2014-09-22 10:27:34

Val till landstingsfullmäktige - Preliminärt valresultat

Preliminär röstfördelning per landsting

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,0% 5,8% 5,3% 3,5% 39,3% 5,4% 5,0% 14,1% 0,1% 2,4% 1,7% 0,2% 84,2%
18,8% 10,5% 4,3% 4,2% 34,2% 7,3% 5,3% 10,2% 0,2% 5,0% 2,5% 0,2% 83,5%
16,8% 7,6% 4,4% 3,9% 34,3% 8,2% 5,2% 11,3% 0,1% 8,1% 1,8% 0,3% 82,8%
25,9% 9,9% 6,5% 4,3% 30,4% 4,6% 6,0% 9,4% 0,1% 2,9% 1,8% 0,3% 84,9%
19,9% 13,7% 3,7% 3,3% 38,6% 7,6% 6,2% 6,7% 0,1% 0,2% 2,2% 0,2% 82,5%
18,6% 9,0% 4,1% 12,4% 34,2% 4,8% 5,4% 10,9% 0,1% 0,5% 1,7% 0,2% 83,9%
15,7% 10,3% 4,5% 7,7% 40,9% 5,8% 4,2% 10,1% 0,2% 0,7% 2,1% 0,2% 83,9%
20,9% 11,1% 3,8% 5,5% 35,2% 8,0% 5,4% 9,6% 0,2% 0,2% 2,1% 0,2% 82,9%
8,8% 5,4% 3,4% 2,4% 36,8% 7,5% 4,4% 4,7% 0,1% 26,5% 1,3% 0,3% 82,8%
22,3% 4,2% 5,9% 3,3% 32,4% 5,3% 6,7% 14,5% 1,6% 3,7% 1,5% 0,3% 80,5%
28,2% 4,4% 8,2% 5,6% 26,4% 7,7% 10,0% 5,9% 2,6% 1,1% 1,0% 0,3% 81,5%
19,4% 4,7% 4,6% 3,7% 33,3% 5,6% 5,8% 10,8% 0,2% 11,9% 1,8% 0,3% 82,9%
19,4% 7,0% 7,1% 5,4% 32,7% 8,0% 8,8% 8,0% 2,2% 1,5% 1,6% 0,3% 84,5%
16,0% 8,6% 4,5% 4,5% 40,2% 5,8% 5,1% 8,4% 0,2% 7,0% 1,9% 0,2% 82,7%
12,1% 8,7% 8,2% 5,1% 41,1% 12,4% 5,0% 3,9% 2,1% 1,4% 1,9% 0,3% 84,0%
14,3% 7,6% 4,4% 4,3% 48,0% 6,9% 4,4% 7,5% 0,1% 2,5% 1,8% 0,2% 83,2%
20,8% 5,6% 6,1% 4,3% 38,0% 6,9% 5,2% 10,0% 0,1% 2,8% 1,8% 0,3% 81,8%
21,7% 6,2% 7,1% 5,7% 30,1% 8,3% 8,4% 9,3% 0,3% 2,8% 1,9% 0,3% 82,0%
17,8% 5,6% 5,2% 5,9% 40,7% 6,4% 6,1% 10,1% 1,2% 1,0% 1,7% 0,3% 84,1%
22,0% 5,9% 6,1% 5,8% 36,4% 6,1% 6,7% 9,7% 0,2% 1,2% 1,9% 0,3% 84,1%
Sverige 21,5% 6,3% 6,3% 5,2% 32,9% 7,1% 7,2% 9,1% 1,1% 3,3% 1,6% 0,3% 82,4%

http://www.val.se