2014-09-19 08:17:42

Val till riksdagen - Röster - Göteborg, Centrum

26,83%
4,62%
8,45%
4,32%
15,50%
9,98%
12,28%
7,30%
9,31%
1,41%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,24%
+1,16
2010: 86,08%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 23150 26,83% -4984 -7,53 28134 34,36%
C Centerpartiet 3983 4,62% -215 -0,51 4198 5,13%
FP Folkpartiet liberalerna 7292 8,45% -701 -1,31 7993 9,76%
KD Kristdemokraterna 3730 4,32% -871 -1,30 4601 5,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13371 15,50% +77 -0,74 13294 16,24%
V Vänsterpartiet 8610 9,98% +1162 +0,88 7448 9,10%
MP Miljöpartiet de gröna 10594 12,28% -990 -1,87 11584 14,15%
SD Sverigedemokraterna 6296 7,30% +3501 +3,88 2795 3,41%
FI Feministiskt initiativ 8029 9,31% +7061 +8,12 968 1,18%
ÖVR Övriga partier 1219 1,41% +362 +0,37 857 1,05%
  Giltiga röster 86274 100,00% +4402   81872 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 580 0,67% -179 -0,25 759 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,02% -7 -0,01 28 0,03%
VDT Valdeltagande 86875 87,24% +4216 +1,16 82659 86,08%
  Antal röstberättigade 99583   +3553   96030  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
34,34% 3,02% 8,06% 4,95% 21,49% 4,87% 7,64% 10,58% 4,45% 0,59% 0,75%   82,70%
20,36% 3,75% 7,32% 6,52% 18,30% 9,91% 14,38% 6,96% 10,00% 2,50% 1,06%   85,37%
28,99% 6,45% 10,13% 4,25% 14,74% 6,09% 13,54% 5,95% 8,50% 1,35% 0,70% 0,07% 83,50%
24,75% 4,75% 9,17% 4,42% 19,50% 8,67% 12,00% 6,83% 8,92% 1,00% 0,58%   79,15%
29,07% 5,07% 9,57% 6,00% 14,42% 5,77% 11,76% 7,73% 8,88% 1,73% 0,34%   86,48%
21,64% 5,74% 10,33% 5,00% 17,70% 8,28% 13,28% 5,74% 9,51% 2,79% 0,33%   83,78%
28,76% 4,35% 7,94% 4,01% 19,73% 10,20% 8,36% 9,78% 5,77% 1,09% 0,91%   83,82%
34,83% 4,24% 9,87% 5,79% 13,30% 6,28% 11,66% 7,42% 5,22% 1,39% 0,89%   84,15%
13,39% 3,37% 5,73% 3,99% 19,53% 13,70% 17,28% 8,69% 12,27% 2,04% 0,61%   82,76%
23,67% 7,21% 14,01% 5,46% 11,64% 8,08% 15,44% 6,25% 7,68% 0,55% 0,55%   88,44%
14,91% 4,57% 6,86% 5,31% 21,50% 11,99% 15,55% 7,87% 9,33% 2,10% 0,36%   84,91%
18,03% 3,74% 5,96% 3,52% 19,76% 12,86% 14,22% 9,99% 9,12% 2,80% 0,57% 0,07% 83,05%
25,79% 5,51% 8,82% 3,67% 18,00% 8,82% 14,11% 6,54% 7,27% 1,47% 1,31%   82,38%
35,25% 5,34% 7,61% 4,11% 17,57% 6,58% 10,17% 7,61% 4,52% 1,23% 0,21%   87,84%
29,36% 4,25% 9,34% 3,53% 12,97% 8,61% 10,89% 7,26% 11,41% 2,39% 1,03% 0,10% 82,42%
42,47% 4,11% 8,48% 5,65% 11,99% 4,79% 6,93% 10,27% 3,77% 1,54% 0,68%   84,36%
46,67% 3,18% 9,85% 5,54% 9,44% 5,23% 6,67% 8,21% 4,10% 1,13% 0,81%   81,71%
37,82% 4,97% 9,52% 4,83% 10,01% 7,04% 12,22% 6,83% 5,94% 0,83% 0,62% 0,07% 77,11%
