Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till landstingsfullmäktige - Ålder och kön

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Län Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blekinge län 121421 17,0% 31,0% 24,6% 27,4% 6,7% 50,2% 49,8% 3,8%  
Dalarnas län 221157 17,2% 29,4% 26,4% 27,0% 7,1% 49,8% 50,2% 3,0%  
Gävleborgs län 221071 17,1% 30,1% 25,9% 26,9% 7,0% 49,7% 50,3% 2,9%  
Hallands län 233616 17,8% 32,4% 24,8% 25,0% 7,3% 49,3% 50,7% 3,4%  
Jämtlands län 101550 17,5% 30,1% 25,9% 26,4% 7,0% 49,8% 50,2% 2,8%  
Jönköpings län 262982 19,1% 32,0% 24,0% 24,8% 7,5% 49,6% 50,4% 3,7%  
Kalmar län 188581 17,5% 29,1% 25,7% 27,7% 7,1% 49,6% 50,4% 3,1%  
Kronobergs län 143888 19,0% 31,2% 24,5% 25,3% 7,3% 50,1% 49,9% 5,0%  
Norrbottens län 200816 17,7% 29,8% 26,4% 26,1% 7,2% 50,5% 49,5% 4,2%  
Skåne län 971147 19,7% 33,7% 23,3% 23,4% 6,8% 49,1% 50,9% 6,8%  
Stockholms län 1566055 19,7% 38,2% 22,5% 19,5% 6,5% 48,9% 51,1% 8,2%  
Södermanlands län 211993 17,3% 31,3% 25,4% 26,0% 7,1% 49,4% 50,6% 4,8%  
Uppsala län 260773 22,0% 33,1% 23,8% 21,1% 7,6% 49,3% 50,7% 4,7%  
Värmlands län 220350 17,7% 30,1% 25,4% 26,8% 7,1% 49,6% 50,4% 4,8%  
Västerbottens län 205556 21,1% 30,5% 24,3% 24,0% 7,7% 49,9% 50,1% 2,9%  
Västernorrlands län 194206 16,5% 30,3% 25,9% 27,3% 6,7% 49,6% 50,4% 2,6%  
Västmanlands län 199198 18,0% 32,0% 24,5% 25,4% 7,1% 49,6% 50,4% 5,1%  
Västra Götalands län 1240519 19,8% 33,6% 23,7% 22,9% 7,1% 49,5% 50,5% 5,1%  
Örebro län 220735 18,9% 31,6% 24,5% 25,0% 7,1% 49,2% 50,8% 3,6%  
Östergötlands län 336887 20,2% 32,0% 23,8% 24,0% 7,5% 49,9% 50,1% 3,5%  
Sverige 7322501 19,1% 33,4% 24,0% 23,5% 7,0% 49,4% 50,6% 5,4%

http://www.val.se