Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falu Norra 22184 18,9% 29,9% 25,7% 25,5% 7,6% 48,8% 51,2% 2,7%  
Falu Södra 21844 19,6% 31,6% 26,3% 22,5% 7,6% 49,0% 51,0% 2,8%  
Falun 44028 19,2% 30,8% 26,0% 24,0% 7,6% 48,9% 51,1% 2,8%

http://www.val.se