Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1334 20,1% 22,0% 22,6% 35,4% 5,8% 47,6% 52,4% 6,7%  
Summa 1334 20,1% 22,0% 22,6% 35,4% 5,8% 47,6% 52,4% 6,7%

http://www.val.se