2010-09-22 13:31:22

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västerbottens län

179 av 183 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Västerbottens län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
32,9% 15,2% 8,4% 5,5% 34,2% 2,7% 0,4% 0,8%   0,6% 0,4% 78,6%
0,9% 5,6% 12,0% 4,1% 48,2% 5,6% 0,3% 0,4% 22,7% 1,5% 0,6% 79,6%
17,5% 4,3% 8,7% 8,8% 49,6% 7,2% 2,6% 1,3%   1,4% 0,2% 80,7%
0,5% 2,0% 9,4% 2,5% 41,2% 14,4% 0,3% 0,4% 29,2% 1,4% 0,4% 81,8%
11,2% 19,4% 9,0% 5,0% 46,2% 5,9% 1,9% 1,3%   1,0% 0,4% 79,7%
1,2% 13,2% 13,0% 8,5% 53,1% 9,5% 0,7% 0,8%   2,4% 0,2% 79,6%
6,5% 30,5% 5,0% 4,8% 44,9% 5,1% 2,6% 0,7%   1,4% 0,4% 83,3%
9,0% 7,8% 11,9% 5,2% 51,1% 8,3% 4,7% 1,8%   1,3% 0,4% 83,7%
7,6% 21,0% 0,3% 6,5% 37,5% 21,2% 3,7% 1,1%   0,5%   75,4%
11,9% 19,5% 8,2% 7,9% 37,6% 7,5% 0,8% 0,9% 5,8% 2,1% 0,7% 77,4%
18,3% 6,3% 8,3% 4,7% 38,4% 11,1% 8,0% 1,5% 3,4% 1,5% 0,3% 82,5%
4,7% 12,3% 5,0% 7,9% 54,8% 6,5% 0,6% 1,0% 7,0% 1,6% 0,7% 83,3%
18,0% 22,2% 4,8% 6,5% 41,5% 3,9% 2,1% 1,0%   1,0% 0,6% 80,4%
13,0% 17,5% 5,9% 5,4% 42,0% 10,3% 4,6% 1,2%   1,2% 0,4% 82,8%
0,9% 0,7% 7,5% 0,3% 50,0% 4,7% 0,3% 1,2% 34,4% 1,1% 0,5% 80,5%
Västerbottens län 13,5% 9,0% 9,1% 5,2% 44,0% 9,3% 5,4% 1,4% 3,0% 1,4% 0,3% 82,3%

http://www.val.se