2015-02-18 14:10:58

Val till kommunfullmäktige - Röster

Båstads kommun: 2014 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 14 september 2014. Omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun hölls den 10 maj 2015. Därmed upphävdes 2014 års valresultat för Båstads kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Båstad

Röstfördelning per kommun

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,08% 4,95% 3,28% 3,50% 33,59% 6,25% 5,70% 10,64% 0,18% 10,83% 1,39% 0,04% 84,03%
21,58% 6,17% 10,30% 6,44% 29,19% 6,85% 10,81% 7,48% 0,30% 0,89% 1,21% 0,03% 86,13%
19,70% 14,89% 1,74% 3,12% 28,77% 4,08% 3,49% 14,44% 0,20% 9,56% 1,98% 0,06% 83,08%
11,19% 20,46% 4,06% 14,82% 31,30% 2,19% 5,75% 9,38% 0,05% 0,80% 1,17% 0,07% 86,54%
20,54% 5,53% 7,57% 4,08% 39,04% 5,77% 5,62% 9,75% 0,14% 1,96% 1,41% 0,06% 82,75%
0,70% 21,82% 9,28% 0,64% 36,89% 24,24% 3,06% 3,16% 0,16% 0,05% 2,00%   78,28%
3,75% 30,01% 4,79% 0,26% 40,69% 14,52% 0,44% 5,37% 0,05% 0,12% 1,37% 0,16% 82,65%
15,01% 10,44% 4,41% 1,92% 46,72% 7,10% 5,37% 8,58% 0,21% 0,24% 1,47% 0,02% 81,11%
18,10% 9,40% 3,22% 5,69% 38,01% 6,39% 4,82% 12,34% 0,17% 1,86% 1,69% 0,01% 85,39%
12,90% 8,22% 2,70% 2,08% 49,05% 4,82% 2,74% 9,98% 0,11% 7,40% 1,21% 0,04% 83,95%
15,28% 17,84% 5,06% 3,45% 43,59% 3,52% 2,27% 8,43% 0,18% 0,37% 1,68%   78,04%
21,75% 21,53% 1,40% 1,33% 38,75% 1,85% 5,48% 7,54% 0,13% 0,24% 1,77%   82,20%
32,32% 14,37% 6,50% 4,15% 35,98% 3,28% 0,37% 2,91%   0,12% 0,62%   82,57%
17,98% 4,95% 2,99% 2,46% 43,56% 4,37% 4,12% 12,84% 0,06% 6,67% 2,22% 0,07% 75,24%
26,80% 2,83% 2,60% 2,59% 36,84% 7,53% 4,39% 11,44% 0,11% 4,90% 1,15% 0,09% 85,30%
23,04% 7,64% 2,82% 3,76% 30,14% 3,76% 5,82% 15,10% 0,10% 7,81% 1,35% 0,05% 87,95%
9,39% 11,86% 3,76% 3,10% 31,55% 5,57% 3,77% 12,32% 0,09% 18,60% 1,49% 0,03% 82,64%
17,03% 18,02% 1,86% 2,46% 30,71% 2,48% 3,78% 6,63% 0,16% 16,87% 1,12% 0,07% 85,57%
14,85% 6,55% 3,86% 2,86% 34,24% 7,43% 5,75% 18,77% 0,18% 5,51% 1,50% 0,05% 83,87%
21,81% 5,63% 6,32% 4,77% 33,30% 7,42% 7,00% 11,33% 0,23% 2,18% 1,31% 0,02% 82,07%
16,03% 2,18% 4,76% 5,20% 35,67% 7,09% 10,33% 7,60% 0,24% 10,90% 0,89% 0,05% 70,95%
17,60% 10,76% 5,24% 3,73% 51,96% 1,93% 3,59% 5,05% 0,06% 0,08% 1,33% 0,05% 86,67%
13,51% 3,00% 3,12% 1,64% 31,98% 8,98% 5,12% 22,81% 0,09% 9,76% 1,36% 0,02% 82,83%
10,42% 26,79% 2,06% 0,54% 36,81% 5,61% 2,18% 7,30% 0,09% 8,19% 1,18%   81,72%
18,95% 3,17% 5,59% 0,87% 35,54% 4,78% 7,03% 22,62% 0,30% 1,16% 1,05% 0,06% 76,07%
24,84% 11,39% 6,82% 2,15% 15,89% 0,49% 8,10% 8,56% 0,13% 21,62% 1,16% 0,02% 84,82%
10,91% 38,85% 2,19% 6,89% 29,90% 0,51% 3,16% 5,25% 0,03% 2,30% 1,98% 0,07% 77,20%
41,05% 18,08% 16,97% 6,42% 6,92% 1,18% 5,88% 2,29% 0,28% 0,94% 0,38% 0,03% 89,21%
6,76% 4,86% 2,04% 2,86% 31,17% 41,91% 3,50% 6,60% 0,08% 0,22% 1,53%   84,14%
0,86% 10,60% 16,42% 3,23% 22,44% 4,74% 1,83% 0,70% 0,16% 39,02% 2,87% 0,05% 84,43%
9,82% 14,27% 2,29% 2,85% 28,90% 7,21% 0,67% 6,02% 0,04% 27,93% 2,17% 0,04% 68,56%
37,89% 6,07% 7,90% 6,00% 15,17% 2,43% 11,41% 5,07% 0,29% 7,76% 1,01% 0,05% 88,33%
