Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-27 12:30:53

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Röster

Samtliga 43 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Kungsbacka

38,97%
8,29%
11,55%
5,18%
15,71%
2,49%
5,95%
5,46%
3,69%
1,33%
1,37%
M C FP KD S V MP Kbabo SD SPI ÖVR
Valdeltagande
2010: 87,20%
+2,19
2006: 85,02%

Röstfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 18826 38,97% +3895 +4,82 14931 34,14%
C Centerpartiet 4007 8,29% -774 -2,64 4781 10,93%
FP Folkpartiet liberalerna 5579 11,55% +690 +0,37 4889 11,18%
KD Kristdemokraterna 2502 5,18% -940 -2,69 3442 7,87%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7591 15,71% -976 -3,88 8567 19,59%
V Vänsterpartiet 1205 2,49% -136 -0,57 1341 3,07%
MP Miljöpartiet de gröna 2874 5,95% +1362 +2,49 1512 3,46%
Kbabo Kungsbackaborna 2640 5,46% +196 -0,12 2444 5,59%
SD Sverigedemokraterna 1781 3,69% +1135 +2,21 646 1,48%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 644 1,33% -484 -1,25 1128 2,58%
ÖVR Övriga partier 664 1,37% +614 +1,26 50 0,11%
  Giltiga röster 48313 100,00% +4582   43731 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 544 1,11% -108 -0,36 652 1,47%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,02% -10 -0,02 18 0,04%
VDT Valdeltagande 48865 87,20% +4464 +2,19 44401 85,02%
  Antal röstberättigade 56035   +3810   52225  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Kungsbacka

