Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-23 17:25:08

Val till kommunfullmäktige i Falun - Röster - Falu Södra

Samtliga 18 valdistrikt räknade

25,77%
6,39%
4,45%
4,21%
36,29%
5,10%
6,58%
6,66%
3,75%
0,79%
M C FP KD S V MP FAP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 84,12%
+2,91
2006: 81,22%

Röstfördelning - kommunvalkrets Falu Södra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4643 25,77% +1081 +4,66 3562 21,12%
C Centerpartiet 1151 6,39% -262 -1,99 1413 8,38%
FP Folkpartiet liberalerna 802 4,45% -76 -0,75 878 5,20%
KD Kristdemokraterna 758 4,21% -199 -1,47 957 5,67%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6537 36,29% +491 +0,45 6046 35,84%
V Vänsterpartiet 919 5,10% +15 -0,26 904 5,36%
MP Miljöpartiet de gröna 1186 6,58% +370 +1,75 816 4,84%
FAP Falupartiet 1199 6,66% -480 -3,30 1679 9,95%
SD Sverigedemokraterna 676 3,75% +416 +2,21 260 1,54%
ÖVR Övriga partier 143 0,79% -211 -1,30 354 2,10%
  Giltiga röster 18014 100,00% +1145   16869 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 360 1,96% -7 -0,17 367 2,13%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,01% -7 -0,04 9 0,05%
VDT Valdeltagande 18376 84,12% +1131 +2,91 17245 81,22%
  Antal röstberättigade 21844   +611   21233  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Falu Södra

Område M C FP KD S V MP FAP SD ÖVR BLANK OG VDT
23,54% 20,80% 2,74% 4,23% 25,14% 3,89% 7,77% 5,71% 5,94% 0,23% 1,91%   86,52%
22,67% 4,36% 4,36% 2,18% 41,70% 8,12% 8,48% 4,36% 2,55% 1,21% 2,25%   74,56%
28,84% 5,44% 4,40% 2,75% 36,96% 3,99% 6,54% 6,26% 3,99% 0,83% 1,29%   85,19%
25,00% 4,53% 3,96% 3,32% 35,92% 4,69% 7,61% 11,33% 2,99% 0,65% 1,83%   84,21%
22,23% 5,97% 3,81% 5,97% 40,74% 3,89% 5,54% 7,09% 3,98% 0,78% 2,45%   85,68%
25,80% 4,52% 3,31% 6,39% 39,69% 4,52% 4,19% 7,17% 3,86% 0,55% 2,58%   82,46%
26,93% 4,98% 6,81% 4,37% 32,62% 4,98% 7,11% 7,93% 3,56% 0,71% 2,19%   82,53%
23,04% 6,67% 3,12% 5,32% 37,47% 5,23% 7,34% 6,08% 4,81% 0,93% 1,66% 0,17% 82,28%
28,83% 4,66% 4,66% 4,97% 38,93% 3,26% 5,52% 5,75% 3,03% 0,39% 2,28%   83,94%
32,84% 5,61% 5,47% 3,20% 31,24% 4,81% 8,01% 4,81% 2,94% 1,07% 1,83%   82,04%
19,09% 3,71% 3,79% 2,84% 42,74% 8,12% 8,44% 6,70% 4,02% 0,55% 1,78%   78,43%
30,67% 5,54% 4,79% 3,62% 33,01% 5,43% 4,69% 8,41% 3,30% 0,53% 1,47%   81,87%
31,32% 4,44% 5,35% 4,10% 30,18% 6,95% 8,31% 5,35% 2,85% 1,14% 2,44%   80,00%
20,60% 2,30% 4,26% 5,87% 44,42% 7,13% 4,60% 3,80% 6,33% 0,69% 1,25%   74,45%
28,33% 7,30% 6,43% 5,06% 33,69% 2,34% 5,36% 7,69% 2,73% 1,07% 1,15%   88,80%
27,93% 14,75% 4,06% 3,41% 29,68% 4,24% 4,61% 6,73% 4,15% 0,46% 2,43%   85,08%
22,57% 5,07% 4,76% 4,55% 40,37% 5,07% 5,07% 7,45% 3,52% 1,55% 1,73%   84,23%
24,62% 4,92% 5,23% 3,38% 30,77% 9,54% 15,69% 2,15% 1,54% 2,15% 4,97%    
Falu Södra 25,77% 6,39% 4,45% 4,21% 36,29% 5,10% 6,58% 6,66% 3,75% 0,79% 1,96% 0,01% 84,12%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Falu Södra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 108 0,60% -217 -1,33 325 1,93%
FaV Faluns väl 11 0,06% +11 +0,06    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 24 0,13% -5 -0,04 29 0,18%
  Totalt övriga partier 143 0,79% -211 -1,30 354 2,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Falu Södra

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se