19,64% 21,43% 3,04% 7,37% 31,78% 1,27% 6,28% 8,63% 0,13% 0,43% 1,46% 0,04% 83,57%
17,50% 15,44% 1,97% 2,88% 43,92% 4,79% 3,60% 9,11% 0,22% 0,58% 1,61% 0,05% 83,09%
19,86% 9,83% 3,81% 2,50% 30,93% 4,15% 5,48% 8,94% 0,23% 14,27% 1,29% 0,05% 84,04%
20,53% 4,49% 5,05% 3,26% 35,64% 6,92% 7,09% 16,38% 0,17% 0,46% 1,48% 0,04% 80,49%
15,47% 9,31% 5,72% 1,34% 33,33% 4,55% 6,13% 18,78% 0,34% 5,03% 1,55% 0,03% 81,88%
34,55% 12,44% 3,39% 4,70% 29,74% 3,64% 3,75% 7,39% 0,16% 0,24% 1,37% 0,08% 84,87%
12,39% 2,45% 2,43% 0,77% 38,35% 29,46% 1,31% 12,71% 0,09% 0,04% 1,54% 0,06% 80,50%
17,41% 18,39% 4,91% 3,19% 34,85% 4,56% 5,33% 10,98% 0,16% 0,22% 1,48% 0,03% 83,93%
16,34% 10,65% 3,29% 6,66% 31,86% 4,21% 5,54% 21,11% 0,12% 0,20% 1,16% 0,04% 85,76%
21,46% 11,38% 5,23% 2,64% 31,18% 8,10% 7,35% 8,30% 0,24% 4,10% 1,98% 0,06% 85,42%
19,44% 4,62% 3,14% 2,11% 40,63% 7,04% 2,44% 17,57% 0,10% 2,93% 1,44% 0,04% 80,69%
16,61% 6,27% 5,39% 3,94% 43,62% 8,45% 4,70% 9,78% 0,57% 0,66% 1,54% 0,05% 84,05%
14,02% 17,78% 4,21% 2,76% 29,67% 7,46% 4,14% 18,94% 0,14% 0,88% 1,38% 0,03% 82,37%
14,56% 13,28% 2,72% 2,78% 47,26% 4,10% 3,83% 9,21% 0,07% 2,19% 1,07% 0,12% 86,12%
9,51% 23,77% 5,32% 4,86% 35,53% 2,97% 2,20% 15,12% 0,07% 0,65% 2,54% 0,07% 82,45%
10,84% 21,70% 2,19% 4,13% 25,96% 3,13% 5,08% 7,52% 0,04% 19,40% 1,63% 0,04% 86,67%
22,87% 12,20% 3,67% 4,57% 35,25% 2,88% 3,61% 12,14% 0,09% 2,72% 1,59% 0,04% 82,18%
27,06% 12,50% 2,76% 2,16% 29,99% 5,86% 11,89% 6,85% 0,33% 0,59% 1,46% 0,16% 84,82%
21,27% 7,63% 3,14% 15,68% 33,63% 1,40% 3,09% 14,01% 0,09% 0,07% 1,59% 0,10% 80,98%
17,41% 19,77% 4,93% 2,13% 29,74% 8,29% 9,71% 5,28% 2,51% 0,23% 1,75% 0,05% 84,65%
16,29% 11,06% 2,08% 0,93% 50,96% 4,12% 5,13% 8,70% 0,20% 0,52% 1,73% 0,02% 82,09%
30,14% 20,54% 5,66% 0,70% 28,00% 1,02% 4,33% 9,29% 0,10% 0,21% 1,19% 0,03% 85,03%
24,53% 9,61% 0,27% 0,84% 43,30% 1,31% 1,97% 6,98% 4,54% 6,66% 1,67%   79,98%
16,80% 0,47% 1,10% 0,42% 41,05% 17,02% 9,51% 4,92% 0,05% 8,66% 1,06% 0,02% 80,51%
25,22% 4,50% 7,53% 3,04% 30,00% 8,80% 7,57% 12,93% 0,21% 0,19% 1,17% 0,03% 84,50%
22,33% 2,56% 8,12% 3,95% 22,39% 9,44% 10,66% 7,02% 3,96% 9,56% 0,87% 0,05% 79,20%
12,51% 12,31% 4,96% 5,17% 31,18% 6,76% 4,04% 6,80% 0,07% 16,21% 1,92% 0,02% 85,86%
22,88% 6,16% 6,91% 14,58% 29,19% 1,26% 4,61% 14,05% 0,08% 0,28% 1,75% 0,03% 90,40%
6,45% 11,29% 6,51% 0,59% 50,60% 8,65% 1,95% 13,58% 0,09% 0,29% 1,19% 0,02% 80,57%
12,70% 7,94% 3,71% 4,74% 45,58% 6,70% 4,15% 13,83% 0,25% 0,39% 1,37% 0,02% 86,03%
12,29% 4,74% 7,17% 3,46% 47,25% 9,00% 4,04% 11,68% 0,18% 0,18% 1,47% 0,03% 80,60%
22,78% 10,34% 5,13% 2,81% 35,21% 5,06% 6,63% 8,87% 0,15% 3,02% 1,27% 0,02% 83,88%
20,47% 5,01% 5,90% 8,03% 42,48% 5,11% 7,36% 5,37% 0,10% 0,17% 1,01% 0,02% 88,89%
28,00% 3,49% 6,66% 3,20% 31,68% 4,80% 8,51% 9,80% 0,33% 3,52% 1,27% 0,05% 77,75%
15,22% 23,81% 0,52% 2,54% 46,58% 5,96% 1,28% 3,70% 0,15% 0,23% 1,45% 0,06% 60,62%
9,12% 21,06% 2,65% 3,75% 34,35% 5,02% 3,84% 12,15% 0,26% 7,79% 1,97% 0,06% 82,35%
17,10% 15,38% 2,64% 1,61% 30,83% 5,79% 5,31% 10,07% 0,17% 11,11% 1,86% 0,04% 81,61%
