Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-10-01 09:06:54

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster

Samtliga 50 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Södertälje

21,90%
4,34%
6,27%
3,87%
36,95%
5,91%
7,88%
7,31%
3,45%
0,60%
1,53%
M C FP KD S V MP SD ND PPS ÖVR
Valdeltagande
2010: 74,25%
+1,13
2006: 73,12%

Röstfördelning - kommun Södertälje

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 10333 21,90% +402 -0,55 9931 22,45%
C Centerpartiet 2046 4,34% -653 -1,76 2699 6,10%
FP Folkpartiet liberalerna 2959 6,27% -448 -1,43 3407 7,70%
KD Kristdemokraterna 1828 3,87% -556 -1,51 2384 5,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17436 36,95% +1937 +1,92 15499 35,03%
V Vänsterpartiet 2787 5,91% -398 -1,29 3185 7,20%
MP Miljöpartiet de gröna 3718 7,88% +642 +0,93 3076 6,95%
SD Sverigedemokraterna 3447 7,31% +2473 +5,10 974 2,20%
ND Nationaldemokraterna 1628 3,45% -55 -0,35 1683 3,80%
PPS Pensionärspartiet i Södertälje 284 0,60% -1024 -2,35 1308 2,96%
ÖVR Övriga partier 720 1,53% +621 +1,30 99 0,22%
  Giltiga röster 47186 100,00% +2941   44245 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 503 1,05% -184 -0,47 687 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,01% -14 -0,03 21 0,05%
VDT Valdeltagande 47696 74,25% +2743 +1,13 44953 73,12%
  Antal röstberättigade 64234   +2755   61479  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Södertälje