36,62% 5,47% 11,18% 6,37% 8,90% 5,11% 11,49% 5,89% 7,10% 1,86% 0,36% 0,06% 86,35%
30,86% 4,40% 8,06% 5,13% 12,79% 8,06% 12,46% 7,57% 9,45% 1,22% 0,65%   83,80%
28,68% 6,09% 12,27% 4,40% 11,76% 6,77% 12,61% 7,19% 8,21% 2,03% 0,67%   75,99%
27,77% 5,13% 8,11% 4,57% 14,07% 7,55% 13,14% 9,41% 8,85% 1,40% 0,92% 0,09% 81,26%
28,09% 5,21% 10,51% 6,18% 18,29% 7,24% 7,60% 7,51% 8,04% 1,33% 0,53%   83,13%
33,04% 5,57% 9,45% 6,45% 11,31% 6,80% 10,95% 6,80% 8,48% 1,15% 0,18%   83,38%
20,76% 3,13% 7,33% 3,46% 20,43% 13,01% 10,54% 9,31% 10,46% 1,57% 0,82%   81,38%
21,33% 5,94% 9,54% 5,94% 16,56% 11,25% 12,69% 6,30% 8,64% 1,80% 0,54% 0,09% 85,74%
16,26% 5,04% 6,84% 3,59% 25,67% 11,21% 11,10% 8,86% 10,09% 1,35% 0,78% 0,11% 79,37%
47,88% 5,64% 11,14% 5,29% 8,74% 3,10% 4,94% 7,69% 4,65% 0,92% 0,49% 0,21% 78,59%
19,48% 7,50% 10,10% 4,38% 12,92% 6,88% 18,85% 4,79% 11,04% 4,06% 0,62%   88,30%
29,43% 4,88% 9,21% 5,72% 14,99% 9,07% 10,53% 8,58% 6,83% 0,77% 0,55%   82,12%
29,63% 4,01% 9,67% 5,29% 18,59% 6,42% 9,52% 9,52% 5,97% 1,36% 0,90%   82,46%
17,91% 5,86% 8,24% 3,17% 12,52% 8,56% 21,87% 4,91% 12,36% 4,60% 0,32%   80,03%
41,78% 5,48% 7,55% 6,20% 9,93% 4,65% 7,76% 9,51% 6,10% 1,03% 0,72%   82,61%
36,79% 4,81% 8,24% 7,67% 11,17% 5,79% 9,22% 7,26% 7,75% 1,31% 0,16%   81,27%
38,27% 5,24% 9,64% 6,22% 10,82% 5,59% 9,50% 5,94% 7,61% 1,19% 0,90%   84,45%
48,24% 5,23% 8,26% 4,50% 9,98% 2,86% 6,70% 8,34% 5,31% 0,57% 0,49%   82,43%
23,64% 4,04% 8,84% 4,10% 17,17% 10,38% 13,52% 8,14% 8,20% 1,99% 0,70% 0,13% 76,04%
10,40% 2,68% 3,90% 1,53% 15,44% 22,09% 15,83% 5,05% 21,10% 1,99% 0,68%   80,35%
11,50% 2,62% 5,05% 1,87% 18,79% 18,69% 15,79% 6,17% 18,32% 1,21% 0,56%   84,26%
18,65% 2,27% 7,45% 1,49% 18,72% 17,38% 12,91% 8,16% 11,21% 1,77% 1,26% 0,07% 81,06%
9,69% 2,64% 4,07% 1,22% 16,54% 23,59% 15,32% 6,17% 19,12% 1,63% 0,27%   84,95%
32,40% 6,14% 10,83% 3,88% 11,01% 7,94% 11,46% 6,14% 8,75% 1,44% 0,63% 0,09% 87,05%
32,58% 5,47% 10,78% 4,38% 11,17% 9,92% 11,33% 5,94% 7,73% 0,70% 0,47% 0,08% 85,86%
31,90% 5,69% 10,31% 5,26% 9,13% 7,41% 11,71% 6,66% 10,31% 1,61% 0,64%   87,65%
26,90% 6,51% 8,99% 3,87% 11,70% 10,96% 12,94% 5,26% 12,28% 0,58% 0,51%   80,36%
18,68% 3,60% 6,84% 2,63% 15,09% 20,70% 12,81% 5,44% 13,16% 1,05% 0,52% 0,09% 87,69%
16,42% 3,66% 6,49% 2,54% 13,21% 16,57% 16,27% 4,48% 19,78% 0,60% 0,96%   88,90%
27,10% 5,34% 8,78% 2,96% 17,37% 10,02% 11,16% 7,35% 9,06% 0,86% 0,85%   82,90%
33,18% 5,22% 10,10% 4,50% 12,84% 8,15% 11,54% 5,54% 7,37% 1,56% 0,97%   85,30%
28,24% 4,86% 8,81% 2,78% 14,85% 11,10% 12,14% 5,41% 10,76% 1,04% 0,41%   86,03%
