Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-24 15:42:00

Val till kommunfullmäktige - Röster - Örebro län

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 200 valdistrikt räknade

Röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
20,88% 8,72% 6,22% 7,49% 43,35% 5,21% 4,25% 3,83% 0,05% 2,21% 0,01% 82,63%
6,94% 6,00% 2,24% 3,11% 27,82% 48,59% 3,45% 1,79% 0,06% 1,37%   83,88%
16,51% 7,55% 4,98% 4,74% 49,80% 5,89% 4,27% 6,18% 0,09% 1,61% 0,03% 83,66%
12,59% 11,07% 0,39% 2,24% 33,69% 11,31% 1,76% 2,78% 24,16% 1,90% 0,09% 79,86%
26,37% 3,00% 5,31% 3,87% 44,43% 6,15% 4,31% 2,82% 3,76% 1,40% 0,04% 81,63%
18,21% 6,39% 6,80% 6,69% 48,74% 4,00% 3,83% 5,30% 0,04% 1,67% 0,01% 84,00%
11,79% 9,40% 6,76% 11,56% 44,96% 8,48% 3,11% 2,00% 1,95% 2,31%   82,31%
17,36% 18,73% 3,60% 7,38% 29,93% 3,24% 6,21% 5,80% 7,74% 1,90% 0,04% 85,44%
18,62% 13,84% 4,14% 3,77% 42,48% 4,28% 4,68% 8,10% 0,08% 1,45% 0,01% 81,84%
17,38% 13,82% 0,84% 0,39% 41,16% 8,16% 5,46% 5,88% 6,91% 2,17% 0,03% 76,67%
14,87% 6,86% 6,95% 4,75% 42,85% 3,73% 4,07% 2,29% 13,64% 1,71% 0,07% 82,36%
21,77% 4,69% 9,07% 6,81% 39,40% 6,40% 6,30% 5,19% 0,35% 1,51% 0,04% 83,61%
Örebro län 20,00% 6,61% 6,88% 5,83% 41,06% 7,49% 5,20% 4,85% 2,07% 1,59% 0,03% 82,99%

http://www.val.se