Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-26 19:43:53

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Röster

Samtliga 20 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Härryda

29,66%
6,04%
11,65%
3,50%
21,92%
4,35%
8,41%
6,28%
4,59%
3,34%
0,28%
M C FP KD S V MP KomP SD SPP ÖVR
Valdeltagande
2010: 85,84%
+2,39
2006: 83,45%

Röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6345 29,66% +1284 +3,32 5061 26,34%
C Centerpartiet 1292 6,04% +5 -0,66 1287 6,70%
FP Folkpartiet liberalerna 2492 11,65% +107 -0,76 2385 12,41%
KD Kristdemokraterna 749 3,50% -342 -2,18 1091 5,68%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4689 21,92% -835 -6,83 5524 28,75%
V Vänsterpartiet 930 4,35% +15 -0,41 915 4,76%
MP Miljöpartiet de gröna 1799 8,41% +631 +2,33 1168 6,08%
KomP Kommunpartiet 1343 6,28% +123 -0,07 1220 6,35%
SD Sverigedemokraterna 981 4,59% +557 +2,38 424 2,21%
SPP Sportpartiet 714 3,34% +714 +3,34    
ÖVR Övriga partier 59 0,28% -82 -0,46 141 0,73%
  Giltiga röster 21393 100,00% +2177   19216 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 282 1,30% -92 -0,61 374 1,91%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,04% -13 -0,07 21 0,11%
VDT Valdeltagande 21683 85,84% +2072 +2,39 19611 83,45%
  Antal röstberättigade 25260   +1760   23500  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Härryda

Område M C FP KD S V MP KomP SD SPP ÖVR BLANK OG VDT
29,90% 6,29% 11,99% 3,77% 20,38% 4,20% 9,23% 5,98% 3,26% 4,73% 0,28% 1,10% 0,04% 87,18%
30,06% 10,39% 13,11% 4,40% 15,11% 3,84% 9,99% 6,16% 2,64% 4,08% 0,24% 1,11% 0,08% 89,72%
12,52% 6,13% 6,58% 1,62% 38,11% 8,29% 9,10% 8,83% 5,59% 2,61% 0,63% 1,24% 0,09% 72,35%
25,38% 4,68% 10,58% 4,45% 26,38% 5,14% 8,28% 8,51% 3,53% 2,99% 0,08% 0,68% 0,08% 84,28%
34,78% 5,27% 16,45% 3,25% 14,94% 2,53% 9,88% 5,92% 1,88% 4,91% 0,22% 0,79%   90,89%
31,39% 5,59% 10,95% 4,98% 20,90% 4,44% 9,49% 5,13% 2,37% 4,59% 0,15% 1,28% 0,08% 87,74%
35,26% 7,13% 14,40% 4,35% 12,75% 3,53% 9,00% 6,38% 1,58% 5,25% 0,38% 0,97%   93,08%
29,28% 4,24% 11,23% 4,42% 24,77% 3,87% 6,91% 4,24% 4,88% 5,62% 0,55% 1,18%   83,70%
35,81% 7,05% 11,71% 2,58% 15,04% 2,83% 9,82% 3,65% 4,09% 7,43%   1,49%   87,52%
33,33% 1,59% 9,52% 5,56% 19,05% 5,56% 17,46% 2,38% 3,97%   1,59% 1,56%    
29,43% 5,80% 11,32% 3,25% 23,40% 4,49% 7,62% 6,57% 5,86% 2,00% 0,28% 1,49% 0,04% 84,60%
25,34% 4,07% 23,42% 5,54% 13,80% 3,96% 12,90% 4,75% 5,43% 0,34% 0,45% 1,12% 0,11% 82,56%
25,23% 5,65% 25,23% 2,42% 17,86% 3,53% 8,27% 4,64% 5,35% 1,61% 0,20% 1,20%   85,00%
31,68% 9,70% 5,47% 1,96% 27,24% 6,81% 7,84% 2,99% 4,75% 1,14% 0,41% 1,82%   84,87%
22,12% 8,03% 7,47% 2,74% 22,21% 5,58% 7,18% 13,14% 10,02% 1,42% 0,09% 1,49% 0,09% 78,35%
27,38% 7,32% 6,71% 3,23% 24,50% 4,97% 6,89% 8,28% 7,50% 2,88% 0,35% 2,13%   81,45%
25,88% 3,17% 9,87% 3,35% 32,50% 4,38% 6,24% 7,73% 5,40% 1,21% 0,28% 1,65%   80,83%
38,54% 2,24% 11,63% 3,07% 18,52% 2,99% 9,14% 6,73% 3,90% 3,07% 0,17% 1,55% 0,16% 88,13%
39,07% 3,53% 11,96% 4,13% 21,34% 2,67% 5,68% 5,42% 2,93% 3,10% 0,17% 1,11%   91,80%
33,10% 4,08% 7,99% 2,52% 23,02% 5,13% 5,65% 6,95% 8,08% 3,30% 0,17% 1,03%   80,10%
22,86% 10,94% 6,94% 3,83% 31,58% 4,63% 7,30% 4,98% 5,52% 1,33% 0,09% 1,49%   82,92%
32,61% 3,62% 9,42% 2,17% 23,19% 8,70% 10,14% 1,45% 4,35% 0,72% 3,62% 3,50%    
Härryda 29,66% 6,04% 11,65% 3,50% 21,92% 4,35% 8,41% 6,28% 4,59% 3,34% 0,28% 1,30% 0,04% 85,84%

Röstfördelning övriga partier - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -116 -0,60 116 0,60%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 59 0,28% +34 +0,15 25 0,13%
  Totalt övriga partier 59 0,28% -82 -0,46 141 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Härryda

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 11
Vägvalet 10
FI 4
Sjukvårdspartiet 4
ENHET 3
Feministiskt initiativ 3
Feministiskt Intiativ 3
Fi 3
Pensionärspartiet 3
PIRAT P 2
Vägval 2
Vägvalet Göteborg 2
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se