Område M C FP KD S V MP SD ND PPS ÖVR BLANK OG VDT
22,42% 5,34% 6,34% 3,34% 32,82% 6,20% 10,25% 7,22% 3,42% 0,49% 2,15% 1,19% 0,01% 75,87%
21,77% 2,92% 5,04% 2,32% 33,97% 7,16% 9,58% 9,68% 6,25% 0,71% 0,60% 1,00%   68,54%
20,13% 2,36% 6,75% 2,92% 42,18% 5,62% 3,37% 10,24% 4,61% 1,12% 0,67% 0,67%   65,57%
16,29% 1,19% 4,90% 3,58% 51,39% 4,24% 5,17% 7,02% 4,50% 0,40% 1,32% 0,53%   66,81%
18,58% 2,76% 7,29% 2,49% 40,62% 6,76% 5,33% 11,11% 4,36% 0,18% 0,53% 0,79%   75,95%
27,01% 3,64% 9,05% 2,51% 29,27% 6,78% 7,54% 8,04% 4,52% 1,26% 0,38% 1,85%   75,16%
24,37% 4,75% 8,39% 4,35% 31,65% 5,86% 6,47% 9,61% 3,94% 0,61%   2,27%   74,41%
31,24% 6,72% 9,83% 4,41% 27,04% 5,64% 4,99% 6,58% 3,04% 0,36% 0,14% 1,14%   84,23%
11,98% 2,32% 5,50% 3,79% 54,40% 7,21% 3,91% 5,75% 4,52% 0,37% 0,24% 0,37%   60,23%
26,03% 5,14% 14,07% 3,20% 30,83% 5,73% 5,64% 5,39% 3,20% 0,42% 0,34% 1,41%   85,33%
22,08% 4,08% 7,73% 3,53% 30,68% 6,73% 8,83% 9,16% 5,74% 1,10% 0,33% 1,63%   74,27%
20,58% 3,40% 6,29% 3,00% 36,46% 6,29% 6,49% 11,39% 5,00% 0,40% 0,70% 2,25%   76,30%
14,11% 1,40% 4,75% 5,45% 47,21% 10,47% 5,45% 5,45% 4,05% 0,98% 0,70% 1,51%   56,75%
41,80% 4,71% 8,86% 3,94% 24,15% 3,74% 4,36% 6,71% 1,11% 0,35% 0,28% 1,03%   86,80%
4,21% 1,40% 4,41% 4,81% 62,73% 10,02% 3,61% 4,21% 1,80% 0,80% 2,00% 0,99%   50,60%
5,04% 0,54% 5,99% 6,54% 67,17% 5,86% 1,50% 1,63% 1,09% 0,41% 4,22% 0,27%   61,08%
14,54% 2,17% 8,15% 5,03% 48,78% 4,89% 4,76% 6,66% 3,94% 0,14% 0,95% 1,08%   56,66%
23,77% 6,08% 4,81% 2,72% 22,96% 12,34% 16,88% 6,62% 2,00% 0,36% 1,45% 1,34%   76,72%
21,34% 5,32% 4,02% 3,16% 22,92% 5,82% 19,61% 6,68% 3,16% 0,36% 7,61% 1,07%   84,10%
11,50% 3,69% 2,06% 1,84% 29,28% 11,06% 25,38% 5,31% 3,36% 0,87% 5,64% 0,97%   73,08%
26,48% 6,37% 4,99% 2,82% 27,42% 4,27% 13,82% 4,56% 1,88% 0,51% 6,87% 1,50%   82,43%
25,90% 7,75% 3,56% 2,10% 14,54% 4,57% 25,97% 5,78% 2,67% 0,44% 6,73% 1,01% 0,06% 78,54%
24,19% 17,38% 4,69% 2,95% 24,04% 3,63% 7,33% 9,83% 4,31% 0,08% 1,59% 1,05%   80,83%
27,47% 17,86% 2,84% 2,30% 17,46% 3,79% 18,54% 6,22% 2,44%   1,08% 0,54%   79,72%
20,61% 3,64% 5,45% 3,03% 33,18% 5,91% 16,97% 7,73% 1,97% 0,30% 1,21% 2,07% 0,15%  
21,35% 3,29% 6,20% 4,43% 41,25% 5,60% 5,42% 7,40% 3,48% 0,71% 0,87% 0,91% 0,02% 72,64%
19,25% 2,07% 8,28% 2,69% 41,30% 6,52% 4,04% 9,73% 4,55% 0,83% 0,72% 1,23%   71,81%
28,88% 2,05% 5,94% 4,79% 30,94% 6,96% 8,45% 7,65% 2,97% 0,91% 0,46% 0,68% 0,11% 77,12%
16,79% 2,40% 8,35% 3,45% 44,43% 5,57% 5,57% 7,39% 3,93% 0,67% 1,44% 0,76%   63,29%
26,89% 2,98% 9,19% 2,47% 28,68% 6,55% 8,77% 8,43% 4,60% 0,68% 0,77% 0,76%   76,29%
29,59% 2,97% 7,48% 3,74% 30,36% 5,72% 8,58% 5,61% 4,07% 0,88% 0,99% 0,87%   69,47%
15,37% 2,14% 5,84% 1,56% 41,05% 7,39% 4,67% 12,65% 8,37% 0,78% 0,19% 1,15%   70,37%
22,60% 2,98% 7,12% 5,22% 38,25% 5,63% 6,21% 5,96% 3,89% 1,74% 0,41% 1,55%   75,23%
27,70% 4,20% 6,79% 5,09% 29,31% 5,72% 7,33% 8,40% 3,93% 0,98% 0,54% 0,71%   70,84%
15,32% 1,67% 3,35% 2,32% 39,90% 10,17% 8,62% 10,81% 6,82% 0,77% 0,26% 1,15%   66,67%
22,89% 3,47% 4,96% 4,16% 36,47% 6,44% 6,14% 10,21% 3,67% 0,79% 0,79% 0,98%   77,37%
14,33% 2,84% 4,54% 5,25% 46,52% 6,38% 4,82% 7,66% 6,24% 1,13% 0,28% 2,22%   69,13%
22,64% 3,27% 6,05% 5,33% 38,74% 5,57% 4,84% 9,20% 2,91% 0,97% 0,48% 1,90%   79,89%
29,95% 5,29% 6,31% 5,74% 30,74% 4,73% 5,74% 8,11% 2,70% 0,68%   0,45%   83,99%
30,25% 8,80% 8,35% 5,75% 26,75% 2,87% 6,01% 7,63% 3,23% 0,18% 0,18% 0,62% 0,09% 84,04%
32,34% 6,40% 8,72% 3,31% 23,84% 5,30% 4,08% 11,70% 3,86%   0,44% 0,98% 0,11% 79,65%
36,94% 11,34% 6,14% 2,29% 19,35% 4,37% 5,41% 10,72% 3,12% 0,21% 0,10% 1,64%   85,93%
15,11% 1,70% 8,75% 5,11% 50,23% 5,34% 2,61% 5,57% 3,18% 0,80% 1,59% 0,34%   74,83%
8,08%   3,59% 5,39% 66,43% 5,57% 3,77% 1,80% 1,62% 0,18% 3,59%     56,09%
10,69% 1,57% 4,80% 6,96% 57,65% 6,08% 2,94% 5,20% 2,45% 0,59% 1,08% 0,49% 0,10% 56,69%
14,22% 1,33% 4,70% 5,66% 60,36% 3,73% 2,17% 4,46% 1,81% 0,72% 0,84% 0,48%   59,91%
12,38% 1,08% 2,80% 7,21% 64,37% 1,94% 2,48% 2,69% 1,08% 0,54% 3,44% 0,43% 0,11% 64,37%
11,13% 1,19% 3,56% 4,75% 69,14% 3,71% 0,89% 3,12% 1,19% 0,45% 0,89% 0,74%   55,98%
16,74% 1,88% 4,92% 2,72% 50,00% 7,01% 4,50% 7,43% 2,82% 1,36% 0,63% 0,83%   64,57%
14,69% 1,76% 4,70% 3,17% 51,59% 6,23% 6,11% 6,46% 3,88% 0,12% 1,29% 0,23%   69,80%
21,20% 1,88% 7,40% 5,77% 42,66% 6,15% 4,89% 5,90% 2,38% 0,75% 1,00% 0,87%   73,29%
21,87% 4,12% 3,33% 4,91% 42,63% 4,91% 8,56% 6,34% 1,74% 0,32% 1,27% 1,87%    
Södertälje 21,90% 4,34% 6,27% 3,87% 36,95% 5,91% 7,88% 7,31% 3,45% 0,60% 1,53% 1,05% 0,01% 74,25%

Röstfördelning övriga partier - kommun Södertälje

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
Jp Järna Partiet 417 0,88% +417 +0,88    
Södp Södertäljepartiet 243 0,51% +243 +0,51    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -32 -0,07 32 0,07%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 60 0,13% -7 -0,02 67 0,15%
  Totalt övriga partier 720 1,53% +621 +1,30 99 0,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Södertälje

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se