Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-23 17:25:08

Val till kommunfullmäktige i Falun - Röster

Samtliga 37 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Falun

24,05%
8,45%
4,33%
3,58%
37,15%
4,99%
6,75%
5,93%
3,93%
0,83%
M C FP KD S V MP FAP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 82,85%
+2,63
2006: 80,22%

Röstfördelning - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 8593 24,05% +1925 +4,31 6668 19,74%
C Centerpartiet 3018 8,45% -769 -2,77 3787 11,21%
FP Folkpartiet liberalerna 1547 4,33% -236 -0,95 1783 5,28%
KD Kristdemokraterna 1279 3,58% -508 -1,71 1787 5,29%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13272 37,15% +1238 +1,52 12034 35,63%
V Vänsterpartiet 1782 4,99% +62 -0,11 1720 5,09%
MP Miljöpartiet de gröna 2413 6,75% +689 +1,65 1724 5,10%
FAP Falupartiet 2118 5,93% -884 -2,96 3002 8,89%
SD Sverigedemokraterna 1405 3,93% +866 +2,34 539 1,60%
ÖVR Övriga partier 298 0,83% -429 -1,32 727 2,15%
  Giltiga röster 35725 100,00% +1954   33771 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 739 2,03% -68 -0,31 807 2,33%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,03% -11 -0,03 22 0,06%
VDT Valdeltagande 36475 82,85% +1875 +2,63 34600 80,22%
  Antal röstberättigade 44028   +896   43132  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falun

