Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-24 12:59:37

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Röster

Samtliga 38 valdistrikt räknade

Protokoll slutlig sammanräkning Varberg

28,29%
11,94%
6,43%
3,76%
31,47%
4,48%
5,26%
4,17%
4,09%
0,11%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Valdeltagande
2010: 84,54%
+2,62
2006: 81,93%

Röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 10745 28,29% +2011 +2,83 8734 25,46%
C Centerpartiet 4534 11,94% -839 -3,73 5373 15,66%
FP Folkpartiet liberalerna 2442 6,43% +467 +0,67 1975 5,76%
KD Kristdemokraterna 1428 3,76% -354 -1,44 1782 5,20%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11954 31,47% +293 -2,52 11661 34,00%
V Vänsterpartiet 1703 4,48% -196 -1,05 1899 5,54%
MP Miljöpartiet de gröna 1998 5,26% +903 +2,07 1095 3,19%
SD Sverigedemokraterna 1582 4,17% +579 +1,24 1003 2,92%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1554 4,09% +811 +1,93 743 2,17%
ÖVR Övriga partier 41 0,11% +5   36 0,10%
  Giltiga röster 37981 100,00% +3680   34301 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 729 1,88% -362 -1,20 1091 3,08%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,02% -2 -0,01 11 0,03%
VDT Valdeltagande 38719 84,54% +3316 +2,62 35403 81,93%
  Antal röstberättigade 45797   +2584   43213  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
26,63% 13,29% 6,32% 3,95% 31,90% 4,63% 4,90% 4,59% 3,68% 0,11% 1,87% 0,02% 84,45%
20,18% 3,66% 6,75% 2,77% 48,33% 6,10% 5,45% 3,58% 3,01% 0,16% 1,92%   78,95%
30,00% 12,12% 6,97% 6,21% 31,29% 3,33% 2,65% 3,94% 3,33% 0,15% 1,86%   83,70%
34,73% 6,24% 7,81% 2,50% 29,74% 4,01% 7,35% 4,46% 3,09% 0,07% 2,06%   82,58%
16,18% 2,59% 4,01% 4,40% 51,85% 6,13% 5,73% 5,81% 3,22% 0,08% 2,00% 0,15% 78,04%
32,34% 2,91% 8,66% 3,58% 34,80% 4,93% 4,63% 3,73% 4,41%   1,54% 0,07% 88,32%
18,29% 31,71% 5,56% 3,94% 18,98% 8,10% 4,40% 5,56% 3,24% 0,23% 2,04%   81,07%
21,21% 24,12% 3,89% 3,31% 24,71% 9,34% 2,92% 6,23% 4,09% 0,19% 1,91%   79,64%
28,68% 24,07% 7,55% 3,71% 18,18% 4,61% 4,10% 4,74% 4,35%   3,10%   85,02%
19,98% 3,47% 4,75% 3,09% 46,76% 7,32% 6,49% 4,98% 3,17%   1,19%   84,83%
33,63% 17,26% 9,87% 2,69% 19,51% 3,59% 5,83% 6,50% 0,90% 0,22% 3,67%   84,18%
24,66% 4,31% 5,19% 3,51% 46,53% 3,59% 4,95% 3,51% 3,75%   1,65%   82,78%
31,08% 9,90% 8,52% 4,51% 27,58% 4,37% 5,24% 3,20% 5,46% 0,15% 1,93%   86,64%
37,90% 9,70% 6,80% 2,45% 24,41% 2,34% 7,58% 4,01% 4,79%   1,32%   88,94%
21,63% 37,82% 4,17% 3,37% 16,35% 3,69% 3,21% 5,13% 4,65%   0,95%   85,37%
