2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Salem

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Södertälje 24 Valdistrikt: Södertälje 55 Valdistrikt: Södertälje 32 Valdistrikt: Botkyrka 57 Norsborg Ö Valdistrikt: Botkyrka 58 Norsborg C Valdistrikt: Södertälje 12 Valdistrikt: Botkyrka 53 Hallunda/Brunna Valdistrikt: Botkyrka 54 Hallunda C Valdistrikt: Botkyrka 22 Tuna Valdistrikt: Södertälje 13 Valdistrikt: Botkyrka 36 Albydalen Ö Valdistrikt: Södertälje 7 Valdistrikt: Södertälje 3 Valdistrikt: Botkyrka 59 Norsborg V Valdistrikt: Södertälje 8 Valdistrikt: Södertälje 5 Valdistrikt: Botkyrka 55 Hallunda/Norsborg låghus Valdistrikt: Södertälje 51 Valdistrikt: Södertälje 53 Valdistrikt: Södertälje 31 Valdistrikt: Botkyrka 34 Albyberget V Valdistrikt: Botkyrka 18 Storvreten V Valdistrikt: Södertälje 2 Valdistrikt: Södertälje 10 Valdistrikt: Södertälje 54 Valdistrikt: Södertälje 56 Valdistrikt: Södertälje 17 Valdistrikt: 4 Salems centrum med omnejd Valdistrikt: Södertälje 26 Valdistrikt: Södertälje 25 Valdistrikt: 7 Salem södra Valdistrikt: Södertälje 4 Valdistrikt: 6 Rönninge centrum med omnejd Valdistrikt: 3 Salem västra Valdistrikt: Södertälje 9 Valdistrikt: 5 Salem norra Valdistrikt: Södertälje 52 Valdistrikt: Södertälje 21 Valdistrikt: Södertälje 23 Valdistrikt: Botkyrka 60 Eriksberg Ö Valdistrikt: Södertälje 20 Valdistrikt: Södertälje 19 Valdistrikt: Botkyrka 27 Vårsta C/Bremora Valdistrikt: 8 Salem östra Valdistrikt: Södertälje 11 Valdistrikt: Ekerö 2 Ekebyhov Valdistrikt: Södertälje 18 Valdistrikt: Botkyrka 14 Tumba C Valdistrikt: Södertälje 6 Valdistrikt: Botkyrka 15 Broängen Valdistrikt: Botkyrka 51 Slagsta N Valdistrikt: Ekerö 3 Träkvista Ö Valdistrikt: Botkyrka 23 Nackdala/Solhöjden Valdistrikt: Botkyrka 16 Kassmyra Valdistrikt: Botkyrka 52 Slagsta S Valdistrikt: Botkyrka 26 Uttran Valdistrikt: Botkyrka 29 Vårsta/Malmtorp Valdistrikt: Ekerö 5 Tappström Valdistrikt: Botkyrka 17 Skäcklinge Valdistrikt: Botkyrka 31 Albydalen V småhus S Valdistrikt: Botkyrka 56 Norsborg småhusområde Valdistrikt: Ekerö 6 Träkvista V Valdistrikt: Botkyrka 13 Segersjö Valdistrikt: Ekerö 4 Träkvista S Valdistrikt: Södertälje 57 Valdistrikt: 2 Rönninge södra Valdistrikt: Södertälje 22 Valdistrikt: Södertälje 50 Valdistrikt: Södertälje 27 Valdistrikt: Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk Valdistrikt: Södertälje 1 Valdistrikt: Botkyrka 19 Storvreten S Valdistrikt: Botkyrka 24 Kulturen Tumba park Valdistrikt: Södertälje 58 Valdistrikt: Ekerö 1 Ekerö C Gällstaö Valdistrikt: Södertälje 28 Valdistrikt: Botkyrka 61 Eriksberg V/G:a Norsborg Valdistrikt: Södertälje 16 Valdistrikt: Färingsö 5 Skå Valdistrikt: Södertälje 35 Valdistrikt: Södertälje 33 Valdistrikt: Lovö Valdistrikt: Ekerö 7 Sundby Helgö Valdistrikt: Turinge Valdistrikt: 1 Rönninge norra Valdistrikt: Södertälje 36 Valdistrikt: Adelsö Valdistrikt: Botkyrka 28 Grödinge Landsbygd

http://www.val.se