28,18% 2,33% 5,19% 2,45% 28,29% 4,61% 9,12% 16,32% 0,19% 3,30% 1,05% 0,03% 80,25%
14,14% 15,52% 10,55% 5,68% 27,42% 4,06% 2,83% 10,11% 0,13% 9,55% 2,19% 0,03% 85,17%
29,88% 8,76% 6,12% 5,19% 27,55% 6,20% 6,27% 9,84% 0,05% 0,13% 1,77% 0,02% 86,27%
8,86% 5,34% 6,14% 1,75% 36,28% 12,40% 2,03% 9,11% 0,02% 18,08% 1,14% 0,08% 81,58%
27,30% 4,43% 6,13% 3,39% 27,53% 6,17% 9,26% 7,97% 0,49% 7,33% 0,91% 0,04% 77,72%
14,83% 15,31% 2,35% 3,03% 37,14% 10,59% 6,50% 9,46% 0,23% 0,57% 1,47% 0,03% 82,42%
8,74% 24,67% 2,86% 7,67% 34,92% 7,16% 2,00% 11,68%   0,31% 1,24% 0,07% 80,74%
9,32% 18,01% 6,37% 0,71% 37,16% 2,29% 2,71% 11,20% 0,02% 12,21% 1,09% 0,06% 79,30%
25,29% 7,22% 3,89% 3,02% 35,74% 2,78% 5,87% 11,28% 0,07% 4,83% 1,53% 0,04% 84,96%
16,16% 9,94% 1,97% 0,80% 26,62% 21,96% 1,28% 9,10% 0,14% 12,04% 2,80% 0,02% 79,46%
16,18% 17,70% 2,07% 1,40% 36,85% 5,52% 1,18% 7,25% 0,21% 11,65% 1,42% 0,04% 80,84%
16,56% 7,04% 3,51% 2,60% 43,78% 7,34% 10,71% 6,79% 0,19% 1,48% 1,12% 0,02% 83,29%
27,48% 5,88% 8,03% 3,06% 22,45% 4,88% 8,94% 9,32% 0,21% 9,76% 1,05%   87,52%
13,12% 7,19% 5,48% 5,13% 31,11% 3,14% 6,85% 22,58% 0,18% 5,23% 1,80% 0,04% 82,08%
45,57% 4,69% 7,23% 3,25% 19,50% 2,94% 7,04% 8,40% 0,17% 1,22% 1,16% 0,01% 85,19%
8,51% 22,39% 1,25% 7,75% 38,00% 2,20% 3,39% 15,91% 0,08% 0,52% 1,05% 0,05% 81,35%
15,70% 13,01% 6,03% 2,91% 25,15% 2,94% 4,91% 21,10% 0,15% 8,10% 2,12% 0,03% 81,02%
23,02% 8,30% 7,23% 2,37% 24,22% 4,63% 9,11% 18,99% 0,27% 1,86% 1,59% 0,07% 84,11%
3,19% 0,97% 7,23% 0,33% 43,27% 6,50% 13,83% 3,46%   21,20% 1,14% 0,06% 79,63%
28,79% 4,40% 6,88% 4,95% 31,49% 6,55% 8,65% 7,42% 0,31% 0,56% 0,89% 0,04% 81,69%
20,55% 6,92% 4,60% 12,44% 32,25% 5,64% 7,25% 9,61% 0,19% 0,55% 1,18% 0,04% 84,42%
16,19% 7,58% 4,60% 1,13% 45,67% 5,68% 10,08% 4,41% 0,03% 4,64% 1,55% 0,10% 83,16%
15,68% 7,08% 5,99% 3,72% 45,41% 5,18% 6,24% 10,03% 0,35% 0,31% 1,40% 0,02% 85,24%
12,43% 22,06% 8,13% 3,95% 38,12% 2,88% 3,59% 8,61% 0,06% 0,17% 1,64% 0,02% 86,79%
19,59% 6,26% 3,33% 2,31% 39,47% 4,10% 8,38% 14,15% 0,15% 2,27% 1,48% 0,01% 83,58%
23,63% 3,53% 4,61% 3,15% 41,65% 6,45% 5,99% 8,15% 0,10% 2,74% 1,45% 0,03% 83,62%
19,67% 6,26% 5,71% 3,37% 37,93% 5,58% 5,96% 13,37% 0,13% 2,02% 1,30% 0,03% 85,65%
22,89% 5,83% 5,53% 5,16% 36,26% 5,72% 8,92% 6,72% 1,59% 1,40% 1,29% 0,03% 85,72%
13,15% 6,84% 8,53% 3,71% 46,53% 4,55% 6,00% 10,35% 0,18% 0,15% 1,23% 0,04% 84,05%
16,85% 16,71% 2,52% 2,88% 42,53% 4,41% 5,02% 8,66% 0,10% 0,30% 1,67%   85,76%
15,79% 15,13% 5,62% 5,42% 31,46% 4,01% 6,89% 12,64% 0,08% 2,95% 1,60% 0,04% 86,31%
4,09% 28,55% 1,18% 1,85% 32,47% 9,45% 1,99% 2,11% 1,67% 16,64% 1,33% 0,07% 82,55%
19,53% 6,16% 3,51% 6,09% 35,66% 2,94% 4,71% 20,81% 0,08% 0,51% 1,98% 0,05% 76,82%
25,42% 9,34% 3,64% 8,62% 19,64% 4,64% 7,45% 7,72% 0,22% 13,32% 1,39% 0,02% 87,34%
9,31% 17,16% 2,36% 2,06% 48,81% 10,12% 3,55% 6,33% 0,13% 0,17% 1,23% 0,12% 82,43%
15,56% 6,16% 14,09% 2,79% 30,84% 3,45% 5,44% 17,47% 0,22% 3,97% 1,34% 0,04% 82,25%
17,10% 11,25% 9,31% 3,41% 37,84% 7,41% 4,85% 8,51% 0,07% 0,24% 1,68% 0,02% 83,69%
