2010-09-20 00:09:00

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Valnatt

Samtliga 8 valdistrikt räknade

4,7%
12,3%
5,1%
7,8%
54,9%
6,4%
0,6%
1,0%
7,1%
0,0%
M C FP KD S V MP SD PA ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,8%
+2,7
2006: 78,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Vilhelmina

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 2   2
C Centerpartiet 4 -3 7
FP Folkpartiet liberalerna 2 -2 4
KD Kristdemokraterna 3 -2 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 +5 14
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna      
SD Sverigedemokraterna      
PA Politiskt Alternativ 3 +3  
Totalt 35   35

Preliminär röstfördelning - kommun Vilhelmina

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 210 4,7% -5 -0,2 215 4,9%
C Centerpartiet 551 12,3% -272 -6,3 823 18,7%
FP Folkpartiet liberalerna 226 5,1% -254 -5,8 480 10,9%
KD Kristdemokraterna 350 7,8% -299 -6,9 649 14,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2454 54,9% +635 +13,6 1819 41,3%
V Vänsterpartiet 285 6,4% -87 -2,1 372 8,4%
MP Miljöpartiet de gröna 26 0,6% -1   27 0,6%
SD Sverigedemokraterna 46 1,0% +36 +0,8 10 0,2%
PA Politiskt Alternativ 317 7,1% +317 +7,1    
ÖVR Övriga partier 2   -8 -0,2 10 0,2%
  Giltiga röster 4467 100,0% +62   4405 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 72 1,6% -11 -0,3 83 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,5% +19 +0,4 3 0,1%
VDT Valdeltagande 4561 80,8% +70 +2,7 4491 78,0%
  Antal röstberättigade 5648   -109   5757  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Vilhelmina

Område M C FP KD S V MP SD PA ÖVR BLANK OG VDT
6,0% 8,9% 4,9% 7,5% 59,5% 4,6% 0,5% 0,9% 7,1% 0,1% 0,9% 1,1% 80,8%
3,6% 22,4% 6,0% 7,8% 47,7% 6,0% 1,1% 0,7% 4,6%   0,7% 0,4% 79,8%
3,8% 17,2% 3,0% 9,0% 51,0% 5,4% 0,8% 1,6% 8,2%   2,1% 0,3% 83,0%
4,0% 12,3% 5,7% 8,1% 53,9% 9,5% 0,5% 1,1% 5,0%   2,1%   81,3%
2,7% 17,1% 4,7% 6,7% 42,3% 9,4% 0,7% 1,0% 15,4%   2,3%   83,3%
4,1% 10,7% 7,4% 10,3% 53,7% 6,5% 0,2% 0,9% 6,3%   1,1% 0,2% 81,1%
4,5% 9,7% 4,1% 7,5% 59,0% 5,9% 0,5% 1,2% 7,4% 0,1% 2,2% 0,1% 81,5%
7,3% 16,4% 4,9% 4,5% 54,2% 6,3% 1,0% 0,7% 4,5%   1,4% 1,7% 72,8%
Vilhelmina 4,7% 12,3% 5,1% 7,8% 54,9% 6,4% 0,6% 1,0% 7,1%   1,6% 0,5% 80,8%

http://www.val.se