26,00% 21,71% 6,00% 4,86% 28,10% 2,86% 2,57% 3,81% 4,00% 0,10% 2,05%   82,72%
19,93% 23,00% 4,18% 4,67% 30,75% 4,67% 3,44% 5,78% 3,44% 0,12% 1,81%   76,31%
23,65% 29,84% 5,02% 5,31% 20,96% 4,15% 3,06% 4,66% 3,13% 0,22% 1,22%   82,65%
31,03% 18,01% 6,18% 4,39% 23,21% 3,05% 4,24% 5,65% 4,17% 0,07% 2,25%   84,25%
29,69% 9,56% 8,19% 5,12% 18,43% 6,48% 13,31% 7,85%   1,37% 3,30%    
29,99% 10,56% 6,55% 3,56% 31,04% 4,33% 5,62% 3,73% 4,52% 0,11% 1,90% 0,03% 84,64%
28,06% 4,35% 6,67% 3,33% 36,76% 4,72% 6,57% 3,06% 6,39% 0,09% 1,28%   83,13%
32,48% 3,16% 7,97% 2,66% 36,38% 4,32% 5,73% 3,49% 3,82%   2,19% 0,08% 81,59%
26,94% 23,01% 4,79% 2,88% 25,70% 2,30% 5,75% 4,31% 4,31%   2,34%   87,61%
33,19% 4,85% 7,61% 3,34% 33,95% 4,85% 5,27% 3,26% 3,68%   1,73%   84,11%
33,28% 3,90% 7,81% 2,89% 31,41% 4,75% 6,54% 3,90% 5,35% 0,17% 2,64%   79,45%
20,98% 23,43% 4,44% 3,83% 30,63% 4,13% 2,60% 5,97% 3,68% 0,31% 3,12%   82,50%
15,78% 38,32% 3,48% 3,89% 20,08% 5,53% 3,89% 5,33% 3,69%   1,41%   80,88%
17,91% 34,65% 3,96% 3,96% 22,76% 4,99% 3,96% 3,52% 4,26%   2,01%   86,01%
22,22% 27,41% 3,21% 5,43% 25,93% 2,72% 4,69% 4,94% 3,46%   3,34%   82,16%
14,12% 2,26% 3,30% 2,92% 54,71% 8,66% 6,03% 4,14% 3,58% 0,28% 1,39% 0,09% 73,58%
31,85% 8,25% 7,01% 2,84% 34,12% 4,08% 6,45% 2,75% 2,65%   1,12%   90,81%
39,06% 5,47% 10,04% 3,22% 26,76% 2,70% 4,42% 2,32% 6,00%   1,69% 0,15% 89,58%
38,54% 4,86% 8,59% 6,42% 24,05% 4,08% 5,21% 2,52% 5,73%   1,96% 0,09% 88,75%
39,95% 6,41% 7,27% 4,93% 24,78% 2,34% 7,40% 2,71% 4,19%   1,93%   85,61%
22,88% 16,96% 4,28% 2,83% 36,92% 3,01% 4,28% 5,38% 3,28% 0,18% 1,88%   83,00%
26,61% 21,71% 5,14% 3,92% 25,39% 2,29% 5,47% 3,67% 5,80%   1,53%   80,88%
32,95% 3,67% 7,63% 2,01% 32,59% 5,97% 6,47% 4,75% 3,96%   1,97%   80,43%
37,90% 3,67% 7,75% 4,77% 26,83% 4,36% 5,46% 3,53% 5,67% 0,07% 1,63%   83,52%
30,07% 6,52% 4,71% 3,62% 21,01% 10,51% 14,49% 3,62% 2,17% 3,26% 2,46% 0,35%  
Varberg 28,29% 11,94% 6,43% 3,76% 31,47% 4,48% 5,26% 4,17% 4,09% 0,11% 1,88% 0,02% 84,54%

Röstfördelning övriga partier - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 41 0,11% +5   36 0,10%
  Totalt övriga partier 41 0,11% +5   36 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Varberg

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 11
Feministiskt initiativ 6
Vägvalet 5
Kungsbackaborna 4
Feministiskt Initiativ 2
Kommunistiska Partiet 2
Nationaldemokraterna 2
Östra spåret 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se