12,50% 28,26% 1,41% 2,03% 34,37% 9,28% 5,26% 6,65% 0,09% 0,15% 1,68% 0,02% 83,23%
16,97% 6,36% 10,14% 5,38% 39,86% 5,15% 5,18% 10,47% 0,18% 0,30% 1,51% 0,02% 85,45%
34,34% 10,11% 9,57% 4,11% 16,60% 2,99% 7,30% 9,44% 0,24% 5,30% 1,02% 0,05% 88,63%
18,23% 12,85% 8,67% 3,39% 35,54% 5,46% 3,88% 11,59% 0,09% 0,30% 1,52% 0,04% 83,85%
19,70% 6,15% 7,97% 5,28% 30,11% 4,45% 6,25% 9,06% 0,17% 10,87% 1,06% 0,03% 87,80%
29,89% 5,80% 9,32% 1,63% 29,10% 1,82% 6,99% 14,51% 0,13% 0,81% 1,26% 0,03% 87,72%
14,61% 8,81% 4,93% 2,50% 43,67% 7,77% 3,94% 13,46% 0,09% 0,21% 1,39% 0,02% 80,94%
21,65% 18,04% 3,51% 3,64% 23,42% 2,90% 6,04% 12,31% 0,05% 8,44% 1,60% 0,01% 83,13%
7,16% 2,32% 25,74% 0,64% 34,89% 4,17% 3,74% 18,67% 1,59% 1,08% 0,92% 0,04% 77,92%
13,75% 10,91% 3,68% 18,38% 32,10% 10,91% 4,82% 5,20% 0,11% 0,16% 2,94% 0,03% 83,84%
14,11% 24,69% 2,93% 5,37% 27,72% 4,14% 3,98% 10,52% 0,06% 6,48% 1,61% 0,06% 86,74%
12,97% 22,71% 2,76% 12,51% 23,79% 5,23% 6,42% 5,83% 0,13% 7,65% 1,53% 0,05% 85,91%
25,26% 7,42% 9,32% 4,46% 25,51% 5,50% 11,46% 8,55% 0,28% 2,24% 1,18% 0,02% 88,51%
16,73% 13,38% 1,62% 1,12% 42,42% 6,83% 3,93% 13,58% 0,16% 0,23% 1,73% 0,04% 83,87%
32,87% 17,04% 9,35% 3,88% 9,91% 2,36% 7,06% 2,62% 0,39% 14,55% 0,58% 0,03% 86,75%
17,46% 8,53% 6,76% 6,24% 40,36% 6,43% 5,12% 6,70% 0,12% 2,29% 1,53% 0,04% 86,86%
14,74% 16,15% 3,77% 2,20% 33,77% 8,02% 4,29% 16,53% 0,27% 0,27% 1,69%   80,10%
15,50% 12,06% 2,68% 3,24% 38,55% 4,48% 4,89% 17,24% 0,12% 1,25% 1,15% 0,03% 84,48%
24,17% 7,03% 7,29% 4,76% 32,28% 4,76% 8,64% 8,21% 1,44% 1,41% 1,47% 0,04% 85,15%
19,91% 14,00% 3,30% 4,46% 30,15% 7,16% 3,47% 10,79% 0,04% 6,73% 1,92% 0,07% 81,34%
16,83% 11,51% 6,57% 2,19% 29,51% 9,50% 7,14% 12,13% 0,11% 4,52% 2,80% 0,03% 79,90%
11,91% 8,23% 3,26% 0,57% 37,47% 6,83% 7,56% 23,84% 0,03% 0,29% 2,22% 0,03% 80,65%
45,68% 4,01% 10,07% 1,94% 21,51% 0,67% 7,13% 7,35% 0,20% 1,43% 0,61% 0,03% 92,00%
20,72% 6,15% 2,92% 1,29% 34,97% 7,94% 7,33% 13,81% 0,15% 4,73% 1,80% 0,02% 82,92%
13,36% 4,38% 4,37% 2,68% 48,74% 5,88% 6,40% 4,88% 1,41% 7,89% 1,09% 0,05% 85,33%
18,77% 4,69% 10,64% 2,29% 22,83% 7,44% 14,26% 7,28% 3,62% 8,18% 1,11% 0,05% 84,74%
18,69% 4,85% 8,75% 10,27% 41,25% 9,67% 1,85% 4,46% 0,10% 0,11% 1,68% 0,10% 81,44%
8,45% 4,66% 8,74% 2,87% 25,30% 6,22% 5,13% 9,07% 0,08% 29,48% 1,70% 0,06% 83,07%
21,97% 1,74% 5,44% 1,50% 32,88% 8,51% 8,62% 13,12% 3,23% 2,99% 0,97% 0,04% 75,19%
24,43% 9,70% 6,80% 0,97% 37,30% 9,66% 1,02% 6,00% 0,02% 4,10% 2,17% 0,06% 82,58%
0,93% 4,37% 13,99% 1,18% 36,33% 13,30% 0,29% 1,37% 0,15% 28,08% 1,45% 0,05% 81,45%
28,67% 8,27% 4,35% 3,90% 31,76% 7,42% 5,07% 5,97% 0,04% 4,54% 2,01% 0,01% 83,82%
16,00% 11,40% 4,82% 4,45% 31,65% 6,69% 4,53% 9,45% 0,20% 10,82% 1,52% 0,03% 83,66%
5,45% 6,29% 0,28% 44,94% 27,67% 1,80% 3,49% 9,76% 0,10% 0,22% 1,00% 0,07% 79,19%
12,35% 23,46% 3,64% 6,01% 30,63% 4,06% 5,09% 10,19% 0,07% 4,50% 1,73% 0,05% 78,95%
20,51% 7,50% 7,51% 4,31% 37,17% 7,19% 5,14% 9,67% 0,08% 0,92% 1,86% 0,05% 84,18%
11,21% 26,12% 2,15% 2,80% 29,96% 4,81% 4,41% 7,60% 0,08% 10,87% 1,55% 0,03% 82,05%
