2014-09-18 17:47:15

Val till kommunfullmäktige i Sala - Röster - Kila - Fläckebo

11,99%
30,59%
3,02%
2,64%
22,95%
4,06%
3,59%
11,80%
1,98%
6,61%
0,76%
M C FP KD S V MP SD FI SBÄ ÖVR
Valdeltagande
2014: 77,29%
-0,47
2010: 77,75%

Röstfördelning - valdistrikt Kila - Fläckebo

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 127 11,99% -65 -5,65 192 17,65%
C Centerpartiet 324 30,59% +58 +6,15 266 24,45%
FP Folkpartiet liberalerna 32 3,02% -15 -1,30 47 4,32%
KD Kristdemokraterna 28 2,64% -13 -1,12 41 3,77%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 243 22,95% -15 -0,77 258 23,71%
V Vänsterpartiet 43 4,06% -10 -0,81 53 4,87%
MP Miljöpartiet de gröna 38 3,59% -23 -2,02 61 5,61%
SD Sverigedemokraterna 125 11,80% +69 +6,66 56 5,15%
FI Feministiskt initiativ 21 1,98% +21 +1,98    
SBÄ Salas bästa 70 6,61% -42 -3,68 112 10,29%
ÖVR Övriga partier 8 0,76% +6 +0,57 2 0,18%
  Giltiga röster 1059 100,00% -29   1088 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,21% -7 -0,59 20 1,81%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1072 77,29% -36 -0,47 1108 77,75%
  Antal röstberättigade 1387   -38   1425  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kila - Fläckebo

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 5 0,47% +5 +0,47    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,28% +1 +0,10 2 0,18%
  Totalt övriga partier 8 0,76% +6 +0,57 2 0,18%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kila - Fläckebo

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se