Val till riksdagen - Ålder och kön - Göteborg, Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Bohusgatan m fl 1451 14,7% 30,9% 28,7% 25,6% 4,0% 47,8% 52,2%   4,1%
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1326 30,1% 33,1% 17,1% 19,7% 8,3% 48,8% 51,2%   4,1%
Centrum, Eklanda 1703 45,2% 32,2% 10,4% 12,2% 4,5% 51,8% 48,2%   5,3%
Centrum, Framnäs 1525 33,8% 36,5% 12,6% 17,1% 5,8% 46,2% 53,8%   3,4%
Centrum, Fredriksdal 1006 31,1% 32,1% 18,8% 18,0% 6,2% 50,3% 49,7%   3,8%
Centrum, Fridkullagatan m fl 1461 38,5% 31,7% 15,3% 14,5% 6,0% 49,0% 51,0%   3,6%
Centrum, Friggagatan-Stampen 1440 22,2% 39,6% 20,3% 17,9% 2,6% 49,4% 50,6%   3,5%
Centrum, Getebergsäng 1470 26,4% 36,5% 18,9% 18,2% 4,4% 48,2% 51,8%   4,0%
Centrum, Guldheden, Centrala 1189 28,3% 36,1% 17,5% 18,1% 4,9% 46,6% 53,4%   3,4%
Centrum, Guldheden, Norra 1436 23,7% 42,1% 16,7% 17,4% 4,3% 48,7% 51,3%   3,8%
Centrum, Guldheden, Södra 1292 28,2% 36,4% 16,4% 19,0% 4,8% 47,0% 53,0%   3,3%
Centrum, Guldheden vattentornet 1687 24,1% 37,0% 19,1% 19,8% 4,0% 49,4% 50,6%   3,8%
Centrum, Gullbergsvass-Svingeln 1674 47,7% 38,8% 9,3% 4,3% 4,8% 50,8% 49,2%   2,7%
Centrum, Gårda, Norra 1110 29,9% 40,4% 20,5% 9,3% 3,8% 52,5% 47,5%   1,6%
Centrum, Gårda, Södra 1183 40,6% 24,5% 12,5% 22,4% 6,9% 50,9% 49,1%   5,2%
Centrum, Heden 1394 17,4% 36,0% 24,0% 22,6% 3,7% 48,5% 51,5%   4,5%
Centrum, Hedås 1203 20,2% 32,3% 25,7% 21,8% 4,6% 49,0% 51,0%   6,0%
Centrum, Inom Vallgraven 1892 21,2% 36,7% 27,1% 14,9% 3,6% 52,4% 47,6%   9,9%
Centrum, Johanneberg, Nedre 1934 41,3% 21,8% 19,3% 17,5% 7,5% 49,3% 50,7%   5,2%
Centrum, Johanneberg, Södra 1475 39,8% 35,7% 12,7% 11,8% 4,5% 50,7% 49,3%   4,9%
Centrum, Johanneberg, Övre 1566 36,6% 29,5% 17,0% 16,9% 7,9% 50,0% 50,0%   14,0%
Centrum, Kristinehöjd 1334 35,8% 38,2% 13,3% 12,7% 2,6% 48,6% 51,4%   5,1%
Centrum, Krokslätt 1369 23,9% 32,5% 22,4% 21,2% 5,1% 48,0% 52,0%   3,7%
Centrum, Landala 1360 25,5% 33,5% 19,8% 21,2% 4,6% 45,7% 54,3%   6,7%
Centrum, Landala Egnahem 1304 34,7% 32,0% 15,3% 18,1% 4,7% 47,6% 52,4%   3,7%
Centrum, Landalabergen m fl 1504 20,9% 35,0% 20,7% 23,3% 3,9% 44,1% 55,9%   3,9%
Centrum, Landalagången m fl 1134 33,3% 25,2% 16,4% 25,0% 4,0% 46,1% 53,9%   3,8%
Centrum, Lorensberg 1817 18,9% 24,5% 25,3% 31,3% 4,2% 48,7% 51,3%   13,7%
Centrum, Mossen 1094 77,2% 11,9% 5,2% 5,7% 15,9% 54,0% 46,0%   3,1%
Centrum, Nordstan-Otterhällan 1756 26,2% 32,6% 23,7% 17,5% 4,2% 52,6% 47,4%   4,2%
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1619 28,0% 29,5% 20,1% 22,3% 4,1% 50,4% 49,6%   3,5%
Centrum, Olofshöjd 791 78,3% 14,9% 4,2% 2,7% 22,5% 63,5% 36,5%   8,5%
Centrum, Valand 1179 24,7% 32,7% 22,1% 20,6% 5,5% 50,3% 49,7%   5,3%
Centrum, Vasastaden, Norra 1511 26,1% 38,9% 20,4% 14,6% 4,8% 52,0% 48,0%   6,4%
Centrum, Vasastaden, Södra 1711 25,1% 34,0% 21,1% 19,8% 4,6% 48,9% 51,1%   5,1%