20,18% 5,48% 6,46% 3,01% 41,72% 5,46% 5,45% 10,45% 0,17% 1,62% 1,50% 0,04% 84,82%
16,20% 2,50% 3,83% 15,64% 24,95% 5,02% 11,45% 6,87% 0,08% 13,45% 1,39%   87,49%
17,79% 16,76% 3,04% 4,63% 31,47% 7,00% 3,44% 15,52% 0,12% 0,21% 1,99% 0,01% 81,27%
4,32% 12,71% 11,56% 0,24% 57,46% 4,28% 2,52% 6,80% 0,08% 0,04% 0,36%   82,08%
23,39% 4,36% 10,05% 4,84% 27,73% 6,87% 11,15% 10,24% 0,43% 0,94% 1,30% 0,04% 85,59%
3,98% 40,72% 1,54% 2,72% 35,37% 3,43% 2,27% 9,20% 0,08% 0,69% 0,82% 0,03% 85,48%
31,66% 12,01% 2,79% 2,30% 30,47% 3,92% 5,30% 10,21% 0,18% 1,16% 1,46% 0,03% 88,19%
37,21% 5,08% 8,44% 3,52% 17,87% 4,44% 11,10% 4,25% 0,63% 7,46% 0,78% 0,04% 85,25%
12,83% 8,96% 2,81% 2,88% 39,38% 10,20% 4,41% 7,98% 0,07% 10,47% 1,70% 0,03% 83,73%
7,44% 5,32% 3,08% 0,96% 39,06% 20,97% 2,27% 12,31% 0,35% 8,24% 1,50% 0,08% 84,38%
12,34% 15,36% 7,02% 3,56% 36,07% 5,03% 4,69% 15,62% 0,02% 0,29% 1,48%   82,17%
8,91% 36,12% 9,74% 4,41% 28,22% 8,08% 1,54% 2,72% 0,09% 0,18% 2,63% 0,09% 82,26%
24,16% 4,45% 6,57% 3,94% 33,88% 5,54% 6,47% 11,67% 1,66% 1,66% 1,23% 0,05% 82,97%
26,57% 9,57% 6,07% 2,28% 31,06% 4,38% 7,65% 8,79% 0,22% 3,43% 1,37% 0,06% 83,27%
2,15% 13,68% 7,36% 11,57% 51,46% 10,61% 0,42% 2,61%   0,15% 2,54%   80,96%
8,92% 28,66% 2,39% 4,70% 27,27% 10,80% 2,49% 11,67% 0,09% 2,99% 1,71% 0,05% 82,89%
20,33% 4,56% 4,33% 1,05% 22,13% 1,72% 6,80% 9,42% 0,07% 29,59% 1,61% 0,05% 86,40%
22,82% 7,76% 4,82% 3,54% 36,85% 5,37% 8,26% 8,27% 2,05% 0,24% 1,66% 0,05% 85,34%
25,33% 4,55% 6,99% 2,48% 28,21% 6,34% 6,81% 8,88% 0,22% 10,17% 1,09% 0,05% 80,89%
12,71% 7,08% 3,24% 12,69% 28,23% 2,98% 7,05% 19,31% 0,06% 6,65% 1,43% 0,04% 84,65%
6,97% 15,02% 4,98% 1,99% 46,46% 4,49% 3,98% 15,80% 0,05% 0,26% 1,65% 0,05% 83,89%
9,95% 10,20% 1,61% 3,66% 51,32% 6,44% 2,41% 14,10% 0,05% 0,27% 1,32% 0,11% 80,34%
4,15% 37,10% 2,48% 2,91% 26,99% 6,41% 4,33% 14,93% 0,37% 0,33% 1,52% 0,04% 83,63%
16,72% 11,20% 11,78% 2,61% 25,69% 4,53% 9,68% 9,71% 0,18% 7,90% 4,16% 0,03% 85,07%
12,22% 11,53% 2,76% 5,13% 39,87% 4,13% 2,95% 20,69% 0,15% 0,57% 1,72% 0,07% 82,18%
16,49% 4,69% 11,46% 6,05% 36,11% 9,14% 3,41% 12,44% 0,07% 0,13% 1,62% 0,03% 84,78%
7,35% 27,79% 2,19% 10,34% 34,82% 3,36% 3,29% 10,58% 0,08% 0,20% 1,38% 0,01% 83,88%
23,43% 2,44% 3,96% 1,55% 41,08% 12,67% 6,13% 8,55% 0,08% 0,12% 1,61% 0,03% 83,12%
8,95% 3,03% 2,91% 10,01% 46,03% 19,35% 0,54% 2,74% 0,07% 6,36% 1,14% 0,05% 78,32%
27,98% 3,77% 9,37% 4,26% 25,52% 7,17% 10,47% 8,96% 0,43% 2,07% 1,01% 0,02% 84,98%
10,26% 8,02% 1,88% 2,36% 27,37% 4,29% 4,22% 16,54% 0,05% 25,01% 1,39% 0,09% 76,54%
10,58% 9,10% 3,86% 3,51% 44,53% 10,33% 5,02% 4,29% 0,15% 8,62% 1,21% 0,04% 86,92%
1,81% 17,47% 0,77% 1,92% 51,12% 7,09% 1,09% 4,16%   14,58% 2,49% 0,03% 80,87%
4,81% 26,09% 2,62% 4,18% 52,29% 4,88% 2,01% 1,59% 0,25% 1,28% 0,91% 0,02% 83,43%
17,55% 9,33% 5,00% 1,61% 35,73% 5,30% 3,80% 16,06% 0,07% 5,56% 1,11% 0,03% 84,74%
12,07% 33,21% 2,31% 1,93% 30,85% 4,40% 5,51% 7,61% 0,04% 2,06% 1,50%   83,19%
11,86% 20,19% 3,04% 2,66% 30,84% 4,08% 3,75% 10,22% 2,00% 11,36% 1,59% 0,07% 83,95%
