Val till riksdagen - Ålder och kön - Göteborgs kommun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göteborg, Centrum 99583 27,8% 35,4% 19,5% 17,3% 4,8% 48,6% 51,4%   5,0%
Göteborg, Hisingen 109630 22,5% 36,0% 21,4% 20,1% 5,9% 49,8% 50,2%   3,0%
Göteborg, Väster 102525 19,3% 33,7% 22,6% 24,5% 5,8% 47,7% 52,3%   3,2%
Göteborg, Öster 95113 25,5% 35,4% 21,6% 17,5% 6,9% 48,8% 51,2%   4,5%
Göteborg 406851 23,7% 35,1% 21,3% 19,9% 5,9% 48,8% 51,2% 3,9%

http://www.val.se