Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-29 17:03:35

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Röster

Samtliga 45 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Haninge

33,26%
3,15%
7,85%
3,87%
31,22%
4,34%
6,87%
5,77%
3,28%
0,38%
M C FP KD S V MP SD RS ÖVR
Valdeltagande
2010: 78,01%
+1,25
2006: 76,76%

Röstfördelning - kommun Haninge

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 14826 33,26% +3357 +5,27 11469 27,99%
C Centerpartiet 1404 3,15% +173 +0,15 1231 3,00%
FP Folkpartiet liberalerna 3500 7,85% -234 -1,26 3734 9,11%
KD Kristdemokraterna 1725 3,87% -509 -1,58 2234 5,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13916 31,22% -864 -4,85 14780 36,07%
V Vänsterpartiet 1936 4,34% -173 -0,80 2109 5,15%
MP Miljöpartiet de gröna 3063 6,87% +1255 +2,46 1808 4,41%
SD Sverigedemokraterna 2573 5,77% +1260 +2,57 1313 3,20%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1464 3,28% +216 +0,24 1248 3,05%
ÖVR Övriga partier 170 0,38% -884 -2,19 1054 2,57%
  Giltiga röster 44577 100,00% +3597   40980 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 590 1,31% -197 -0,58 787 1,88%
OG Ogiltiga röster - övriga 24 0,05% -9 -0,03 33 0,08%
VDT Valdeltagande 45191 78,01% +3391 +1,25 41800 76,76%
  Antal röstberättigade 57928   +3472   54456  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Haninge

