Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-28 09:19:58

Val till kommunfullmäktige - Röster - Västerbottens län

Samtliga 183 valdistrikt räknade

Röstfördelning per kommun - Västerbottens län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
33,21% 15,17% 8,40% 5,35% 34,08% 2,55% 0,44% 0,81%   0,62%   81,72%
0,87% 5,64% 11,92% 4,17% 48,24% 5,58% 0,33% 0,49% 22,76% 1,54% 0,27% 79,62%
17,49% 4,25% 8,71% 8,78% 49,61% 7,22% 2,58% 1,32% 0,03% 1,44% 0,02% 80,68%
0,52% 1,98% 9,39% 2,50% 41,10% 14,39% 0,33% 0,42% 29,36% 1,35% 0,05% 81,99%
11,23% 19,40% 8,92% 4,91% 46,01% 5,99% 2,05% 1,31% 0,17% 1,00% 0,06% 81,76%
1,16% 13,18% 13,03% 8,50% 53,16% 9,47% 0,67% 0,79% 0,04% 2,41%   79,61%
6,54% 30,46% 4,96% 4,78% 44,77% 5,07% 2,60% 0,73% 0,07% 1,40% 0,07% 83,29%
8,99% 7,85% 11,89% 5,18% 51,12% 8,36% 4,74% 1,77% 0,10% 1,28% 0,06% 83,77%
7,70% 21,26% 0,31% 6,54% 37,94% 21,38% 3,73% 1,10% 0,06% 1,27% 0,06% 75,48%
11,88% 19,42% 8,11% 7,85% 37,60% 7,54% 0,78% 0,94% 5,87% 2,13% 0,15% 77,39%
18,29% 6,29% 8,27% 4,65% 38,23% 11,14% 8,14% 1,47% 3,52% 1,53% 0,07% 83,85%
4,67% 12,30% 5,04% 7,89% 54,75% 6,53% 0,61% 1,10% 7,11% 1,68% 0,06% 83,34%
17,94% 22,01% 4,79% 6,43% 41,67% 3,96% 2,09% 1,03% 0,08% 0,99% 0,08% 80,39%
12,99% 17,48% 5,89% 5,39% 41,95% 10,27% 4,60% 1,24% 0,19% 1,20%   82,80%
0,91% 0,70% 7,60% 0,25% 49,95% 4,63% 0,30% 1,16% 34,49% 1,09% 0,10% 80,53%
Västerbottens län 13,57% 9,01% 9,04% 5,23% 43,90% 9,37% 5,47% 1,44% 2,96% 1,43% 0,06% 83,02%

http://www.val.se