Statistik

Här finnas övergripande statistik om valet 2014 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Se teckenförklaring och information om datat längst ner på sidan.

Slutligt valresultat

Zip-filen innehåller ett antal rådatafiler i xml-format som visar det slutliga valresultatet, t.ex. röstfördelning för samtliga partier, mandatfördelning, valdeltagande och personröster.

slutresultat.zip

Riksdag

Filerna visar röster i antal och procent per valdistrikt respektive kommun, samt blanka och valdeltagande.

2014_riksdagsval_per_kommun.xls2014_riksdagsval_per_kommun.skv

2014_riksdagsval_per_valdistrikt.xls2014_riksdagsval_per_valdistrikt.skv

Landsting

Filerna visar röster i antal och procent per valdistrikt, samt blanka och valdeltagande.

2014_landstingsval_per_kommun.xls2014_landstingsval_per_kommun.skv

2014_landstingsval_per_valdistrikt.xls2014_landstingsval_per_valdistrikt.skv

Kommun

Filerna visar röster i antal och procent per valdistrikt, samt blanka och valdeltagande.

2014_kommunval_per_kommun.xlsx2014_kommunval_per_kommun.skv

2014_kommunval_per_valdistrikt.xlsx2014_kommunval_per_valdistrikt.skv

Mandatfördelning

Filerna visar mandatfördelning per valkrets, utjämningsmandat och fasta mandat är särredovisade i de fall de förekommer.

Riksdag

mandatfordelning_per_valkrets_R.xls

Landsting

mandatfordelning_per_valkrets_L.xls

Kommun

mandatfordelning_per_valkrets_K.xls

Valda ledamöter vid valet

Filerna visar personer som blev valda på valdagen. I filerna finns uppgifter om kön, invalsordning, om de blivit personvalda, ålder på valdagen, vilken lista de blivit valda ifrån och platsen på den listan.

ursprungligt_valda_ledamoter_RLK.xls ursprungligt_valda_ledamoter_RLK.skv

Filen visar vilka personer som inte skulle ha valts i ett system utan personval.

kandidater_som_inte_skulle_ha_valts_med_ett_system_utan_personval.xls

kandidater_som_inte_skulle_ha_valts_med_ett_system_utan_personval.skv

Handskrivna röster på partier som ej beställt valsedlar

Filerna innehåller antal röster på partier som ej beställt valsedlar, i vilka valdistrikt rösterna räknats och om rösten gäller val till riksdagen, kommun- eller landstingsfullmäktige. Det är länsstyrelserna som ansvarar för att redovisa antal röster, och de kan komplettera filerna t.o.m. den 14 december.

Enligt Valförordningen (SFS 2005:874) ska länsstyrelserna redovisa antalet godkända valsedlar för partier som inte tagit mandat i riksdagen senast 2 månader efter valdagen.

För valen till kommun- och landstingsfullmäktige ska länsstyrelserna redovisa antal godkända valsedlar för partier som inte tog mandat senast 3 månader efter valdagen.

handskrivna.xls handskrivna.skv

Mottagna förtidsröster

Förtidsröstningen pågår mellan den 27 augusti och den 14 september. Kommunernas valnämnder kan registrera in antal mottagna förtidsröster per dag. Det kommunerna registrerar publiceras på Valmyndighetens webbplats, och siffrorna uppdateras varje natt. Siffrorna visar det som registrerats, och viss eftersläpning kan förekomma.

Som jämförelse visas det slutliga antalet registrerade förtidsröster för samma tidsperiod vid 2010 års val.

Mottagna förtidsröster i landet, per län och per kommun, ackumulerat antal

Rådata över registrerade förtidsröster per dag och röstningslokal.

mottagna_fortidsroster.xlsmottagna_fortidsroster.skv

Statistik om kandidater på tryckta valsedlar

Statistiken innehåller kandidater uppdelat på parti, ålder, kön, förstagångsväljare, ej svenska medborgare (endast vid kommun- och landstingsval) och folkbokförda utomlands (endast vid riksdagsval).

Riksdag Landsting Kommun

Rådatafilerna nedan innehåller information om kandidater med uppgift om kön, ålder och ordning på valsedeln samt listnummer på valsedeln. Filerna bygger på de uppgifter som partierna själva anger på valsedlarna.

Riksdag

alkandur_R.skv 00R.xml

Landsting

alkandur_L.skv

xml-fil finns att nå från respektive landstings valsedelssida.

Kommun

alkandur_K.skv

xml-fil finns att nå från respektive kommuns valsedelssida.

Partier som anmält kandidater

partier_som_anmalt_kandidater_RLK_uppdaterad.xls

Antal tryckta valsedlar

Nedan finns statistik över de valsedlar med kandidatlistor som beställts av partierna och som nu tryckts upp och levererats till partierna. Statistiken är från den 18 augusti.

  • 52 043 personer kandiderar till de 12 780 platserna i kommunfullmäktige i 290 kommuner.
  • 12 531 personer kandiderar till de 1 678 platserna i landstingsfullmäktige i 20 landsting.
  • 5 897 personer kandiderar till de 349 platserna i riksdagen.
  R-val L-val K-val
Antal partier som beställt valsedlar 33 53 235
Antal beställda listor (unika valsedlar med kandidater) 236 670 2799
Antal kandidater som står på tryckta valsedlar 5897 12534 52036

Nedan visas hur många valsedlar som tryckts, uppdelat per län och valtyp, den 18 augusti 2014.

