Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-24 13:15:42

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster

Samtliga 36 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Hässleholm

23,98%
9,81%
5,30%
5,57%
29,56%
3,03%
5,36%
14,15%
2,57%
0,67%
M C FP KD S V MP SD FOV ÖVR
Valdeltagande
2010: 80,26%
+3,16
2006: 77,10%

Röstfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7544 23,98% +1552 +3,42 5992 20,56%
C Centerpartiet 3086 9,81% -414 -2,20 3500 12,01%
FP Folkpartiet liberalerna 1667 5,30% +136 +0,04 1531 5,25%
KD Kristdemokraterna 1754 5,57% -607 -2,53 2361 8,10%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9299 29,56% -400 -3,73 9699 33,28%
V Vänsterpartiet 954 3,03% +53 -0,06 901 3,09%
MP Miljöpartiet de gröna 1687 5,36% +683 +1,92 1004 3,45%
SD Sverigedemokraterna 4452 14,15% +2559 +7,65 1893 6,50%
FOV Folkets Väl 808 2,57% -1306 -4,69 2114 7,25%
ÖVR Övriga partier 211 0,67% +64 +0,17 147 0,50%
  Giltiga röster 31462 100,00% +2320   29142 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 535 1,67% -72 -0,37 607 2,04%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,05% +7 +0,02 9 0,03%
VDT Valdeltagande 32013 80,26% +2255 +3,16 29758 77,10%
  Antal röstberättigade 39885   +1289   38596  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Hässleholm

