2014-09-22 16:05:26

Val till kommunfullmäktige i Sala - Röster

Samtliga 13 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Sala

11,86%
20,19%
3,04%
2,66%
30,84%
4,08%
3,75%
10,22%
2,00%
10,56%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI SBÄ ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,95%
+2,08
2010: 81,87%

Röstfördelning - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1711 11,86% -426 -3,55 2137 15,41%
C Centerpartiet 2912 20,19% +520 +2,94 2392 17,25%
FP Folkpartiet liberalerna 438 3,04% -196 -1,54 634 4,57%
KD Kristdemokraterna 384 2,66% -146 -1,16 530 3,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4449 30,84% -341 -3,71 4790 34,55%
V Vänsterpartiet 588 4,08% +1 -0,16 587 4,23%
MP Miljöpartiet de gröna 541 3,75% -102 -0,89 643 4,64%
SD Sverigedemokraterna 1474 10,22% +816 +5,47 658 4,75%
FI Feministiskt initiativ 289 2,00% +289 +2,00    
SBÄ Salas bästa 1523 10,56% +52 -0,05 1471 10,61%
ÖVR Övriga partier 116 0,80% +93 +0,64 23 0,17%
  Giltiga röster 14425 100,00% +560   13865 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 233 1,59% -33 -0,29 266 1,88%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,07% +6 +0,04 4 0,03%
VDT Valdeltagande 14668 83,95% +533 +2,08 14135 81,87%
  Antal röstberättigade 17472   +207   17265  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sala

Område M C FP KD S V MP SD FI SBÄ ÖVR BLANK OG VDT
13,01% 14,63% 3,93% 3,31% 33,72% 5,39% 4,16% 7,85% 2,46% 10,85% 0,69% 1,51% 0,15% 77,16%
11,10% 12,37% 4,04% 1,27% 37,27% 5,08% 4,60% 9,28% 1,90% 12,53% 0,56% 1,25%   83,30%
10,65% 12,14% 3,73% 1,49% 39,94% 5,32% 2,77% 10,22% 2,56% 9,69% 1,49% 1,68%   71,59%
11,99% 30,59% 3,02% 2,64% 22,95% 4,06% 3,59% 11,80% 1,98% 6,61% 0,76% 1,21%   77,29%
13,27% 23,33% 3,30% 2,31% 29,10% 4,04% 3,38% 11,62% 1,15% 8,08% 0,41% 1,54% 0,08% 85,09%
12,65% 14,33% 3,88% 3,29% 33,39% 3,54% 4,38% 6,58% 1,69% 15,94% 0,34% 1,25%   85,97%
12,49% 36,40% 1,53% 3,89% 19,67% 2,59% 2,24% 15,19% 1,53% 3,89% 0,59% 2,30%   84,04%
11,60% 16,00% 2,48% 2,16% 34,24% 3,60% 4,16% 8,96% 1,60% 14,16% 1,04% 1,42%   84,14%
12,02% 15,13% 2,66% 2,66% 31,33% 3,57% 4,41% 8,21% 2,05% 17,34% 0,61% 1,79% 0,07% 86,90%
11,21% 30,78% 3,44% 3,74% 19,86% 1,97% 3,74% 11,31% 1,28% 12,00% 0,69% 1,17%   82,58%
14,52% 30,07% 2,29% 3,00% 22,57% 4,74% 2,21% 13,26% 3,08% 3,16% 1,10% 2,53% 0,15% 76,95%
6,88% 9,11% 2,32% 2,41% 45,40% 5,33% 4,04% 8,68% 2,15% 12,47% 1,20% 1,44% 0,08% 72,06%
12,69% 27,51% 2,14% 2,80% 24,88% 2,31% 4,94% 13,51% 2,80% 5,11% 1,32% 1,61% 0,48%  
Sala 11,86% 20,19% 3,04% 2,66% 30,84% 4,08% 3,75% 10,22% 2,00% 10,56% 0,80% 1,59% 0,07% 83,95%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 84 0,58% +84 +0,58    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 32 0,22% +9 +0,06 23 0,17%
  Totalt övriga partier 116 0,80% +93 +0,64 23 0,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se