Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Piteå Norra Valkrets 18713 19,2% 27,6% 25,8% 27,4% 6,9% 48,2% 51,8% 1,6%  
Piteå Södra Valkrets 14116 16,6% 35,1% 27,3% 21,0% 7,8% 51,2% 48,8% 1,3%  
Piteå 32829 18,1% 30,8% 26,4% 24,6% 7,3% 49,5% 50,5% 1,5%

http://www.val.se