2015-02-18 15:40:43

Val till landstingsfullmäktige - Röster

Röstfördelning per landsting

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,03% 5,80% 5,26% 3,54% 39,34% 5,39% 5,03% 14,14% 0,10% 2,37% 1,69% 0,03% 84,19%
18,81% 10,51% 4,25% 4,20% 34,21% 7,31% 5,31% 10,21% 0,16% 5,04% 2,56% 0,03% 83,53%
16,85% 7,57% 4,39% 3,88% 34,27% 8,23% 5,24% 11,29% 0,15% 8,14% 1,78% 0,03% 82,85%
25,86% 9,93% 6,51% 4,33% 30,39% 4,58% 6,00% 9,38% 0,15% 2,86% 1,78% 0,02% 84,88%
19,95% 13,61% 3,69% 3,34% 38,57% 7,65% 6,13% 6,69% 0,14% 0,22% 2,22% 0,03% 82,55%
18,62% 9,00% 4,06% 12,39% 34,25% 4,84% 5,39% 10,90% 0,13% 0,42% 1,75% 0,03% 83,92%
15,74% 10,33% 4,53% 7,70% 40,88% 5,77% 4,16% 10,10% 0,18% 0,61% 2,09% 0,02% 83,90%
20,93% 11,08% 3,83% 5,54% 35,17% 7,96% 5,43% 9,58% 0,19% 0,27% 2,11% 0,04% 82,96%
8,77% 5,42% 3,45% 2,37% 36,87% 7,46% 4,37% 4,69% 0,12% 26,48% 1,34% 0,04% 82,79%
22,32% 4,22% 5,93% 3,28% 32,38% 5,32% 6,66% 14,54% 1,64% 3,73% 1,48% 0,03% 80,51%
28,15% 4,35% 8,24% 5,57% 26,43% 7,71% 10,03% 5,86% 2,59% 1,06% 1,01% 0,04% 81,48%
19,41% 4,65% 4,64% 3,64% 33,33% 5,62% 5,85% 10,77% 0,18% 11,90% 1,82% 0,05% 82,91%
19,41% 7,00% 7,04% 5,37% 32,71% 8,04% 8,81% 8,04% 2,17% 1,43% 1,57% 0,04% 84,51%
15,96% 8,58% 4,49% 4,52% 40,16% 5,79% 5,06% 8,36% 0,17% 6,91% 1,96% 0,02% 82,68%
12,08% 8,72% 8,15% 5,14% 41,07% 12,42% 4,98% 3,87% 2,13% 1,44% 1,96% 0,06% 84,02%
14,32% 7,61% 4,43% 4,32% 47,96% 6,91% 4,36% 7,48% 0,15% 2,46% 1,77% 0,05% 83,27%
20,83% 5,61% 6,15% 4,31% 38,03% 6,94% 5,23% 9,99% 0,16% 2,76% 1,85% 0,04% 81,86%
21,68% 6,22% 7,11% 5,72% 30,16% 8,34% 8,36% 9,30% 0,36% 2,75% 1,96% 0,03% 82,07%
17,75% 5,63% 5,18% 5,87% 40,66% 6,39% 6,13% 10,12% 1,23% 1,03% 1,72% 0,03% 84,14%
21,96% 5,86% 6,05% 5,81% 36,43% 6,09% 6,71% 9,67% 0,22% 1,20% 1,91% 0,04% 84,17%
Sverige 21,51% 6,31% 6,28% 5,17% 32,90% 7,08% 7,21% 9,14% 1,08% 3,31% 1,64% 0,03% 82,44%

http://www.val.se