Område M C FP KD S V MP SD FOV ÖVR BLANK OG VDT
24,47% 8,49% 5,73% 5,21% 30,92% 3,24% 5,63% 12,90% 2,55% 0,85% 1,62% 0,06% 80,08%
19,21% 24,34% 6,01% 2,05% 19,94% 3,08% 5,13% 16,72% 2,79% 0,73% 1,73%   80,42%
21,28% 5,07% 5,07% 4,50% 38,63% 3,83% 5,07% 13,63% 2,14% 0,79% 1,22%   75,10%
25,41% 4,48% 5,06% 6,82% 27,46% 4,28% 7,01% 14,61% 3,02% 1,85% 1,34% 0,10% 70,45%
17,70% 31,48% 3,29% 3,70% 19,14% 2,67% 3,70% 17,28% 1,03%   1,82%   85,64%
26,03% 5,63% 6,15% 4,50% 32,03% 3,53% 6,00% 12,15% 3,00% 0,98% 1,55%   83,27%
27,31% 4,63% 5,54% 5,54% 28,68% 3,54% 6,08% 15,43% 2,18% 1,09% 1,69% 0,18% 72,55%
19,31% 18,31% 3,30% 2,99% 30,19% 2,22% 5,59% 16,48% 1,30% 0,31% 1,21% 0,23% 78,39%
22,54% 13,03% 4,93% 6,34% 26,41% 2,11% 6,34% 15,85% 2,11% 0,35% 2,74%   82,49%
26,13% 7,90% 9,33% 5,93% 28,43% 3,29% 5,93% 9,88% 3,18%   1,09%   82,82%
26,82% 4,04% 8,43% 6,55% 33,36% 1,43% 6,01% 9,78% 3,23% 0,36% 1,67% 0,09% 81,77%
13,05% 2,13% 2,53% 4,53% 58,19% 4,39% 3,99% 8,92% 1,60% 0,67% 0,66% 0,13% 64,70%
29,12% 5,75% 5,39% 4,82% 29,26% 2,73% 4,60% 13,73% 3,31% 1,29% 1,77%   82,18%
28,65% 4,09% 7,30% 6,50% 29,37% 3,05% 5,86% 11,00% 3,37% 0,80% 1,89%   83,22%
27,48% 11,31% 5,42% 5,61% 25,42% 2,62% 4,11% 15,23% 2,06% 0,75% 2,01%   86,46%
22,33% 6,36% 4,64% 5,29% 31,28% 5,29% 8,31% 11,65% 2,80% 2,05% 2,11% 0,21% 72,66%
27,77% 7,14% 7,03% 6,92% 33,26% 2,52% 4,72% 7,79% 2,52% 0,33% 1,83%   85,85%
21,99% 3,73% 6,22% 6,64% 30,29% 8,30% 9,13% 10,37% 1,24% 2,07% 2,43%    
23,49% 11,12% 4,87% 5,93% 28,20% 2,82% 5,10% 15,39% 2,58% 0,49% 1,72% 0,04% 80,45%
23,37% 10,34% 6,32% 5,17% 25,00% 4,31% 4,79% 18,39% 1,82% 0,48% 2,06%   80,57%
22,42% 10,45% 4,07% 7,32% 32,52% 3,02% 4,41% 14,05% 1,39% 0,35% 1,49%   75,15%
15,62% 9,34% 5,94% 3,90% 26,99% 2,38% 3,40% 20,37% 11,71% 0,34% 2,00%   75,60%
19,64% 27,39% 4,01% 9,68% 10,93% 1,94% 4,98% 14,11% 7,19% 0,14% 1,09%   82,13%
20,08% 10,56% 4,52% 8,67% 34,59% 1,89% 2,92% 14,51% 1,51% 0,75% 2,03%   74,95%
22,44% 17,25% 3,21% 4,12% 21,98% 3,21% 6,41% 18,32% 1,98% 1,07% 2,38% 0,30% 75,20%
31,94% 7,24% 7,24% 4,72% 28,10% 1,65% 4,94% 11,09% 2,85% 0,22% 1,41%   84,15%
25,79% 10,69% 4,25% 4,56% 29,09% 2,52% 5,19% 14,94% 2,83% 0,16% 1,62%   83,80%
21,62% 8,36% 3,47% 5,16% 32,30% 4,18% 4,45% 16,81% 3,11% 0,53% 2,01%   74,97%
21,38% 6,29% 4,53% 3,27% 35,35% 3,14% 3,90% 17,74% 2,64% 1,76% 2,57%   74,86%
19,82% 16,14% 3,81% 4,70% 22,87% 3,05% 4,45% 21,60% 3,56%   0,88% 0,13% 83,25%
27,52% 21,10% 2,75% 7,03% 16,21% 3,36% 4,89% 16,21% 0,92%   0,61%   81,03%
19,80% 5,77% 5,44% 5,22% 41,57% 1,85% 4,03% 14,47% 1,74% 0,11% 1,50%   83,68%
25,26% 8,92% 5,72% 5,31% 31,65% 2,86% 5,85% 12,53% 1,43% 0,48% 1,67% 0,07% 80,90%
19,95% 9,80% 6,48% 6,99% 29,33% 2,47% 7,84% 15,43% 1,28% 0,43% 1,01%   83,86%
35,34% 8,05% 4,60% 7,95% 22,41% 2,30% 5,46% 12,64% 0,67% 0,57% 1,97% 0,09% 78,73%
25,76% 15,82% 4,87% 8,32% 21,50% 2,64% 5,27% 13,18% 2,03% 0,61% 1,79% 0,20% 75,75%
16,96% 19,35% 2,08% 5,36% 26,19% 4,76% 6,55% 16,07% 2,68%   1,47%   74,95%
28,71% 5,74% 5,74% 6,22% 20,10% 5,26% 11,96% 13,40%   2,87% 5,00%    
Hässleholm 23,98% 9,81% 5,30% 5,57% 29,56% 3,03% 5,36% 14,15% 2,57% 0,67% 1,67% 0,05% 80,26%

Röstfördelning övriga partier - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
SOC.P Socialistiska Partiet 169 0,54% +169 +0,54    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -99 -0,34 99 0,34%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 42 0,13% -6 -0,03 48 0,16%
  Totalt övriga partier 211 0,67% +64 +0,17 147 0,50%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Hässleholm

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 20
SPI 8
Feministiskt Initiativ 4
Sveriges Nationella Demokratiska Parti 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se