LÄN
R-val
L-val
K-val
Blekinge län 2 730 000 3 141 000 3 264 000
Dalarnas län 4 309 000 5 715 000 5 517 001
Gotlands län 980 000 1 160 000
Gävleborgs län 4 516 000 6 545 000 6 423 000
Hallands län 6 342 000 6 065 000 6 153 000
Jämtlands län 1 936 000 2 214 000 2 311 000
Jönköpings län 4 958 000 6 909 000 8 123 000
Kalmar län 3 580 000 4 508 000 5 021 000
Kronobergs län 2 918 000 3 446 000 3 750 000
Norrbottens län 3 650 000 5 237 000 5 568 000
Skåne län 20 078 000 29 173 000 25 636 000
Stockholms län 59 727 000 36 663 000 39 389 000
Södermanlands län 4 117 000 5 349 000 5 072 000
Uppsala län 4 610 000 6 602 000 7 126 000
Värmlands län 4 114 000 5 921 000 5 687 000
Västerbottens län 4 176 000 5 540 000 4 770 000
Västernorrlands län 3 503 000 4 626 000 4 966 000
Västmanlands län 3 664 000 5 327 000 5 176 000
Västra Götalands län 24 292 000 33 237 000 34 520 000
Örebro län 4 565 000 5 676 000 5 918 000
Östergötlands län 6 985 000 8 336 000 9 027 000
Totalt
175 750 000 190 230 000 194 577 001
Totalt riket
    560 557 001

 

Röstmottagning

Vallokaler

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och koordinater i RT90 till alla vallokaler.

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och ibland koordinater i RT90 till alla röstningslokaler.

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

Utlandsmyndigheter

Filerna innehåller besöksadresser och öppettider till alla ambassader och konsulat etc. som har förtidsröstning.

utlmynd.xml

Fördelning av valkretsmandat (fasta mandat)

Valkretsmandat riksdagen

Riksdagsvalet avser 349 mandat varav 310 är valkretsmandat som fördelas mellan kretsarna före valet. De resterande 39 mandaten är utjämningsmandat som tillförs valkretsarna vid mandatfördelningen efter valet.

Inför varje val beslutar den centrala valmyndigheten hur många valkretsmandat varje valkrets ska ha. Fördelningen går till på så sätt att varje valkrets får ett mandat för varje gång som antalet röstberättigade i kretsen är jämnt delbart med en trehundrationdel av antalet röstberättigade i hela landet (Omgång 1 i uträkningen nedan). De mandat som inte fördelas på detta sätt tillförs valkretsarna i tur och ordning efter den rest som uppstått vid fördelningen (Omgång 2).

Valkretsmandat riksdag 2014.xls

Valkretsmandat riksdag 1988-2014.xls

Valkretsmandat landstingen

Mandaten i landstingsfullmäktige består av valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar av mandaten är valkretsmandat. Om det blir ett brutet tal görs avrundning till närmast lägre hela tal. Resterande mandat är utjämningsmandat som tillförs valkretsarna vid mandatfördelningen efter valet. Inför varje val beslutar länsstyrelsen hur många valkretsmandat varje valkrets ska ha. Här visas för varje landsting dels totalt antal mandat dels antal valkretsmandat.

Valkretsmandat landsting 2014.xls

Valkretsmandat kommunerna

Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med det antal mandat som gäller för kommunen. Därefter delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som uppkom vid beräkningen. Varje gång som antalet röstberättigade i är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat (Omgång 1). Kvarvarande mandat tillförs kretsarna i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen (Omgång 2).

Valkretsmandat kommun 2014.xls

Röstberättigade

Röstberättigadestatistiken innehåller röstberättigade uppdelat på ålder, kön, förstagångsväljare, ej svenska medborgare (endast vid kommun- och landstingsval) och folkbokförda utomlands (endast vid riksdagsval). Med förstagångsväljare menas en röstberättigad person som av åldersskäl fått rösträtt i val till riksdag/kommun/landsting för första gången.

Statistiken är baserad på uppgifterna valdagen den 14 september.

Röstberättigade till riksdagen

Webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Röstberättigade till landsting

Webbpresentationrostberattigade.xls rostberattigade.skv

Röstberättigade till kommun

Webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Utlandssvenskar

Antal röstberättigade utlandssvenskar, per land (den 31 juli 2014)

GIS

Filerna är zippade och innehåller shape-filer som visar namn och id på respektive geografisk enhet. Du måste ha speciell GIS-programvara för att se dessa filer.

alla riksdagsvalkretsar alla län alla landstingsvalkretsar alla kommuner alla kommunvalkretsar alla valdistrikt

 

 

Teckenförklaring och om datat:

XML-data (.xml)
  • Lämpar sig väl för såväl lagring som maskinella bearbetningar.
Semikolonseparerad textfil (.skv)
  • Kan importeras i t.ex. Excel. Högerklicka på länken, spara ner filen till din dator. Högerklicka sedan på den nedladdade filen, välj öppna med excel.
Excel-fil (.xls)
  • Kan öppnas i kalkylprogram som t.ex. Excel.
Zip-fil (.zip)
  • Komprimerad fil.

http://www.val.se