Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Sala Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala Ö 1246 14,1% 31,5% 30,6% 23,8% 5,6% 51,3% 48,7% 1,2%  
Summa 1246 14,1% 31,5% 30,6% 23,8% 5,6% 51,3% 48,7% 1,2%

http://www.val.se