Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Kila - Fläckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kila - Fläckebo 1387 14,4% 29,4% 29,4% 26,7% 5,4% 51,9% 48,1% 3,0%  
Summa 1387 14,4% 29,4% 29,4% 26,7% 5,4% 51,9% 48,1% 3,0%

http://www.val.se