Centrum, Vasastaden, Östra 1491 21,7% 39,0% 23,4% 16,0% 6,0% 51,6% 48,4%   6,2%
Majorna-Linné, Annedal 2070 24,1% 34,3% 16,6% 25,0% 2,9% 44,5% 55,5%   9,9%
Majorna-Linné, Djurgårdsgatan m fl 1639 20,0% 50,3% 21,5% 8,2% 3,2% 47,2% 52,8%   7,6%
Majorna-Linné, Gatenhielmska 1277 25,8% 42,8% 18,2% 13,2% 5,6% 47,5% 52,5%   2,7%
Majorna-Linné, Haga 1763 15,0% 39,0% 28,0% 18,0% 5,2% 46,6% 53,4%   6,4%
Majorna-Linné, Karl Johans torg 1741 25,3% 44,5% 20,4% 9,8% 4,2% 46,1% 53,9%   3,3%
Majorna-Linné, Kommendantsängen 1282 20,0% 43,4% 21,8% 14,8% 3,0% 47,8% 52,2%   5,2%
Majorna-Linné, Linné 1499 19,9% 38,6% 23,1% 18,3% 4,3% 48,0% 52,0%   4,0%
Majorna-Linné, Linnéplatsen 1069 19,6% 34,2% 25,0% 21,1% 3,6% 47,4% 52,6%   3,0%
Majorna-Linné, Långgatorna 1711 27,1% 38,2% 21,6% 13,1% 3,4% 50,3% 49,7%   9,9%
Majorna-Linné, Masthugget, Nedre 1308 24,1% 29,4% 27,4% 19,1% 5,8% 49,2% 50,8%   3,0%
Majorna-Linné, Masthugget, Övre 1522 24,4% 42,2% 22,0% 11,3% 4,1% 47,0% 53,0%   2,6%
Majorna-Linné, Masthuggstorget 1275 26,8% 37,8% 20,7% 14,7% 3,0% 53,0% 47,0%   4,2%
Majorna-Linné, Nilssonsberg 1816 20,9% 32,9% 21,8% 24,4% 3,1% 47,7% 52,3%   4,8%
Majorna-Linné, Olivedal 1682 23,3% 38,9% 22,8% 15,0% 4,8% 47,4% 52,6%   4,0%
Majorna-Linné, Oscar Fredrik 1335 27,0% 39,3% 22,2% 11,5% 3,8% 48,3% 51,7%   4,9%
Majorna-Linné, Risåsen 1145 32,3% 39,1% 17,6% 11,0% 3,8% 47,9% 52,1%   4,2%
Majorna-Linné, Skansberget 1580 17,2% 43,4% 26,9% 12,5% 6,3% 46,1% 53,9%   3,6%
Majorna-Linné, Slottsskogen 1112 18,8% 36,1% 19,0% 26,2% 3,1% 45,0% 55,0%   3,6%
Majorna-Linné, Stigberget 1476 26,9% 37,6% 20,5% 15,0% 5,8% 50,5% 49,5%   3,5%
Majorna-Linné, Sveaplan 1368 14,7% 30,4% 26,2% 28,7% 3,1% 47,4% 52,6%   3,9%
Majorna-Linné, Söderlingska ängen 1378 26,2% 45,2% 18,9% 9,7% 5,0% 45,3% 54,7%   3,0%
Majorna-Linné, Vegastaden 1251 24,4% 36,9% 22,0% 16,7% 3,9% 46,9% 53,1%   3,8%
Majorna-Linné, Änggården 1185 19,7% 25,2% 25,2% 29,8% 7,3% 47,1% 52,9%   3,7%
Örgryte-Härlanda, Gubbero 1219 30,2% 40,4% 12,5% 16,9% 2,5% 47,7% 52,3%   3,9%
Örgryte-Härlanda, Kärralund 1711 24,3% 35,7% 24,5% 15,5% 7,9% 48,1% 51,9%   3,6%
Örgryte-Härlanda, Lunden, Gamla 1481 37,1% 38,8% 14,2% 9,9% 4,3% 48,0% 52,0%   3,6%
Örgryte-Härlanda, Lunden, Nya 1810 25,2% 32,4% 14,7% 27,7% 3,8% 47,7% 52,3%   11,7%
Örgryte-Härlanda, Nobelplatsen 1396 35,5% 41,0% 12,7% 10,8% 3,9% 48,4% 51,6%   4,9%
Örgryte-Härlanda, Olskroken 1327 23,0% 35,3% 21,0% 20,6% 4,6% 47,0% 53,0%   3,1%
Örgryte-Härlanda, Redberget 1157 31,8% 45,4% 15,1% 7,7% 4,5% 48,3% 51,7%   3,5%
Örgryte-Härlanda, Redbergsplatsen 1171 22,2% 36,1% 19,6% 22,0% 2,6% 45,9% 54,1%   3,6%
Örgryte-Härlanda, Sankt Pauli 1688 25,9% 35,4% 17,9% 20,8% 3,4% 45,5% 54,5%   5,7%
Örgryte-Härlanda, Överås 1748 31,2% 38,0% 17,0% 13,7% 3,8% 50,2% 49,8%   2,5%
Göteborg, Centrum 99583 27,8% 35,4% 19,5% 17,3% 4,8% 48,6% 51,4% 5,0%

http://www.val.se