35,28% 4,64% 6,11% 3,05% 22,99% 4,16% 6,97% 5,74% 0,19% 10,86% 0,88% 0,03% 85,02%
15,21% 5,94% 4,97% 2,22% 41,40% 8,75% 4,16% 12,40% 0,13% 4,82% 1,12% 0,05% 83,79%
29,00% 4,01% 5,58% 3,28% 34,74% 4,19% 5,89% 8,67% 0,25% 4,40% 1,02% 0,05% 77,65%
20,36% 9,75% 4,08% 2,22% 26,09% 2,60% 4,98% 14,32% 8,89% 6,72% 1,45% 0,05% 83,00%
24,02% 8,36% 2,60% 8,34% 19,52% 3,49% 4,01% 20,75% 1,19% 7,72% 1,40% 0,06% 80,73%
24,75% 10,90% 3,24% 3,29% 35,51% 4,88% 5,12% 11,72% 0,29% 0,29% 1,81% 0,02% 84,80%
9,92% 8,02% 7,72% 3,85% 51,35% 9,16% 5,49% 4,16% 0,15% 0,17% 1,62% 0,05% 84,90%
5,33% 6,11% 29,87% 0,98% 38,59% 7,74% 3,16% 7,74% 0,03% 0,44% 1,01% 0,03% 82,40%
21,17% 7,39% 5,41% 1,58% 29,73% 4,20% 4,45% 20,39% 0,23% 5,47% 1,39% 0,11% 82,60%
24,71% 10,39% 6,95% 4,57% 32,91% 4,17% 6,75% 8,99% 0,21% 0,34% 1,64% 0,05% 84,47%
16,85% 14,40% 2,05% 0,49% 42,81% 6,04% 8,00% 9,06% 0,12% 0,16% 2,23% 0,03% 85,09%
10,01% 9,06% 2,39% 1,34% 45,17% 6,35% 3,10% 5,06% 0,06% 17,45% 1,00% 0,05% 82,57%
37,03% 5,11% 9,19% 5,14% 19,45% 3,84% 8,61% 4,28% 0,29% 7,07% 0,81% 0,03% 84,31%
30,41% 3,63% 9,38% 3,45% 22,50% 7,24% 13,20% 4,39% 1,94% 3,86% 0,71% 0,06% 80,81%
6,85% 17,36% 0,26% 6,20% 35,70% 26,17% 0,98% 6,40% 0,07%   3,34% 0,19% 76,09%
36,46% 6,06% 8,40% 3,54% 31,44% 3,35% 4,28% 6,20% 0,14% 0,13% 1,52% 0,02% 85,09%
35,34% 4,22% 7,38% 1,90% 25,72% 2,19% 8,04% 11,11% 0,14% 3,96% 0,99% 0,03% 87,51%
29,17% 6,29% 7,98% 3,78% 31,58% 4,40% 7,06% 9,19% 0,25% 0,30% 1,66% 0,02% 86,22%
27,16% 4,69% 8,28% 3,28% 21,96% 8,94% 14,32% 5,16% 4,64% 1,57% 0,70% 0,04% 82,13%
12,04% 13,55% 1,13% 2,33% 43,66% 12,80% 1,28% 12,95% 0,11% 0,15% 1,95% 0,04% 83,11%
7,19% 30,94% 5,70% 5,70% 29,97% 12,70% 1,07% 3,40% 0,08% 3,27% 1,90% 0,08% 79,84%
31,13% 6,51% 4,40% 4,11% 24,26% 5,68% 5,89% 11,37% 0,15% 6,50% 1,71% 0,08% 84,49%
10,39% 23,88% 14,07% 3,09% 25,88% 4,45% 9,38% 8,58% 0,10% 0,18% 1,61% 0,01% 73,73%
12,34% 12,57% 0,50% 0,53% 47,33% 8,94% 2,33% 8,92%   6,55% 1,82% 0,03% 81,00%
25,94% 4,92% 6,70% 3,17% 32,17% 7,71% 11,09% 7,06% 0,72% 0,51% 0,86% 0,04% 79,43%
17,87% 5,30% 6,97% 3,06% 45,02% 5,70% 4,85% 9,27% 0,19% 1,77% 0,98% 0,05% 84,05%
14,93% 20,42% 4,66% 1,30% 29,10% 2,65% 5,03% 8,74% 0,15% 13,02% 1,22% 0,02% 84,50%
14,02% 13,10% 4,12% 2,87% 37,95% 11,52% 4,20% 11,82% 0,05% 0,35% 1,58% 0,05% 80,50%
13,33% 18,94% 5,41% 1,89% 27,29% 2,57% 4,26% 23,59% 2,08% 0,64% 1,33% 0,04% 81,65%
26,08% 4,16% 5,61% 1,08% 26,19% 1,80% 6,95% 20,48% 0,13% 7,53% 1,28% 0,03% 86,90%
15,21% 14,82% 4,38% 2,71% 30,60% 1,17% 3,73% 12,88% 0,14% 14,36% 1,79% 0,04% 81,74%
11,90% 24,65% 2,05% 2,12% 25,45% 2,35% 3,31% 13,76% 0,06% 14,35% 1,29% 0,01% 82,41%
14,33% 17,78% 5,64% 2,30% 41,12% 4,43% 3,50% 10,47% 0,12% 0,30% 1,79% 0,11% 85,39%
17,26% 12,73% 1,70% 23,23% 26,55% 2,82% 1,57% 13,71% 0,10% 0,34% 1,44%   83,65%
10,36% 15,13% 3,20% 2,88% 36,64% 8,47% 4,34% 15,41% 0,04% 3,54% 1,17% 0,02% 83,12%
24,00% 11,55% 5,38% 5,32% 33,48% 4,79% 6,41% 8,70% 0,08% 0,28% 1,41% 0,05% 86,87%
17,85% 4,78% 5,82% 5,51% 34,58% 6,45% 8,49% 13,30% 0,23% 2,97% 1,07% 0,04% 71,99%
