2010-09-23 16:59:40

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Preliminärt valresultat

Samtliga 50 valdistrikt räknade

9,0%
7,8%
11,9%
5,2%
51,1%
8,3%
4,7%
1,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,7%
+2,2
2006: 81,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Skellefteå

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 6 +2 4
C Centerpartiet 5 -1 6
FP Folkpartiet liberalerna 8   8
KD Kristdemokraterna 3 -1 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33 -2 35
V Vänsterpartiet 6   6
MP Miljöpartiet de gröna 4 +2 2
SD Sverigedemokraterna      
Totalt 65   65

Preliminär röstfördelning - kommun Skellefteå

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4236 9,0% +1040 +1,9 3196 7,1%
C Centerpartiet 3699 7,8% -553 -1,6 4252 9,4%
FP Folkpartiet liberalerna 5629 11,9% +226   5403 12,0%
KD Kristdemokraterna 2439 5,2% -689 -1,8 3128 6,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24161 51,1% +792 -0,5 23369 51,7%
V Vänsterpartiet 3942 8,3% +149   3793 8,4%
MP Miljöpartiet de gröna 2228 4,7% +789 +1,5 1439 3,2%
SD Sverigedemokraterna 837 1,8% +274 +0,5 563 1,2%
ÖVR Övriga partier 65 0,1%     65 0,1%
  Giltiga röster 47236 100,0% +2028   45208 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 602 1,3% -249 -0,6 851 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 173 0,4% +153 +0,3 20  
VDT Valdeltagande 48011 83,7% +1932 +2,2 46079 81,5%
  Antal röstberättigade 57364   +793   56571  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Skellefteå

