89% 54,75% 6,53% 0,61% 1,10% 7,11% 1,68% 0,06% 83,34%
25,85% 17,63% 2,23% 6,01% 35,20% 3,16% 4,86% 4,21% 0,85% 2,30% 0,03% 82,26%
17,94% 22,01% 4,79% 6,43% 41,67% 3,96% 2,09% 1,03% 0,08% 0,99% 0,08% 80,39%
21,03% 5,41% 3,62% 4,63% 41,25% 3,67% 4,63% 3,22% 12,54% 2,25% 0,08% 84,09%
20,98% 16,45% 9,96% 11,02% 28,52% 2,74% 6,29% 3,88% 0,14% 1,85% 0,03% 84,05%
24,51% 5,89% 9,75% 4,49% 23,51% 14,99% 6,80% 4,67% 5,39% 2,49% 0,08% 83,11%
12,99% 17,48% 5,89% 5,39% 41,95% 10,27% 4,60% 1,24% 0,19% 1,20%   82,80%
37,88% 5,61% 8,14% 4,70% 27,63% 3,00% 9,01% 3,34% 0,69% 1,13% 0,03% 84,91%
18,56% 19,88% 3,78% 11,04% 33,68% 3,28% 3,11% 6,13% 0,54% 1,40% 0,03% 82,08%
36,44% 6,36% 3,48% 2,53% 34,67% 3,31% 3,82% 3,04% 6,35% 1,27% 0,07% 82,17%
28,25% 3,99% 10,98% 3,98% 35,10% 5,04% 6,08% 4,66% 1,93% 1,29% 0,05% 82,17%
32,38% 7,71% 6,07% 4,49% 29,70% 7,60% 7,23% 4,14% 0,69% 1,78% 0,05% 83,93%
17,83% 30,49% 1,09% 6,84% 30,57% 0,78% 9,38% 2,97% 0,04% 1,65%   87,08%
31,93% 6,30% 5,60% 4,59% 36,60% 1,91% 4,39% 7,09% 1,62% 1,58% 0,03% 81,77%
12,51% 20,38% 5,60% 5,24% 42,75% 3,39% 4,33% 3,26% 2,53% 1,74% 0,01% 79,13%
14,35% 12,43% 1,89% 2,79% 55,95% 5,57% 2,84% 4,01% 0,17% 1,36% 0,12% 80,42%
16,88% 17,56% 6,53% 2,43% 32,55% 1,87% 5,86% 0,94% 15,37% 1,99% 0,02% 81,19%
11,56% 24,91% 12,43% 4,74% 36,16% 1,70% 0,68% 2,30% 5,51% 1,83% 0,04% 70,10%
0,91% 0,70% 7,60% 0,25% 49,95% 4,63% 0,30% 1,16% 34,49% 1,09% 0,10% 80,53%
22,71% 6,04% 5,55% 3,03% 43,77% 1,86% 2,95% 13,11% 0,98% 1,61% 0,07% 74,36%
26,89% 8,61% 2,53% 2,53% 45,26% 2,68% 3,40% 2,14% 5,96% 2,05% 0,05% 84,65%
21,50% 21,32% 3,34% 5,35% 35,63% 3,45% 4,16% 5,17% 0,09% 1,58% 0,05% 81,59%
15,53% 20,41% 4,20% 3,47% 38,44% 0,82% 3,56% 2,69% 10,89% 2,50% 0,09% 78,75%
15,97% 4,73% 4,54% 1,46% 43,20% 5,36% 3,73% 7,24% 13,77% 1,95% 0,08% 82,08%
1,68% 19,38% 9,74% 3,49% 39,54% 17,54% 1,75% 1,87% 5,01% 1,07% 0,04% 82,99%
38,06% 6,49% 4,50% 4,13% 23,04% 1,69% 5,51% 6,51% 10,05% 1,67% 0,02% 81,30%
31,40% 1,62% 15,26% 17,25% 21,48% 3,32% 7,36% 2,04% 0,27% 1,76% 0,04% 88,14%
15,45% 9,66% 2,22% 30,45% 16,00% 2,10% 6,86% 2,31% 14,95% 3,03% 0,03% 83,05%
21,77% 4,69% 9,07% 6,81% 39,40% 6,40% 6,30% 5,19% 0,35% 1,51% 0,04% 83,61%
26,15% 8,46% 9,80% 9,51% 24,31% 0,92% 1,60% 11,58% 7,66% 1,78% 0,02% 75,73%
12,40% 14,09% 3,20% 7,01% 52,16% 3,29% 3,16% 2,03% 2,65% 1,39% 0,02% 83,59%
19,88% 17,01% 5,05% 2,09% 39,54% 6,31% 7,77% 2,25% 0,10% 1,68% 0,03% 81,16%
34,56% 3,61% 12,15% 3,49% 20,53% 2,85% 7,52% 1,88% 13,40% 1,17% 0,03% 84,81%
19,55% 18,38% 4,26% 2,82% 37,99% 3,81% 4,12% 4,15% 4,92% 1,95% 0,05% 81,03%
24,79% 7,63% 8,63% 5,17% 35,54% 3,26% 3,90% 11,02% 0,06% 2,50% 0,06% 81,07%
4,47% 16,63% 2,62%   56,14% 16,15% 2,94% 0,93% 0,12% 1,04% 0,04% 81,87%
4,46% 18,97% 1,31% 2,69% 47,83% 12,92% 0,40% 0,64% 10,78% 0,90% 0,03% 77,12%
Sverige 26,19% 7,61% 7,92% 4,36% 32,38% 5,57% 7,07% 4,91% 3,99% 1,42% 0,04% 81,62%

http://www.val.se