19,09% 3,95% 2,08% 1,69% 42,50% 3,60% 2,53% 22,26% 0,10% 2,20% 1,14% 0,01% 84,46%
22,47% 22,64% 11,45% 1,95% 22,46% 4,01% 7,42% 7,10% 0,24% 0,26% 1,93% 0,05% 82,47%
11,58% 9,02% 14,75% 8,31% 38,30% 3,13% 3,86% 10,83% 0,07% 0,14% 1,05% 0,03% 85,16%
15,89% 6,80% 6,23% 3,77% 47,16% 5,58% 5,47% 8,61% 0,05% 0,44% 1,92% 0,06% 85,19%
11,70% 17,56% 2,76% 2,26% 42,21% 5,73% 5,15% 11,84% 0,23% 0,56% 1,55%   83,35%
10,14% 5,91% 6,12% 2,18% 49,20% 6,61% 3,23% 9,15% 0,08% 7,39% 0,91% 0,07% 84,00%
18,21% 23,59% 1,59% 3,51% 30,54% 3,80% 3,06% 11,65% 0,16% 3,88% 1,85% 0,02% 81,54%
21,27% 5,16% 14,48% 6,97% 29,93% 2,51% 5,91% 7,30% 0,10% 6,37% 1,39% 0,01% 86,95%
17,29% 17,62% 2,95% 1,68% 26,87% 3,40% 5,44% 22,12% 0,46% 2,17% 1,67% 0,11% 81,49%
17,66% 12,61% 2,37% 1,30% 46,37% 7,37% 2,25% 9,61% 0,12% 0,35% 1,35% 0,01% 78,36%
7,73% 27,39% 5,63% 3,28% 31,52% 2,73% 3,45% 17,90% 0,13% 0,23% 1,69% 0,04% 85,31%
14,23% 22,85% 2,78% 4,23% 36,08% 2,79% 5,72% 10,85% 0,13% 0,34% 1,75% 0,01% 83,86%
20,45% 7,34% 4,95% 7,34% 34,79% 3,64% 5,96% 15,29% 0,07% 0,16% 0,99% 0,03% 85,44%
21,26% 3,26% 3,28% 1,92% 34,26% 2,08% 4,87% 20,22% 0,14% 8,72% 1,13% 0,03% 81,78%
17,91% 5,39% 6,88% 3,19% 43,34% 6,45% 6,14% 10,08% 0,18% 0,44% 1,17% 0,05% 83,02%
40,82% 5,48% 4,54% 3,20% 25,87% 3,98% 7,93% 7,72% 0,24% 0,22% 0,91% 0,09% 87,28%
34,93% 3,60% 7,67% 3,30% 29,14% 4,44% 9,26% 6,37% 0,32% 0,96% 0,87% 0,08% 85,91%
37,95% 5,61% 25,26% 4,48% 13,23% 1,74% 7,48% 3,42% 0,28% 0,55% 0,60% 0,03% 87,92%
22,64% 19,26% 2,73% 0,84% 36,80% 5,42% 2,71% 9,31% 0,10% 0,19% 1,92% 0,02% 82,06%
15,78% 4,67% 5,57% 6,44% 32,79% 9,10% 6,06% 11,16% 0,14% 8,30% 2,06% 0,03% 83,76%
19,59% 20,16% 4,58% 3,91% 26,01% 4,99% 5,55% 8,60% 0,08% 6,52% 1,36% 0,02% 84,44%
16,29% 5,89% 6,06% 3,90% 36,75% 13,07% 7,37% 3,24% 3,90% 3,53% 1,27% 0,05% 85,67%
25,03% 3,78% 10,77% 5,55% 32,56% 4,69% 7,69% 8,76% 0,22% 0,94% 1,01% 0,03% 81,55%
26,17% 3,20% 6,95% 4,45% 31,36% 6,62% 9,92% 6,31% 0,25% 4,75% 0,93% 0,07% 79,21%
19,03% 6,64% 8,24% 5,59% 26,83% 8,73% 13,13% 6,60% 3,19% 2,03% 0,93% 0,03% 85,18%
9,52% 26,90% 1,77% 2,88% 29,73% 4,46% 2,76% 15,35% 0,03% 6,59% 1,49%   80,75%
19,95% 6,33% 3,11% 4,37% 26,68% 3,30% 6,33% 3,51% 0,13% 26,30% 1,53% 0,06% 86,32%
16,96% 9,70% 5,88% 11,46% 32,14% 7,27% 5,07% 10,46% 0,27% 0,79% 1,38% 0,03% 84,73%
15,83% 14,76% 2,24% 2,58% 36,30% 2,44% 3,14% 9,78% 0,08% 12,87% 1,52% 0,13% 85,77%
29,39% 12,45% 10,19% 4,22% 22,63% 3,35% 9,78% 6,37% 0,27% 1,35% 1,28% 0,03% 86,41%
3,57% 33,85% 2,24% 8,44% 31,18% 7,44% 1,40% 4,39% 0,07% 7,43% 2,00%   82,78%
29,92% 11,85% 3,49% 2,61% 34,92% 4,15% 2,20% 10,42% 0,09% 0,35% 1,49% 0,05% 83,17%
22,81% 12,06% 5,04% 3,19% 32,90% 4,90% 5,65% 9,36% 0,15% 3,95% 1,38% 0,01% 86,29%
30,75% 10,57% 7,99% 1,73% 19,38% 3,88% 10,04% 1,56% 0,12% 13,97% 0,67% 0,03% 88,60%
48,06% 1,61% 14,23% 2,54% 10,16% 0,53% 4,87% 9,77% 0,15% 8,10% 0,56% 0,04% 90,44%
11,14% 11,38% 4,65% 9,18% 25,76% 4,36% 3,79% 8,37% 0,12% 21,26% 1,46% 0,04% 83,46%
5,27% 19,72% 2,02% 10,19% 37,83% 8,37% 0,86% 3,54% 0,07% 12,12% 2,24% 0,13% 83,36%