Område M C FP KD S V MP FAP SD ÖVR BLANK OG VDT
22,30% 10,54% 4,21% 2,94% 38,03% 4,87% 6,93% 5,19% 4,12% 0,88% 2,09% 0,05% 81,59%
18,66% 18,36% 2,81% 3,81% 35,91% 3,61% 4,61% 4,71% 6,12% 1,40% 1,87%   79,69%
19,55% 13,26% 3,36% 3,69% 40,27% 4,53% 5,96% 4,45% 3,61% 1,34% 2,69%   79,86%
27,83% 17,93% 3,26% 2,61% 29,24% 3,15% 3,91% 5,11% 6,41% 0,54% 1,81%   82,05%
11,95% 2,82% 2,48% 2,25% 49,04% 12,51% 9,47% 2,93% 5,75% 0,79% 1,99% 0,11% 69,37%
24,94% 17,06% 3,54% 2,82% 34,19% 3,94% 3,54% 3,94% 5,63% 0,40% 2,13%   78,98%
26,32% 5,47% 6,58% 3,64% 34,62% 3,74% 10,12% 6,68% 1,92% 0,91% 1,88% 0,10% 84,92%
21,44% 12,84% 2,36% 1,65% 40,40% 5,06% 4,48% 5,89% 5,06% 0,82% 2,08%   83,21%
16,70% 31,39% 1,81% 1,91% 30,78% 3,22% 2,11% 4,63% 6,54% 0,91% 3,40% 0,10% 77,68%
12,15% 4,68% 2,38% 1,97% 56,40% 5,42% 4,84% 5,01% 6,49% 0,66% 1,93% 0,08% 80,14%
13,21% 2,96% 2,85% 3,17% 50,63% 8,25% 6,45% 5,50% 5,39% 1,59% 2,17% 0,10% 72,02%
29,81% 6,65% 5,65% 3,43% 34,24% 3,93% 6,15% 7,01% 2,43% 0,71% 1,20%   80,23%
25,66% 6,04% 6,98% 3,87% 31,23% 5,47% 11,51% 6,79% 1,70% 0,75% 0,93% 0,19% 85,35%
20,55% 19,96% 4,31% 2,54% 31,90% 2,15% 4,31% 4,31% 8,02% 1,96% 2,85%   77,47%
29,86% 7,16% 7,77% 4,19% 29,55% 4,81% 9,61% 4,91% 1,33% 0,82% 0,81%   87,18%
20,90% 5,81% 4,77% 3,35% 45,94% 2,97% 9,29% 4,90% 1,81% 0,26% 1,90% 0,13% 86,92%
31,80% 8,00% 4,48% 2,35% 35,65% 2,88% 4,91% 6,51% 2,67% 0,75% 1,88%   84,36%
24,80% 7,05% 6,14% 3,26% 32,51% 5,87% 10,70% 6,66% 2,22% 0,78% 4,24% 0,12% 79,78%
23,26% 5,82% 4,80% 1,77% 42,35% 5,31% 11,00% 3,41% 2,02% 0,25% 1,98%   81,35%
22,31% 5,77% 2,69% 2,69% 28,85% 7,69% 21,54% 1,92% 3,85% 2,69% 5,45%    
25,77% 6,39% 4,45% 4,21% 36,29% 5,10% 6,58% 6,66% 3,75% 0,79% 1,96% 0,01% 84,12%
23,54% 20,80% 2,74% 4,23% 25,14% 3,89% 7,77% 5,71% 5,94% 0,23% 1,91%   86,52%
22,67% 4,36% 4,36% 2,18% 41,70% 8,12% 8,48% 4,36% 2,55% 1,21% 2,25%   74,56%
28,84% 5,44% 4,40% 2,75% 36,96% 3,99% 6,54% 6,26% 3,99% 0,83% 1,29%   85,19%
25,00% 4,53% 3,96% 3,32% 35,92% 4,69% 7,61% 11,33% 2,99% 0,65% 1,83%   84,21%
22,23% 5,97% 3,81% 5,97% 40,74% 3,89% 5,54% 7,09% 3,98% 0,78% 2,45%   85,68%
25,80% 4,52% 3,31% 6,39% 39,69% 4,52% 4,19% 7,17% 3,86% 0,55% 2,58%   82,46%
26,93% 4,98% 6,81% 4,37% 32,62% 4,98% 7,11% 7,93% 3,56% 0,71% 2,19%   82,53%
23,04% 6,67% 3,12% 5,32% 37,47% 5,23% 7,34% 6,08% 4,81% 0,93% 1,66% 0,17% 82,28%
28,83% 4,66% 4,66% 4,97% 38,93% 3,26% 5,52% 5,75% 3,03% 0,39% 2,28%   83,94%
32,84% 5,61% 5,47% 3,20% 31,24% 4,81% 8,01% 4,81% 2,94% 1,07% 1,83%   82,04%
19,09% 3,71% 3,79% 2,84% 42,74% 8,12% 8,44% 6,70% 4,02% 0,55% 1,78%   78,43%
30,67% 5,54% 4,79% 3,62% 33,01% 5,43% 4,69% 8,41% 3,30% 0,53% 1,47%   81,87%
31,32% 4,44% 5,35% 4,10% 30,18% 6,95% 8,31% 5,35% 2,85% 1,14% 2,44%   80,00%
20,60% 2,30% 4,26% 5,87% 44,42% 7,13% 4,60% 3,80% 6,33% 0,69% 1,25%   74,45%
28,33% 7,30% 6,43% 5,06% 33,69% 2,34% 5,36% 7,69% 2,73% 1,07% 1,15%   88,80%
27,93% 14,75% 4,06% 3,41% 29,68% 4,24% 4,61% 6,73% 4,15% 0,46% 2,43%   85,08%
22,57% 5,07% 4,76% 4,55% 40,37% 5,07% 5,07% 7,45% 3,52% 1,55% 1,73%   84,23%
24,62% 4,92% 5,23% 3,38% 30,77% 9,54% 15,69% 2,15% 1,54% 2,15% 4,97%    
Falun 24,05% 8,45% 4,33% 3,58% 37,15% 4,99% 6,75% 5,93% 3,93% 0,83% 2,03% 0,03% 82,85%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 229 0,64% -427 -1,30 656 1,94%
FaV Faluns väl 25 0,07% +25 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 44 0,12% -27 -0,08 71 0,21%
  Totalt övriga partier 298 0,83% -429 -1,32 727 2,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falun

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se