Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Kumla-Ransta-Tärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kumla-Ransta-Tärna 1449 16,5% 33,9% 25,0% 24,6% 6,4% 51,5% 48,5% 2,0%  
Summa 1449 16,5% 33,9% 25,0% 24,6% 6,4% 51,5% 48,5% 2,0%

http://www.val.se