Val till riksdagen - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Riksdagsvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blekinge län 118864 17,3% 29,2% 23,6% 30,0% 5,9% 50,0% 50,0%   1,3%
Dalarnas län 217293 17,2% 27,9% 25,0% 29,9% 5,8% 49,9% 50,1%   1,3%
Gotlands län 46466 17,4% 27,6% 25,7% 29,3% 6,0% 49,3% 50,7%   1,2%
Gävleborgs län 216949 17,4% 28,4% 24,6% 29,7% 5,8% 49,7% 50,3%   1,3%
Göteborgs kommun 406851 23,7% 35,1% 21,3% 19,9% 5,9% 48,8% 51,2%   3,9%
Hallands län 238402 18,3% 30,8% 23,7% 27,2% 6,4% 49,1% 50,9%   1,9%
Jämtlands län 99192 17,8% 28,6% 24,6% 29,0% 5,8% 49,9% 50,1%   1,6%
Jönköpings län 260633 19,3% 30,6% 23,3% 26,8% 6,6% 49,6% 50,4%   1,4%
Kalmar län 185052 17,7% 27,6% 24,3% 30,4% 6,0% 49,7% 50,3%   1,2%
Kronobergs län 140723 19,0% 30,0% 23,3% 27,7% 6,3% 50,1% 49,9%   1,6%
Malmö kommun 226651 22,5% 35,4% 20,9% 21,2% 5,5% 47,7% 52,3%   4,1%
Norrbottens län 195648 18,7% 28,0% 24,8% 28,5% 6,1% 50,8% 49,2%   1,3%
Skåne läns norra och östra 235147 17,5% 28,8% 24,0% 29,7% 6,1% 49,2% 50,8%   1,7%
Skåne läns södra 275515 19,4% 32,6% 22,6% 25,4% 6,5% 49,1% 50,9%   2,5%
Skåne läns västra 220254 18,5% 32,0% 23,6% 25,9% 6,2% 48,8% 51,2%   2,5%
Stockholms kommun 677144 21,1% 38,0% 21,8% 19,2% 5,1% 48,2% 51,8%   4,0%
Stockholms län 900574 18,9% 35,5% 22,7% 22,9% 6,6% 49,3% 50,7%   2,7%
Södermanlands län 210085 17,6% 29,6% 24,1% 28,7% 6,1% 49,4% 50,6%   1,6%
Uppsala län 263680 22,4% 31,3% 22,6% 23,7% 6,6% 49,2% 50,8%   2,1%
Värmlands län 213761 18,4% 28,6% 24,1% 29,0% 6,1% 49,6% 50,4%   1,9%
Västerbottens län 203654 21,0% 29,7% 23,2% 26,2% 6,4% 50,0% 50,0%   1,2%
Västernorrlands län 189842 16,7% 29,1% 24,4% 29,8% 5,7% 49,8% 50,2%   1,1%
Västmanlands län 198080 18,7% 30,2% 23,5% 27,6% 6,2% 49,5% 50,5%   1,8%
Västra Götalands läns norra 209467 18,2% 31,3% 23,7% 26,8% 6,6% 49,8% 50,2%   1,7%
Västra Götalands läns södra 147255 19,0% 30,7% 23,6% 26,7% 6,5% 49,3% 50,7%   1,8%
Västra Götalands läns västra 272370 17,6% 32,1% 24,1% 26,2% 6,4% 49,5% 50,5%   2,0%
Västra Götalands läns östra 202294 18,7% 28,8% 24,2% 28,4% 6,3% 49,9% 50,1%   1,2%
Örebro län 219922 19,4% 30,4% 23,1% 27,1% 6,2% 49,2% 50,8%   1,4%
Östergötlands län 338664 20,6% 30,6% 22,7% 26,0% 6,7% 49,9% 50,1%   1,6%
Hela riket 7330432 19,3% 31,9% 23,2% 25,6% 6,2% 49,3% 50,7% 2,2%

http://www.val.se