Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Åkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åkra 1639 24,8% 25,6% 19,3% 30,3% 7,0% 46,7% 53,3% 9,5%  
Summa 1639 24,8% 25,6% 19,3% 30,3% 7,0% 46,7% 53,3% 9,5%

http://www.val.se