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
8,3% 9,7% 11,6% 5,3% 50,3% 8,3% 4,5% 1,8% 0,2% 1,4% 0,3% 83,2%
5,9% 2,9% 6,4% 2,7% 59,3% 13,8% 4,7% 3,7% 0,7% 1,7% 0,1% 70,4%
6,5% 3,7% 10,6% 4,8% 56,0% 11,1% 5,2% 1,7% 0,3% 1,8% 0,9% 78,2%
7,4% 2,5% 8,8% 3,8% 58,1% 12,3% 4,9% 2,2%   1,6% 0,5% 81,1%
5,7% 5,3% 8,2% 4,9% 61,1% 8,7% 2,6% 3,5%   1,3% 0,5% 79,4%
9,4% 17,8% 10,3% 3,6% 49,5% 5,3% 2,8% 1,3%   1,4% 0,5% 77,4%
11,0% 22,9% 8,4% 3,9% 42,9% 7,0% 3,2% 0,7% 0,1% 1,7% 0,5% 80,4%
8,1% 30,7% 6,9% 3,9% 36,8% 10,2% 2,0% 1,4%   1,7% 0,6% 79,3%
8,0% 4,7% 8,1% 8,0% 57,8% 6,9% 3,0% 3,5%   1,3%   83,9%
7,2% 5,2% 10,4% 7,5% 57,5% 7,5% 2,4% 2,0% 0,2% 1,8%   82,4%
9,0% 6,2% 18,3% 7,7% 45,8% 7,0% 4,7% 1,3%   0,9% 0,3% 89,2%
8,6% 12,3% 10,3% 4,4% 50,2% 7,6% 4,3% 2,2% 0,1% 1,4% 0,5% 83,6%
6,0% 5,6% 8,8% 6,3% 56,7% 10,5% 3,2% 2,8%   0,6% 0,2% 84,3%
6,5% 22,9% 11,7% 4,1% 43,9% 6,5% 1,7% 2,0% 0,6% 0,9% 0,2% 82,3%
6,2% 24,9% 11,3% 3,1% 41,5% 7,6% 4,6% 0,9%   2,0% 0,4% 86,6%
7,0% 9,3% 9,9% 10,5% 50,7% 8,4% 2,3% 1,8% 0,1% 1,5% 0,6% 74,5%
6,4% 18,0% 10,2% 6,9% 48,1% 5,9% 3,1% 1,3% 0,1% 1,6% 0,1% 84,0%
8,3% 5,2% 10,8% 5,7% 57,6% 7,3% 4,3% 0,8%   2,1% 0,2% 85,3%
12,0% 7,6% 13,1% 3,8% 49,8% 8,0% 3,6% 2,1%   0,8%   84,7%
7,8% 14,6% 13,2% 6,4% 44,1% 6,9% 6,1% 1,0%   0,6% 0,1% 86,7%
8,0% 7,8% 17,2% 5,9% 45,4% 7,9% 6,4% 1,4% 0,1% 1,9% 0,4% 82,1%
9,3% 4,5% 9,9% 6,2% 51,8% 10,1% 5,4% 2,8%   1,1% 0,1% 74,8%
12,4% 13,6% 10,6% 5,4% 43,2% 7,3% 5,3% 2,2%   1,9% 0,3% 84,2%
9,9% 8,7% 11,8% 6,7% 46,0% 7,9% 6,5% 2,2% 0,3% 1,4%   85,9%
8,3% 9,2% 17,1% 5,1% 44,7% 8,3% 6,6% 0,8%   1,1% 0,4% 91,0%
9,6% 7,0% 17,0% 3,6% 48,4% 7,1% 5,7% 1,7%   1,0% 0,1% 89,6%
7,6% 4,5% 11,5% 4,9% 52,0% 10,7% 5,8% 1,4% 1,6%   0,1% 82,4%
9,5% 6,2% 15,0% 5,5% 50,6% 6,5% 5,9% 0,7% 0,1% 2,2% 0,5% 86,9%
12,6% 5,6% 6,5% 2,3% 42,3% 11,6% 14,0% 4,7% 0,5% 2,3% 0,5%  
9,7% 5,8% 12,3% 5,0% 52,1% 8,4% 5,0% 1,7% 0,1% 1,1% 0,4% 84,2%
12,7% 5,0% 14,7% 4,5% 49,6% 7,1% 5,1% 1,3% 0,1% 1,1% 0,4% 82,7%
9,8% 5,1% 16,3% 6,6% 47,9% 6,6% 6,0% 1,7% 0,1% 0,7%   89,8%
7,2% 4,7% 6,7% 5,1% 61,7% 8,7% 2,6% 2,9% 0,4% 0,4% 0,9% 83,8%
9,9% 6,0% 9,7% 6,3% 50,6% 9,9% 3,9% 3,4% 0,4% 1,0%   85,7%
10,1% 4,4% 13,4% 3,4% 50,5% 9,0% 7,4% 1,6% 0,2% 1,3% 0,1% 84,5%
7,3% 11,9% 6,9% 8,6% 52,1% 8,9% 2,3% 2,0%   1,5%   85,0%
6,3% 3,0% 9,7% 4,5% 60,5% 9,5% 4,6% 1,7% 0,1% 1,1% 1,3% 85,0%
11,6% 17,4% 8,5% 8,2% 35,4% 12,0% 4,0% 2,7% 0,1% 1,3% 0,9% 79,2%
12,2% 22,0% 8,4% 8,4% 33,6% 8,9% 4,4% 1,9% 0,1% 1,3%   83,2%
9,6% 4,5% 11,5% 3,8% 57,4% 7,6% 4,3% 1,2% 0,2% 1,0% 0,5% 76,4%
11,7% 3,7% 22,9% 4,4% 47,4% 5,4% 4,0% 0,4%   0,9%   90,9%
9,0% 4,8% 14,2% 4,3% 53,0% 7,9% 5,5% 1,3%   1,0% 0,4% 89,8%
6,2% 3,9% 8,6% 2,7% 62,0% 8,7% 4,8% 3,1%   1,3% 0,4% 83,7%
14,9% 7,8% 17,2% 6,1% 41,7% 6,5% 4,7% 1,0% 0,1% 1,1%   81,2%
10,0% 5,1% 13,4% 4,7% 52,8% 7,3% 5,4% 1,4%   1,4% 0,2% 79,1%
8,2% 5,1% 16,7% 4,6% 50,2% 7,0% 6,4% 1,6% 0,2% 1,0% 0,2% 84,8%
6,0% 3,5% 6,1% 3,8% 65,4% 9,2% 3,0% 2,9% 0,1% 1,3%   79,9%
6,8% 4,8% 6,8% 4,8% 58,2% 12,5% 4,3% 1,8%   0,9% 0,3% 81,5%
16,1% 4,2% 16,7% 5,1% 44,4% 7,6% 5,0% 1,0%   1,0% 0,6% 79,0%
6,6% 3,2% 11,0% 4,9% 58,7% 9,9% 4,5% 0,9% 0,3% 1,2% 1,5% 89,5%
12,6% 5,0% 15,0% 4,3% 46,4% 7,7% 7,9% 1,2%   1,0% 0,6% 83,4%
11,8% 5,6% 13,3% 5,6% 40,5% 8,2% 11,3% 3,1% 0,5% 3,5%    
Skellefteå 9,0% 7,8% 11,9% 5,2% 51,1% 8,3% 4,7% 1,8% 0,1% 1,3% 0,4% 83,7%

http://www.val.se