2010-09-20 02:26:10

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Valnatt

Samtliga 32 valdistrikt räknade

11,2%
6,0%
4,8%
4,0%
56,1%
9,1%
4,5%
0,9%
3,2%
0,2%
M C FP KD S V MP SD NS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,3%
+2,4
2006: 82,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Piteå

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 6 +2 4
C Centerpartiet 3 -2 5
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 30 +1 29
V Vänsterpartiet 5   5
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna      
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1 -2 3
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Piteå

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3092 11,2% +992 +3,2 2100 8,0%
C Centerpartiet 1655 6,0% -622 -2,7 2277 8,7%
FP Folkpartiet liberalerna 1338 4,8% +78 +0,1 1260 4,8%
KD Kristdemokraterna 1104 4,0% -236 -1,1 1340 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15489 56,1% +1113 +1,4 14376 54,7%
V Vänsterpartiet 2510 9,1% +325 +0,8 2185 8,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1229 4,5% +446 +1,5 783 3,0%
SD Sverigedemokraterna 239 0,9% +107 +0,4 132 0,5%
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 884 3,2% -587 -2,4 1471 5,6%
ÖVR Övriga partier 67 0,2% -290 -1,1 357 1,4%
  Giltiga röster 27607 100,0% +1326   26281 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 327 1,2% -107 -0,5 434 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 76 0,3% +64 +0,2 12  
VDT Valdeltagande 28010 85,3% +1283 +2,4 26727 82,9%
  Antal röstberättigade 32829   +587   32242  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Piteå

Område M C FP KD S V MP SD NS ÖVR BLANK OG VDT
11,2% 5,7% 5,1% 3,2% 56,0% 9,4% 4,8% 0,9% 3,6% 0,3% 1,2% 0,3% 84,2%
6,3% 17,9% 3,8% 4,1% 43,7% 14,0% 4,7% 1,9% 3,0% 0,5% 1,6% 0,5% 84,7%
9,3% 7,2% 2,3% 3,9% 60,0% 9,1% 5,2% 0,6% 2,5%   0,6%   88,1%
12,1% 3,7% 6,8% 3,0% 50,0% 11,4% 10,1% 0,7% 1,9% 0,4% 1,8% 0,2% 82,4%
16,1% 2,8% 7,7% 3,3% 49,6% 9,9% 6,4% 0,5% 3,5% 0,2% 1,2% 0,2% 87,4%
15,3% 4,3% 5,5% 3,1% 55,6% 8,0% 3,9% 0,7% 2,7% 1,0% 1,4% 0,2% 83,6%
14,2% 3,7% 5,1% 3,2% 56,1% 8,8% 5,1% 0,6% 2,8% 0,3% 1,3% 0,5% 82,3%
5,8% 3,4% 4,7% 4,8% 65,5% 8,6% 2,8% 0,6% 3,6% 0,2% 0,9% 0,5% 81,6%
10,5% 11,0% 5,7% 4,3% 53,0% 8,0% 4,5% 1,2% 1,7%   0,5%   86,6%
8,4% 12,5% 3,2% 3,7% 54,9% 8,5% 3,7% 1,5% 3,6%   0,7% 0,1% 86,7%
12,1% 6,3% 3,9% 4,9% 52,4% 8,3% 4,7% 0,8% 5,8% 0,6% 0,9% 0,1% 86,7%
8,9% 9,1% 5,8% 4,3% 52,5% 11,7% 1,8% 1,3% 4,6%   0,8%   86,5%
9,3% 16,0% 3,8% 1,9% 44,3% 7,1% 3,3% 0,5% 13,8%   2,5% 0,2% 84,4%
12,9% 2,3% 5,1% 2,8% 58,2% 10,7% 4,0% 0,8% 3,2%   1,3% 0,8% 84,9%
7,4% 3,4% 5,7% 1,5% 63,7% 9,3% 5,0% 1,3% 2,5% 0,1% 0,5% 0,6% 80,5%
9,1% 5,8% 4,2% 2,5% 60,2% 10,0% 3,7% 1,1% 3,0% 0,3% 1,0% 0,1% 83,6%
7,8% 3,8% 4,4% 1,5% 63,2% 9,7% 4,5% 0,9% 4,0% 0,2% 1,5%   83,1%
11,3% 6,4% 4,6% 5,0% 56,3% 8,7% 4,0% 0,9% 2,8% 0,1% 1,2% 0,3% 86,8%
11,4% 3,7% 6,5% 4,5% 61,7% 6,5% 4,2% 0,3% 1,1%   0,9%   90,9%
11,3% 3,6% 3,0% 5,0% 63,9% 6,8% 3,1% 1,1% 2,1%   0,7% 0,4% 92,2%
6,8% 10,4% 3,3% 8,6% 55,6% 6,8% 5,6% 1,5% 1,5%   0,9% 0,3% 89,8%
5,6% 11,5% 3,3% 5,9% 60,9% 6,2% 2,7% 1,2% 2,7%   1,2%   90,2%
9,5% 5,2% 7,2% 7,7% 56,5% 6,7% 3,8% 0,6% 2,8% 0,1% 0,8%   87,6%
13,4% 6,9% 4,4% 11,3% 50,9% 6,8% 2,4% 1,0% 2,8%   0,7%   89,0%
14,5% 4,0% 4,3% 3,2% 55,0% 10,5% 5,0% 1,2% 2,3% 0,1% 1,5% 0,3% 85,5%
8,7% 21,8% 2,1% 1,9% 47,5% 11,2% 2,3% 0,8% 3,3% 0,4% 1,0% 0,4% 86,7%
4,1% 6,9% 0,8% 2,4% 69,4% 11,8% 0,8% 2,0% 1,6%   1,2%   73,6%
10,4% 3,3% 3,3% 3,3% 59,0% 11,9% 3,3% 1,2% 3,2% 1,1% 0,1%   83,2%
12,2% 2,5% 4,4% 3,2% 62,3% 7,7% 3,2% 0,6% 3,7% 0,1% 1,3% 0,2% 85,0%
12,7% 5,5% 5,2% 3,2% 53,3% 10,4% 6,6% 0,5% 2,7%   1,6% 0,9% 87,3%
4,5% 9,7% 3,5% 6,6% 57,8% 10,1% 3,3% 0,8% 3,7%   1,8% 0,2% 81,4%
11,0% 12,2% 3,4% 5,8% 50,4% 8,5% 4,0% 0,9% 3,8%   1,5%   85,4%
19,2% 4,2% 7,0% 3,7% 47,2% 8,5% 6,0% 0,8% 3,2% 0,1% 1,8% 0,9% 85,5%
6,8% 11,2% 3,3% 5,7% 53,3% 12,0% 4,0% 1,2% 2,0% 0,5% 1,5% 0,3% 90,7%
Piteå 11,2% 6,0% 4,8% 4,0% 56,1% 9,1% 4,5% 0,9% 3,2% 0,2% 1,2% 0,3% 85,3%

http://www.val.se