Val till landstingsfullmäktige - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Län Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blekinge län 122243 17,5% 29,6% 23,4% 29,5% 5,9% 50,3% 49,7% 4,0%  
Dalarnas län 222812 17,5% 28,2% 24,7% 29,5% 5,9% 49,9% 50,1% 3,8%  
Gävleborgs län 222483 17,7% 28,7% 24,4% 29,2% 5,9% 49,7% 50,3% 3,7%  
Hallands län 242765 18,2% 31,1% 23,7% 27,0% 6,4% 49,3% 50,7% 3,6%  
Jämtlands län 100986 17,8% 28,9% 24,6% 28,7% 5,9% 50,0% 50,0% 3,3%  
Jönköpings län 268038 19,5% 31,0% 23,1% 26,5% 6,6% 49,8% 50,2% 4,1%  
Kalmar län 189321 17,6% 27,9% 24,3% 30,1% 6,0% 49,9% 50,1% 3,5%  
Kronobergs län 147013 19,3% 30,6% 23,1% 27,1% 6,3% 50,3% 49,7% 5,8%  
Norrbottens län 202137 18,6% 28,3% 24,9% 28,2% 6,1% 50,7% 49,3% 4,5%  
Skåne län 1003939 19,7% 33,0% 22,4% 24,8% 6,0% 49,2% 50,8% 7,2%  
Stockholms län 1681191 20,2% 37,5% 21,9% 20,4% 5,9% 49,2% 50,8% 9,2%  
Södermanlands län 218473 17,8% 30,1% 23,9% 28,2% 6,1% 49,5% 50,5% 5,4%  
Uppsala län 273609 22,7% 31,9% 22,2% 23,2% 6,5% 49,4% 50,6% 5,6%  
Värmlands län 221243 18,2% 28,7% 24,2% 28,9% 6,1% 49,7% 50,3% 5,2%  
Västerbottens län 208590 21,2% 30,1% 23,0% 25,7% 6,5% 50,2% 49,8% 3,5%  
Västernorrlands län 193777 16,9% 29,4% 24,3% 29,4% 5,7% 49,9% 50,1% 3,2%  
Västmanlands län 205740 18,8% 30,6% 23,2% 27,3% 6,2% 49,7% 50,3% 5,4%  
Västra Götalands län 1279402 20,2% 32,6% 22,9% 24,3% 6,2% 49,6% 50,4% 5,6%  
Örebro län 225724 19,5% 30,7% 23,0% 26,8% 6,3% 49,4% 50,6% 4,0%  
Östergötlands län 347404 20,9% 31,0% 22,5% 25,6% 6,7% 50,0% 50,0% 4,1%  
Sverige 7576890 19,6% 32,5% 22,9% 25,0% 6,1% 49,6% 50,4% 6,0%

http://www.val.se