17,10% 4,83% 5,91% 2,24% 14,06% 16,92% 16,74% 6,27% 14,32% 1,61% 0,98%   84,49%
29,45% 5,77% 8,65% 5,66% 10,92% 10,09% 14,11% 6,49% 7,52% 1,34% 0,61%   85,33%
21,69% 3,55% 6,65% 3,17% 15,87% 14,97% 14,13% 6,27% 13,00% 0,68% 0,45%   84,11%
18,86% 2,69% 8,19% 3,59% 19,87% 14,59% 11,67% 8,87% 9,99% 1,68% 0,67%   80,67%
13,54% 2,56% 6,89% 3,77% 17,23% 17,95% 16,03% 6,17% 14,74% 1,12% 0,48%   84,96%
31,60% 4,00% 13,97% 5,96% 14,65% 6,64% 10,31% 5,20% 6,90% 0,77% 0,42%   86,18%
10,47% 2,00% 4,19% 1,37% 18,31% 21,22% 15,39% 7,01% 18,94% 1,09% 0,72%   80,26%
20,41% 3,29% 6,49% 2,92% 16,84% 15,90% 12,51% 8,00% 12,70% 0,94% 0,56%   85,45%
28,00% 6,30% 10,85% 9,61% 10,85% 7,95% 12,71% 4,13% 8,99% 0,62% 0,72%   82,28%
22,14% 4,81% 6,21% 3,61% 18,24% 12,22% 12,63% 7,62% 10,42% 2,10% 0,40%   82,20%
30,23% 4,96% 10,12% 6,11% 15,01% 6,79% 13,38% 6,66% 5,77% 0,95% 0,74%   86,67%
23,68% 5,22% 6,42% 2,81% 22,15% 7,62% 14,13% 8,67% 7,95% 1,36% 0,24%   84,33%
28,15% 5,16% 11,32% 5,30% 13,97% 7,74% 11,25% 8,45% 7,23% 1,43% 0,92%   77,85%
17,70% 5,13% 6,55% 2,57% 19,82% 12,92% 14,69% 8,94% 9,73% 1,95% 1,14%   81,88%
20,30% 3,12% 5,57% 2,74% 31,44% 11,05% 8,22% 10,10% 5,95% 1,51% 0,75% 0,09% 80,48%
20,76% 4,91% 6,85% 2,86% 19,94% 13,19% 12,47% 7,98% 9,71% 1,33% 0,91%   85,31%
23,32% 3,01% 6,42% 4,25% 22,49% 9,64% 9,74% 12,44% 7,67% 1,04% 1,13%   83,35%
27,97% 5,22% 7,63% 4,99% 17,69% 9,75% 12,32% 8,01% 5,44% 0,98% 1,12%   79,27%
26,39% 3,30% 7,86% 3,58% 20,14% 9,19% 10,67% 8,98% 8,49% 1,40% 0,35%   81,81%
32,40% 4,72% 7,75% 3,56% 13,47% 7,03% 14,01% 6,69% 8,97% 1,41% 0,75% 0,07%  
Göteborg, Centrum 26,83% 4,62% 8,45% 4,32% 15,50% 9,98% 12,28% 7,30% 9,31% 1,41% 0,67% 0,02% 87,24%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 567 0,66% -161 -0,23 728 0,89%
VägV Vägvalet 165 0,19% +165 +0,19    
ENH Enhet 112 0,13% +104 +0,12 8 0,01%
DjuP Djurens parti 109 0,13% +109 +0,13    
KrVP Kristna Värdepartiet 54 0,06% +54 +0,06    
SVP Svenskarnas parti 46 0,05% +45 +0,05 1  
KLP Klassiskt liberala partiet 42 0,05% +12 +0,01 30 0,04%
  Direktdemokraterna 38 0,04% +38 +0,04    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 10 0,01% -13 -0,02 23 0,03%
  Hälsopartiet 9 0,01% +9 +0,01    
SPI SPI Välfärden 3   -1   4  
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3   +1   2  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -2   3  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 60 0,07% +2   58 0,07%
  Totalt övriga partier 1219 1,41% +362 +0,37 857 1,05%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se