19,32% 19,40% 1,64% 4,29% 38,55% 4,92% 2,91% 8,73% 0,10% 0,15% 1,79% 0,04% 84,42%
14,45% 19,01% 3,77% 7,10% 42,16% 6,79% 2,08% 4,11% 0,11% 0,42% 0,89% 0,06% 82,78%
15,35% 6,21% 2,81% 3,96% 39,09% 3,43% 6,12% 17,29% 0,19% 5,56% 1,77% 0,02% 86,60%
16,55% 16,92% 6,24% 10,23% 29,29% 5,01% 6,12% 9,26% 0,07% 0,30% 1,61% 0,08% 86,71%
19,01% 8,02% 5,88% 3,65% 29,93% 11,67% 7,01% 10,17% 0,53% 4,14% 2,04% 0,04% 84,51%
8,47% 22,73% 3,65% 5,09% 36,76% 13,25% 6,34% 3,34% 0,22% 0,14% 1,35% 0,02% 84,33%
31,13% 5,37% 8,51% 4,09% 28,12% 3,41% 9,80% 7,54% 1,46% 0,57% 1,07% 0,04% 86,53%
15,93% 15,89% 2,48% 10,67% 34,58% 3,62% 4,69% 11,62% 0,07% 0,45% 1,35% 0,03% 84,13%
22,15% 9,46% 4,45% 2,48% 35,65% 4,22% 4,45% 8,33% 0,13% 8,68% 1,46% 0,03% 83,77%
24,49% 5,56% 8,61% 3,82% 34,40% 6,22% 6,60% 8,95% 0,18% 1,16% 1,25% 0,07% 82,42%
28,58% 8,19% 3,65% 3,57% 32,30% 7,29% 7,03% 7,55% 1,16% 0,68% 1,22% 0,04% 85,36%
20,10% 27,57% 1,10% 5,44% 29,37% 0,82% 9,58% 5,79% 0,12% 0,12% 1,24% 0,04% 87,38%
23,60% 8,49% 4,82% 2,23% 39,04% 2,49% 5,42% 12,13% 0,38% 1,39% 1,55% 0,04% 84,23%
10,91% 17,51% 7,80% 4,24% 44,25% 4,34% 5,42% 4,33% 0,22% 0,98% 2,27%   80,59%
8,62% 7,05% 0,89% 4,58% 50,82% 4,72% 1,12% 8,11% 0,09% 13,99% 0,82% 0,06% 82,16%
16,38% 18,98% 3,11% 2,23% 29,83% 2,55% 8,79% 3,17% 0,13% 14,82% 1,39% 0,07% 84,24%
8,50% 24,50% 11,00% 13,67% 29,75% 1,39% 2,46% 7,24% 0,03% 1,45% 1,37%   75,34%
0,47% 7,78% 4,31% 0,84% 26,22% 5,99% 0,37% 2,15%   51,88% 1,76%   82,36%
15,27% 6,50% 4,54% 2,84% 42,84% 1,16% 3,84% 22,32% 0,13% 0,56% 1,35% 0,05% 75,02%
21,56% 9,01% 2,29% 2,22% 40,14% 3,98% 4,91% 15,58% 0,13% 0,16% 2,35% 0,01% 86,29%
17,95% 18,87% 2,99% 4,78% 36,78% 5,06% 4,87% 8,47% 0,14% 0,09% 1,26% 0,07% 82,66%
10,47% 23,05% 1,83% 1,40% 45,51% 1,32% 2,36% 7,56% 0,09% 6,41% 2,08% 0,02% 83,48%
13,42% 4,91% 1,98% 1,56% 40,52% 5,09% 4,56% 14,18% 0,12% 13,66% 1,35% 0,06% 84,58%
1,15% 14,60% 6,91% 2,41% 47,60% 11,34% 0,33% 11,56% 0,06% 4,04% 1,01% 0,26% 83,16%
25,29% 6,68% 4,07% 3,26% 29,47% 2,15% 5,60% 11,30% 0,12% 12,07% 1,29% 0,03% 83,54%
27,16% 1,11% 10,36% 20,97% 22,27% 3,98% 7,56% 6,07% 0,27% 0,25% 1,43% 0,05% 89,02%
12,72% 10,59% 1,50% 26,99% 22,08% 1,56% 7,83% 7,44% 0,11% 9,16% 1,54% 0,03% 84,83%
18,48% 5,81% 6,54% 6,60% 36,03% 5,98% 8,04% 8,62% 1,54% 2,35% 1,29% 0,04% 84,83%
20,01% 7,08% 5,42% 9,83% 25,04% 0,84% 3,70% 23,89% 0,11% 4,07% 1,20% 0,06% 79,53%
12,60% 16,60% 3,17% 6,82% 45,06% 5,69% 3,71% 4,33% 0,07% 1,94% 1,73% 0,06% 84,88%
19,51% 13,61% 6,79% 2,04% 35,48% 7,77% 8,53% 5,91% 0,20% 0,17% 1,52% 0,05% 84,06%
27,33% 4,70% 9,42% 3,12% 21,79% 3,39% 8,72% 4,60% 0,16% 16,78% 1,01% 0,04% 85,11%
14,40% 15,71% 3,00% 2,45% 39,08% 3,80% 4,30% 9,84% 0,18% 7,25% 1,94% 0,05% 83,37%
24,88% 6,32% 3,88% 3,57% 34,75% 3,28% 3,10% 18,92% 0,20% 1,09% 1,16% 0,03% 83,18%
4,85% 22,71% 2,15% 0,17% 42,25% 23,43% 2,20% 2,20%   0,04% 1,82% 0,12% 83,48%
2,33% 21,93% 0,17% 3,71% 32,70% 7,65% 0,41% 3,33% 0,07% 27,70% 1,02%   75,60%
Sverige 21,55% 7,85% 6,55% 3,98% 31,23% 6,44% 7,76% 9,33% 1,23% 4,09% 1,23% 0,04% 82,84%

http://www.val.se