2010-09-28 08:12:19

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Preliminärt valresultat

Samtliga 9 valdistrikt räknade

4,7%
12,3%
5,0%
7,9%
54,8%
6,5%
0,6%
1,0%
7,0%
0,0%
M C FP KD S V MP SD PA ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,3%
+3,9
2006: 79,4%

Preliminär mandatfördelning - kommun Vilhelmina

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 2   2
C Centerpartiet 4 -3 7
FP Folkpartiet liberalerna 2 -2 4
KD Kristdemokraterna 3 -2 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 +5 14
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna      
SD Sverigedemokraterna      
PA Politiskt Alternativ 3 +3  
Totalt 35   35

Preliminär röstfördelning - kommun Vilhelmina

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 215 4,7% -8 -0,3 223 5,0%
C Centerpartiet 566 12,3% -272 -6,4 838 18,7%
FP Folkpartiet liberalerna 231 5,0% -252 -5,7 483 10,8%
KD Kristdemokraterna 365 7,9% -294 -6,8 659 14,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2518 54,8% +665 +13,5 1853 41,3%
V Vänsterpartiet 299 6,5% -77 -1,9 376 8,4%
MP Miljöpartiet de gröna 28 0,6% -3 -0,1 31 0,7%
SD Sverigedemokraterna 48 1,0% +37 +0,8 11 0,2%
PA Politiskt Alternativ 324 7,0% +324 +7,0    
ÖVR Övriga partier 2   -8 -0,2 10 0,2%
  Giltiga röster 4596 100,0% +112   4484 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 77 1,6% -9 -0,2 86 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 33 0,7% +30 +0,6 3 0,1%
VDT Valdeltagande 4706 83,3% +133 +3,9 4573 79,4%
  Antal röstberättigade 5648   -109   5757  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Vilhelmina

Område M C FP KD S V MP SD PA ÖVR BLANK OG VDT
6,0% 8,9% 4,9% 7,5% 59,5% 4,6% 0,5% 0,9% 7,1% 0,1% 0,9% 1,1% 80,8%
3,6% 22,4% 6,0% 7,8% 47,7% 6,0% 1,1% 0,7% 4,6%   0,7% 0,4% 79,8%
3,8% 17,2% 3,0% 9,0% 51,0% 5,4% 0,8% 1,6% 8,2%   2,1% 0,3% 83,0%
4,0% 12,3% 5,7% 8,1% 53,9% 9,5% 0,5% 1,1% 5,0%   2,1%   81,3%
2,7% 17,1% 4,7% 6,7% 42,3% 9,4% 0,7% 1,0% 15,4%   2,3%   83,3%
4,1% 10,7% 7,4% 10,3% 53,7% 6,5% 0,2% 0,9% 6,3%   1,1% 0,2% 81,1%
4,5% 9,7% 4,1% 7,5% 59,0% 5,9% 0,5% 1,2% 7,4% 0,1% 2,2% 0,1% 81,5%
7,3% 16,4% 4,9% 4,5% 54,2% 6,3% 1,0% 0,7% 4,5%   1,4% 1,7% 72,8%
3,9% 11,6% 3,9% 11,6% 49,6% 10,9% 1,6% 1,6% 5,4%   3,4% 7,6%  
Vilhelmina 4,7% 12,3% 5,0% 7,9% 54,8% 6,5% 0,6% 1,0% 7,0%   1,6% 0,7% 83,3%

http://www.val.se