Val till riksdagen - Ålder och kön - Malmö kommun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmö Västra 111038 21,4% 35,5% 20,3% 22,8% 4,9% 46,8% 53,2%   4,0%
Malmö Östra 115613 23,6% 35,3% 21,5% 19,6% 6,1% 48,6% 51,4%   4,2%
Malmö 226651 22,5% 35,4% 20,9% 21,2% 5,5% 47,7% 52,3% 4,1%

http://www.val.se