Område M C FP KD S V MP SD RS ÖVR BLANK OG VDT
35,32% 2,57% 7,82% 4,18% 30,53% 4,30% 6,62% 5,51% 2,73% 0,42% 1,25% 0,06% 79,95%
48,48% 3,03% 8,80% 4,76% 16,74% 3,61% 7,36% 4,91% 0,87% 1,44% 1,56%   82,63%
46,70% 3,85% 12,06% 4,28% 18,88% 2,03% 6,61% 4,43% 0,80% 0,36% 0,72%   85,88%
36,67% 2,67% 8,08% 4,58% 32,08% 4,83% 5,08% 4,25% 1,75%   0,99%   86,20%
50,33% 2,75% 10,00% 3,83% 19,92% 2,25% 5,67% 4,08% 0,92% 0,25% 1,15%   83,55%
34,06% 3,64% 7,97% 3,64% 30,59% 3,03% 6,93% 6,76% 2,43% 0,95% 0,94%   75,60%
41,26% 3,07% 9,48% 5,27% 22,48% 3,42% 8,17% 4,13% 1,76% 0,97% 1,39%   83,94%
41,61% 2,65% 8,74% 5,15% 27,01% 2,50% 6,40% 4,29% 1,33% 0,31% 1,46%   85,25%
47,67% 2,05% 10,47% 5,01% 23,21% 2,05% 4,66% 3,30% 1,37% 0,23% 0,34%   89,91%
40,04% 2,27% 9,65% 4,19% 29,57% 1,73% 6,28% 5,28% 1,00%   1,35% 0,09% 90,06%
35,04% 1,98% 8,24% 4,48% 29,41% 4,07% 7,92% 5,94% 2,19% 0,73% 1,94%   82,12%
40,85% 3,97% 8,83% 7,43% 23,43% 2,43% 7,30% 4,23% 1,15% 0,38% 0,89%   72,83%
32,01% 2,74% 7,96% 3,36% 35,81% 3,89% 6,54% 4,77% 2,74% 0,18% 1,31%   79,09%
17,34% 0,86% 3,35% 4,89% 42,91% 6,61% 7,47% 8,62% 7,95%   1,79%   58,60%
24,93% 1,83% 4,91% 4,04% 37,54% 8,28% 5,68% 6,83% 5,77% 0,19% 1,14% 0,28% 69,34%
53,19% 3,63% 10,68% 4,96% 16,19% 1,32% 5,62% 3,52% 0,33% 0,55% 0,98%   89,46%
21,63% 2,31% 5,44% 3,67% 41,36% 5,17% 6,39% 7,35% 6,26% 0,41% 1,47%   62,95%
15,57% 1,46% 2,47% 2,33% 45,41% 8,01% 8,59% 6,40% 8,88% 0,87% 1,29% 0,29% 57,03%
26,71% 2,18% 6,26% 3,48% 38,43% 6,95% 6,85% 5,66% 2,98% 0,50% 1,18% 0,10% 73,70%
35,06% 2,33% 7,07% 3,86% 32,80% 5,98% 6,34% 3,79% 2,62% 0,15% 1,08% 0,07% 74,22%
25,17% 2,42% 5,43% 3,93% 39,55% 6,35% 6,94% 7,02% 2,76% 0,42% 1,32% 0,25% 75,19%
24,15% 1,29% 5,56% 2,74% 40,18% 5,31% 7,57% 7,89% 5,07% 0,24% 1,43% 0,08% 74,44%
32,70% 3,41% 8,33% 2,27% 29,29% 6,06% 5,93% 9,34% 1,64% 1,01% 2,10% 0,25%  
31,08% 3,77% 7,88% 3,54% 31,95% 4,39% 7,14% 6,05% 3,87% 0,34% 1,37% 0,05% 76,06%
23,95% 1,58% 5,91% 2,53% 38,92% 6,43% 6,65% 8,12% 5,27% 0,63% 1,35%   66,09%
25,87% 2,33% 9,40% 2,55% 39,72% 3,94% 7,22% 4,81% 4,01% 0,15% 1,65% 0,14% 74,47%
26,79% 3,57% 9,30% 4,42% 29,61% 4,98% 11,18% 4,89% 4,79% 0,47% 2,30%   74,23%
28,64% 3,69% 7,83% 3,47% 36,13% 5,15% 5,59% 4,47% 4,92% 0,11% 0,45%   79,26%
32,19% 3,29% 7,23% 5,65% 32,85% 3,15% 6,96% 4,60% 3,94% 0,13% 0,26%   83,66%
12,54% 1,36% 2,87% 2,11% 48,49% 9,97% 5,14% 5,44% 11,63% 0,45% 0,45%   54,78%
15,53% 0,61% 1,83% 0,91% 51,75% 8,83% 4,41% 4,41% 11,26% 0,46% 0,45% 0,15% 53,92%
13,11% 1,28% 2,42% 1,00% 52,14% 8,40% 5,98% 4,70% 10,54% 0,43% 0,99%   48,90%
12,95% 2,08% 3,13% 2,83% 50,89% 5,06% 6,40% 7,89% 8,18% 0,60% 1,03%   49,13%
54,53% 3,37% 12,21% 3,90% 14,16% 2,10% 5,17% 4,12% 0,30% 0,15% 1,04%   85,33%
38,93% 4,75% 8,90% 4,25% 24,17% 1,82% 7,18% 7,79% 2,22%   1,59% 0,10% 86,72%
35,39% 4,30% 10,89% 2,15% 22,64% 3,58% 9,03% 7,88% 3,87% 0,29% 1,41%   74,06%
37,04% 3,73% 10,75% 4,03% 26,29% 4,18% 6,72% 4,85% 2,02% 0,37% 0,89%   82,13%
37,26% 4,91% 7,77% 2,74% 26,97% 3,31% 6,51% 8,57% 1,83% 0,11% 1,13% 0,11% 79,04%
19,43% 2,32% 6,62% 2,67% 42,22% 5,76% 7,91% 7,48% 5,07% 0,52% 2,02%   73,41%
20,83% 2,80% 3,73% 3,01% 41,45% 4,46% 6,63% 10,98% 5,60% 0,52% 2,72% 0,10% 68,62%
40,98% 4,39% 10,43% 7,53% 23,18% 2,57% 5,88% 4,06% 0,66% 0,33% 1,15%   86,61%
32,82% 6,31% 9,41% 5,94% 23,77% 3,38% 10,05% 5,58% 2,47% 0,27% 1,80%   81,25%
27,77% 2,99% 8,52% 4,09% 32,96% 3,87% 8,41% 7,19% 3,76% 0,44% 1,42% 0,11% 79,97%
42,67% 7,85% 8,21% 3,17% 21,92% 3,17% 7,62% 4,22% 1,06% 0,12% 1,16%   66,59%
39,09% 5,88% 7,75% 3,12% 23,86% 3,21% 7,57% 7,93% 1,42% 0,18% 1,06%   82,13%
43,54% 9,34% 6,16% 2,78% 23,26% 3,78% 5,17% 4,57% 0,80% 0,60% 2,14%   80,56%
29,97% 4,43% 9,53% 2,84% 31,10% 5,11% 8,51% 5,33% 2,38% 0,79% 2,21% 0,33%  
Haninge 33,26% 3,15% 7,85% 3,87% 31,22% 4,34% 6,87% 5,77% 3,28% 0,38% 1,31% 0,05% 78,01%

Röstfördelning övriga partier - kommun Haninge

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
  Lådhållarpartiet 63 0,14% +63 +0,14    
ND Nationaldemokraterna     -223 -0,54 223 0,54%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -64 -0,16 64 0,16%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 107 0,24% -660 -1,63 767 1,87%
  Totalt övriga partier 170 0,38% -884 -2,19 1054 2,57%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Haninge

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 21
Feministiskt initiativ 16
Fi 9
Drevvikenpartiet 7
Nationaldemokraterna 7
Svenskarnas parti 6
PP 4
FI 3
Pensionärspartiet 3
Enhet 2
Kalle Anka partiet 2
Kommunistiska Partiet 2
Tullingepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 23

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se