Område M C FP KD S V MP Kbabo SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
46,75% 5,92% 13,16% 4,76% 12,12% 1,87% 5,52% 4,86% 2,77% 1,11% 1,16% 1,02% 0,02% 88,80%
55,06% 4,79% 14,14% 4,64% 5,32% 0,99% 4,11% 7,00% 2,43% 1,06% 0,46% 0,38% 0,08% 89,14%
47,37% 5,91% 12,22% 4,47% 11,63% 1,91% 3,55% 8,48% 1,77% 1,18% 1,51% 0,85%   87,61%
58,29% 4,02% 11,66% 5,96% 6,93% 1,17% 4,79% 3,95% 1,88% 0,58% 0,78% 1,28%   90,51%
46,27% 3,78% 18,81% 6,57% 9,55% 0,70% 6,27% 4,78% 2,59% 0,50% 0,20% 0,59%   88,68%
52,85% 4,40% 23,77% 5,25% 3,40% 0,54% 4,01% 2,39% 1,54% 1,00% 0,85% 0,46% 0,08% 90,86%
51,52% 4,77% 14,31% 4,69% 9,85% 1,88% 5,16% 3,91% 3,21% 0,16% 0,55% 0,93% 0,15% 85,97%
47,75% 4,97% 11,60% 5,52% 11,92% 1,74% 5,05% 5,76% 3,31% 1,26% 1,10% 0,55%   85,96%
48,07% 4,59% 11,76% 3,70% 12,48% 1,45% 7,00% 5,15% 2,90% 1,85% 1,05% 1,04%   88,32%
47,13% 3,86% 10,74% 4,69% 14,30% 1,21% 5,82% 6,51% 3,25% 1,21% 1,29% 1,05% 0,07% 88,25%
59,11% 2,79% 21,84% 4,12% 3,35% 0,84% 2,65% 2,37% 1,61% 0,56% 0,77% 0,35%   91,48%
57,83% 4,37% 11,94% 4,04% 7,99% 0,82% 3,21% 5,85% 2,31% 0,82% 0,82% 0,57%   88,67%
39,16% 10,59% 8,84% 4,08% 17,59% 2,14% 7,09% 3,40% 3,30% 0,68% 3,11% 1,53%   87,74%
37,66% 16,14% 8,65% 4,96% 13,61% 2,11% 5,70% 4,54% 3,48% 0,95% 2,22% 1,46%   86,67%
42,67% 9,95% 11,17% 4,54% 12,83% 2,79% 5,76% 4,10% 4,36% 0,87% 0,96% 0,61%   87,75%
42,57% 9,70% 11,45% 5,24% 12,24% 1,92% 6,47% 4,20% 3,06% 0,87% 2,27% 0,61%   88,95%
34,39% 3,60% 17,12% 4,48% 22,12% 2,94% 5,29% 4,41% 2,65% 1,76% 1,25% 1,31%   82,33%
23,31% 4,04% 10,38% 3,62% 32,29% 5,68% 7,00% 6,01% 4,53% 1,89% 1,24% 2,10%   76,21%
48,31% 4,16% 10,12% 5,60% 11,27% 2,51% 7,75% 4,02% 2,66% 2,23% 1,36% 1,07%   88,78%
39,28% 10,75% 8,96% 5,00% 15,31% 1,94% 7,84% 5,60% 2,99% 1,57% 0,75% 1,54% 0,07% 84,27%
49,42% 5,54% 9,24% 2,77% 12,01% 3,46% 10,16% 3,00% 2,31% 0,46% 1,62% 4,20%    
31,00% 10,73% 9,90% 5,61% 19,39% 3,13% 6,39% 6,08% 4,63% 1,56% 1,59% 1,21% 0,01% 85,63%
30,16% 8,92% 10,49% 6,38% 19,14% 2,88% 9,00% 4,81% 5,59% 1,49% 1,14% 1,63%   87,12%
24,51% 13,31% 8,95% 5,99% 24,44% 3,66% 6,30% 5,06% 3,74% 1,09% 2,96% 1,23%   82,97%
25,85% 18,94% 4,58% 6,37% 19,10% 3,65% 6,75% 4,11% 6,21% 1,16% 3,26% 2,20% 0,08% 85,20%
25,78% 19,22% 5,98% 5,98% 15,19% 2,19% 5,52% 6,67% 8,17% 1,04% 4,26% 0,91%   80,90%
37,45% 5,81% 14,89% 5,15% 17,88% 2,81% 5,90% 4,78% 2,81% 1,59% 0,94% 0,93%   88,07%
27,98% 9,40% 18,48% 11,09% 13,73% 2,75% 8,55% 2,75% 3,27% 1,16% 0,84% 1,25%   83,61%
23,52% 21,91% 8,32% 7,96% 18,16% 4,83% 4,47% 3,49% 4,03% 1,88% 1,43% 0,89%   83,80%
19,58% 32,87% 3,42% 4,62% 16,90% 2,59% 6,93% 4,34% 6,37% 1,11% 1,29% 1,63%   85,35%
27,69% 5,94% 10,87% 5,44% 25,54% 3,41% 6,32% 6,07% 5,94% 1,77% 1,01% 1,49% 0,12% 79,45%
34,95% 4,14% 10,10% 6,16% 22,63% 3,33% 4,85% 6,36% 4,55% 2,53% 0,40% 1,20%   79,84%
31,37% 20,49% 6,02% 2,18% 14,60% 1,79% 5,12% 11,65% 3,20% 1,15% 2,43% 1,14%   84,40%
37,52% 6,39% 7,07% 5,80% 22,59% 3,24% 6,58% 5,80% 2,06% 1,87% 1,08% 1,17%   87,81%
25,93% 5,42% 12,34% 4,00% 26,11% 4,62% 6,48% 5,86% 5,15% 2,66% 1,42% 0,88%   79,05%
39,97% 3,20% 8,91% 4,87% 16,43% 2,65% 7,10% 9,19% 4,60% 1,53% 1,53% 0,55%   78,31%
27,69% 5,37% 10,05% 2,57% 26,87% 5,14% 6,43% 7,94% 3,50% 2,92% 1,52% 1,38%   82,35%
33,30% 12,41% 9,54% 5,73% 15,91% 3,08% 7,42% 4,56% 4,98% 1,91% 1,17% 1,36%   83,57%
36,71% 5,03% 11,26% 7,06% 18,62% 3,30% 5,71% 5,48% 3,83% 2,03% 0,98% 0,60%   82,06%
35,54% 4,49% 10,38% 4,82% 21,32% 2,45% 5,64% 9,56% 3,35% 1,31% 1,14% 1,45%   85,13%
29,15% 10,59% 7,77% 5,25% 21,87% 3,11% 7,09% 3,30% 8,16% 1,17% 2,53% 1,15%   82,68%
43,12% 9,27% 12,67% 5,49% 12,60% 2,24% 4,40% 5,72% 2,78% 0,93% 0,77% 0,46%   89,84%
30,26% 7,88% 13,75% 5,35% 16,65% 2,08% 6,10% 10,56% 4,76% 1,12% 1,49% 1,03%   84,99%
31,95% 7,09% 9,76% 4,51% 20,99% 3,04% 7,37% 8,01% 4,42% 1,75% 1,10% 1,27%   81,78%
34,40% 5,83% 10,53% 3,76% 18,42% 3,20% 8,65% 4,89% 6,77% 0,94% 2,63% 2,74%    
Kungsbacka 38,97% 8,29% 11,55% 5,18% 15,71% 2,49% 5,95% 5,46% 3,69% 1,33% 1,37% 1,11% 0,02% 87,20%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
Din F DIN FRAMTID 608 1,26% +608 +1,26    
PP Piratpartiet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 55 0,11% +5   50 0,11%
  Totalt övriga partier 664 1,37% +614 +1,26 50 0,11%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kungsbacka

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 15
Feministiskt initiativ 9
Vägvalet 7
Feministiskt Initiativ 6
Kommunistiska Partiet 3
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se